KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Okresné kolo vo florbale žiačok a žiakov

Okresné kolo vo florbale žiačok a žiakov

Florbal je obľúbeným športom na hodinách telesnej výchovy. Okresné kolo sme si preto nenechali ujsť. Dievčatá z 2.stupňa hravo obsadili tretie miesto a získali tak bronzové medaily. Chlapci podali vynikajúci výkon, s ktorým obhájili 4.miesto. K úspechu blahoželáme a prajeme ešte veľa vydarených tréningov, ktoré povedú k stále väčším víťazstvám. 

 

p. uč. Pastoreková Š., p.uč. Bašta P. 


Marcová čitateľská súťaž

Marcová čitateľská súťaž

Pri príležitosti ,,Marca - mesiaca knihy”, bola 1.marca na prvom stupni vyhlásená súťaž. Úlohou žiakov, bolo sledovať hlavnú nástenku, na ktorej si vždy v piatok našli dve nové súťažné otázky.Od triednej pani učiteľky dostali súťažný lístok na vpísanie odpovede.Na vhodenie svojej odpovede do krabičky čitateľov, mali žiaci presne týždeň. Úspešní čitatelia boli odmenení po každom kole, novou tematickou záložkou do knihy a diplomom.V závere mesiaca boli zaradení do losovania o tri knižné odmeny.
Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov.
Súťaž mala tri kolá a bolo potrebné správne odpovedať na 6 otázok z prečítaných kníh.
V 1.kole s Máriou Ďuríčkovou boli úspešní žiaci:
Nemčíková K. (2.A), Hronček P. (2.A),Antalová Z. (3.A), Nemčíková M. (3.A), Taratutová T. (3.A), Jenkutová T. (3.A), Šofranková S. (3.B), Kamenický T. (3.A), Tarovská D. (4.A), Styk S. (4.A).
V 2.kole s Jozefom Pavlovičom boli úspešní žiaci:
Nemčíková K. (2.A), Hronček P. (2.A), Antalová Z. (3.A), Nemčíková M. (3.A), Jenkutová T. (3.A), Šofranková S. (3.B), Tarovská D. (4.A), Styk S. (4.A), Tejbusová T. (4.A).
V 3.kole s Ľudmilou Podjavorinskou boli úspešní žiaci:
Nemčíková K. (2.A), Hronček P. (2.A), Antalová Z. (3.A), Nemčíková M. (3.A), Taratutová T. (3.A), Jenkutová T. (3.A), Šofranková S. (3.B), Kačurová A. (3.B), Tarovská D. (4.A), Styk S. (4.A), Tejbusová T. (4.A), Úrek M. (4.A)
Tu sú vylosovaní výhercovia a ich odmeny:
Nemčíková M. - Pyžamová párty
Šofranková S. - Kamienka a viťúz
Styk S. - Kamienka a viťúz.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa vždy v piatok nevedeli dočkať otázok,ktoré sme im s láskou pripravili a bojovali až do úplného KONCA.Dočítania priatelia...:-)
P. uč. Jacková M. a p. vych. Antolová M.

UČENIE INAK

UČENIE INAK

 Naša škola sa zapojila do projektu Fenomény sveta, čím získala prístup k rôznym edukačným materiálom. Žiaci dostali možnosť súťažiť o zaujímavé vecné ceny. Hlavnou cenou je expedícia do Nórska pre celú triedu. Súťaž pokračuje do 30.5.2019.

 Žiaci súťažia a pritom sa učia. Spoznávajú svet inak. Učenie sa stáva inovatívne, zaujímavé a hravé.

Vážení rodičia, pomôžte svojím deťom zaregistrovať sa, vdelávať a vyhrať.

tím učiteľov školy

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2019

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2019

Existuje jeden deň v roku, kedy sa hovorí: „Everybody is Irish.“  Je to 17. marec – sviatok Sv. Patrika. A hoci ide predovšetkým o národný sviatok Írov a ich kultúry, tento deň oslavujú ľudia po celom svete. Ani my sme na tento sviatok nezabudli. Štvrtáci spoznali jeho históriu, tradície a zvyky.

 zod.uč. M.Bednáriková

viac informací viac informací

Školský výlet Rakúsko – južná Morava

Školský výlet Rakúsko – južná Morava

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Presvedčil nás o výlet, ktorého cieľom bolo spoznávanie histórie a prírodných krás Rakúska a Čiech. Zúčastnili sa na ňom žiaci 4. – 8. ročníka. Vyrazili sme veľmi skoro 26.3.2019. Po príchode do rakúskeho Kitsee sme navštívili  čokoládovňu Hauswirth, kde sme si obzreli výrobňu čokolády. V národnom parku DonauAuen pri zámku Orth  nás čakal edukačný program, ktorý nám pútavo prezentoval slovenský sprievodca. Ide o posledné pririečne územie lužnej krajiny v strednej Európe a každý z účastníkov si tam našiel niečo zaujímavé. Po príchode do Viedne nás čakalo stretnutie s posledným potomkom Csákyovcov zo Spišského Hrhova Stefanom Csákym. Po pútavom rozhovore sme si prezreli zámok Schönbrunn a prešli sa cisárskymi záhradami. Vo večerných hodinách sme dorazili na južnú Moravu do dediny Veľké Bílovice, kde sme strávili noc v miestnej základnej škole. Po raňajkách sme navštívili archeopark Pavlov – unikátne múzeum pod zemou. Po tomto nezabudnuteľnom zážitku sme dorazili do mesta Mikulov, prezreli si záhrady a niektoré časti  zámku Mikulov. Domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. 

p.riad.Strážik, p.uč.Koščová, p.uč. Jurečková, p.uč.Rataj  


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok