KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Florbal

Florbal

Naše žiačky a žiaci druhého stupňa sa premierovo zúčastnili 1.kola florbalového turnaja základných škol v okrese Levoča pod záštitou Nadácie Tv JOJ. Chlapci obsadili výborné 2. miesto a dievčatám sa darilo ešte lepšie, turnaj dievčat vyhrali.

p.uč. Pavel Bašta

ŠARKANIÁDA

ŠARKANIÁDA

Jeseň je ideálne obdobie pre výrobu a púšťanie šarkanov.  Preto sme si šarkanov vyrobili a vyskúšali vonku v prírode.  Na oblohe sme vytvorili pestrofarebnú dúhu, vznikol nám krásny farebný obraz. Našej Šarkaniády sa zúčastnili pani učiteľky Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Jana Fedáková a taktiež aj pani asistentky Bc. Renáta Kubašková a Eva Hamburgová.

Mgr. Patrícia Šefčíková

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018

Korene tohto dňa siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Žiaci tak aspoň na jeden deň mali možnosť spoznať iné krajiny a ich jazyky prostredníctvom zábavných aktivít. 

Pozri

zod.uč. M.Bednáriková
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

sa uskutoční dňa 3. 9. 2018 o 8:00 hod. v budove 2 stupňa.

Po otvorení a stretnutí v triedach bude o 9:00 hod. v kostole sv. omša slúžená školským pánom kaplánom.

Tešíme sa na vás, 

Peter Strážik a učitelia.
Svetový deň mlieka na našej škole

Svetový deň mlieka na našej škole

“Biela pochúťka pre malých aj veľkých”

Aj takto nazvali mlieko žiaci z 1.A triedy. Prváčikovia vytvorili projekty o mlieku, ktoré prezentovali svojim starším spolužiakom. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tejto výnimočnej tekutine, aj to, že je veľmi dôležitá pre naše zdravie. Každý prvák predsa vie, že od mliečka bude mať silné kosti a zdravé zúbky.

p.uč. D. Leskovská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok