PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Predvianočné pečenie v škole

Predvianočné pečenie v škole

K Vianociam patrí aj príprava skladkých maškŕt, pečenie keksíkov, sušienok, oblátok a iných sladkých potešení. V tomto duchu sa niesli naše adventné popoludnia v škole. Žiaci, ktorí mali záujem sa stretli za účelom stráviť predvianočné chvíle práve pečením. Na svoje si prišli nielen dievčatá ale aj chlapci, menší i väčší, každopádne všetci milovníci sladkého. Posúďte sami Pozri prílohu. 

P. uč. Pastoreková

Vianoce v Múzeu

Vianoce v Múzeu

V rámci príprav na Vianoce, dňa 11.12.2018, sa piataci a žiaci 1. stupňa vybrali zažiť Retro Vianoce v Múzeu Spiša v Sp. N. Vsi.  Dobovo oblečené ženy nám porozprávali o zvykoch predvianočných príprav našich predkov. Vypočuli sme príbehy legiend o svätých (Ondrej, Katarína, Barbora, Mikuláš), s ktorými sa viažu rôzne pranostiky. V tvorivej dielni sme vymodelovali hlinené vianočné ozdoby a vyskúšali sme aj pečenie vianočných oblátok. 

p. uč. Pastoreková

PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM

Dňa 3.12.2018 sme navštívili  Planetárium v  Prešove. Utvrdili sme si poznatky získané na hodinách prírodovedy a obohatili sa o nové zážitky.
Chcela by som pochváliť žiakov, ktorí vrámci domácej prípravy a za pomocí svojich usilovných rodičov vytvorili nádherné projekty na tému vesmír.
p. uč. Pavlanská

Školské kolo Geografickej olympiády

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Úspešní riešitelia postupujúci do okresného kolo sú:

Lujza Macejová, V.A

Emma Polláková, V.A

Patrik Suchý, V.A

Dávid Bašista, VII.A

Viktória Marčišáková, VIII.A

Laura Holotňáková, IX.A

p.uč. Jurečková

OZNAM

OZNAM

Milí rodičia, starí rodičia, deti,

srdečne vás pozývame na Vianočnú akadémiu, ktorú si pripravili žiaci našej školy. Začiatok predstavenia je o 16:00 hod. v stredu v telocvični školy. Následne bude v priestoroch ekocentra možnosť zakúpiť si drobné predmety, ktoré pripravili deti - ozdoby, perníky a koláče.

Podporte svoje a naše deti pri príležitosti Vianoc.
riad.školy P.Strážik

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok