KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zo Žakoviec do Belianskej jaskyne

Zo Žakoviec do Belianskej jaskyne

9. novembra sme sa s našimi žiakmi z Roškoviec vybrali s p. kaplánom Ratajom navštíviť Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Hneď pri príchode nás privítal sprievodca, ktorý nám ukázal všetky priľahlé budovy pri inštitúte, ktorý nám popísal, ako funguje život v tak veľkej komunite so 160 ľuďmi. Boli sme veľmi prekvapení, čo všetko dokážu ľudia spraviť vlastnými rukami, s vierou v srdci. Naši žiaci videli farmu, pekáreň, práčovňu, pracujúcich ľudí pri výrobe štiepky, pri stavaní skleníkov, chodníkov, nových budov.... Súčasťou inštitútu je aj Dom božieho srdca s kaplnkou, v ktorej p. kaplán Rataj urobil svätú omšu pre našich žiakov. Naša cesta pokračovala ďalej- návštevou Belianskej jaskyne. Žiaci boli plní očakávania, ale aj strachu. Po zatvorení dvier do jaskyne sa zrazu ocitli v tme a v uzatvorenom priestore. Bol to pre nich ohromný zážitok- kráčať po schodoch vo výške, vidieť veľa jazierok, či započúvať sa do hudby.... Za tento prekrásny deň ďakujeme p. kaplánovi Adamovi Ratajovi.

p. uč. Maľáková, Sivecová, Šefčíková a p. asistentka Kubašková

 

Výstava –naj kniha

Výstava –naj kniha

Kniha, ktorá ma zaujala. Najkrajšie ilustrovaná, najväčšia, najmenšia, najhrubšia či najtenšia. Knihy, ktoré mohli žiaci priniesť do školy a zapojiť sa tak do podujatia, ktoré naša školská knižnica pripravila, aby si pripomenula Medzinárodný týždeň školských knižníc. Žiaci 5. ročníka  o svojich obľúbených knihách porozprávali na výstave, ktorú si prišli pozrieť žiaci 1. stupňa. Pripomenuli sme si význam čítania, no samozrejme, žiaci si vypožičali nejakú naj knihu, ktorá ich zaujala.   

p.uč. M. Koščová   

Halloweenské vyučovanie

Halloweenské vyučovanie

Trieda ozdobená tekvicami, balónmi, pavúkmi  a netopiermi . V pondelok sme si pripravili netradičné „Halloweenské vyučovanie“.  Do lavíc  našej triedy zasadli strašidielka  – kostlivci, duchovia, upíry, ježibaby  a  hadia žena. Strašidielka sa učenia nezľakli a šikovne si poradili  s halloweenskou  matematikou a na hodine  čítania sa dozvedeli o vzniku tohto sviatku a jeho slávení v iných krajinách sveta.  Po rozhovore  vypracovali  pracovný list. Ako správne strašidielka  si na hodine telesnej  výchovy vzali metly a  zahrali sme si  metlobal. Po náročnej hre nás čakalo sladké halloweenské pohostenie. Tešíme sa zas o rok.

tr. uč. A. Hockicková

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

Na tradičnom Behu Levočskej dolinou sa zúčastnili aj naši žiaci.Najviac sa darilo Benjamínovi Smoleňákovi,ktorý obhájil minuloročné umiestnenie a s výrazným náskokom svoju kategóriu vyhral.

p.uč.Pavel Bašta

Cestou Slovenským rajom

Cestou Slovenským rajom

Dňa 20.10.2018 žiaci v rámci turisticko-poznávacieho krúžku absolvovali túru Slovenským rajom. Od Čingova cez Prielom Hornádu až na známy Tomášovský výhľad zdolávali príjemné prechádzkové ako aj náročnejšie úseky (Pozri prílohu). Vďaka zamestnancovi Správy národného parku Slovenský raj bola túra obohatená aj o mnohé zaujímavosti týkajúce sa života v Slovenskom raji. 
p. uč. Jurečková, p. uč. Pastoreková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok