KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Náboženská výchova

Náboženská výchova

V treťom januárovom týždni sa p. učiteľky s deťmi z elokovaného pracoviska v Roškovciach zúčastnili požehnania priestorov školy, ktoré vykonal p. kaplán vyučujúci náboženskú výchovu. V duchu kresťanských tradícií pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána si obradom a krátkou modlitbou prítomní vyprosili osobitné Božie požehnanie a ochranu.

p.uč. Z.Polláková

Guľovačka

Guľovačka

Keďže nám riadne nasnežilo, tak sme využili túto lákavú snehovú nádielku a dňa 17.1.2017 sme si so žiakmi z Roškoviec urobili riadnu guľovačku. Mali sme aj nevšedné obecenstvo a to diviaka, ktorý nás pozoroval z lesa. Škoda že sme ho nestihli odfotiť.

Mgr. Kamenická, Mgr. Polláková, Mgr. Maľáková

Nezvyčajná sánkovačka

Nezvyčajná sánkovačka

V piatok 13. januára sa naša trieda vybrala na netradičnú sánkovačku smerom na Uložu. Našou úlohou si bolo priniesť prostriedky na sánkovanie a dobrú náladu. Žiaci doniesli naozaj originálne prostriedky: plechy na pečenie, panvice, plastové kanistre alebo plastový poklop zo smetnej nádoby na komunálny odpad. Sánkovačka sa naozaj vydarila.
Triedna učiteľka Mgr. Zuzana Sivecová
Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 11. 1 .2017 sme v škole zrealizovali školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií.  Umiestnili sa žiaci:

1. kategória:

1. miesto - Karol Kučera, 2. miesto - Dominik Kurta,3. miesto - Patrik Suchý, D.Orlovský

2. kategória:

2. miesto - Timea Orlovská,3. miesto -  Michaela Veselovská

3. kategória:

2. miesto - Natália Soľanová, Daniela Dluhošová,3. miesto -  Laura Holotňáková  

Víťazom blahoželáme.

Vyučujúce SJL, p. uč. 1 – 4. roč

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Čarovnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov sme si navodili už počas posledného dňa pred vianočnými prázdninami. Scénky, básne, vianočné piesne, tance. Tým všetkým sa naši žiaci prezentovali na akadémii, bez ktorej si nevieme predstaviť koniec kalendárneho roka. Odmenou za ich snahu bol potlesk spolužiakov, radosť v očiach všetkých prítomných. 

p.uč. M. Koščová  


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok