KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Školský výlet - Múzeum Spiša

Školský výlet - Múzeum Spiša

Posledný májový deň sa deti z Roškoviec zúčastnili školského výletu. Spoločne s triednymi učiteľkami a p. kaplánom navštívili Múzeum Spiša, vyšli na vežu kostola a mali možnosť vidieť praktické ukážky prvej pomoci. V nádhernom slnečnom počasí sme si všetci vychutnali výbornú zmrzlinu a šťastne sa vrátili domov.

tr. učiteľky Polláková, Kamenická, Sivecová, Maľáková a p.kaplán Rataj
Hokejbalová liga

Hokejbalová liga

Naším žiakom sa premierovo  podarilo vybojovať 1. miesto  na kontrolnom  turnaji v Školskej hokejbalovej lige v okres Levoča. Zápasy 2.kola sa uskutočnili na multifunkčnom ihrisku v Klčove.Našu školu reprezentovali Dávid Dzurilla, Dominik Kurta, Matej Drábik,Tadeáš Taratuta, Tobias Vislocký, Martin Kuper, Andrej Kandra a Filip Bašista.  
Mgr. Pavel Bašta

Exkurzia v lesnej škôlke

Exkurzia v lesnej škôlke

Žiaci druhého a tretieho ročníka našej školy sa zúčastnili exkurzie v lesnej škôlke v Levočskej doline. Pán lesník nás oboznámil ako rastie les, spoznali sme celý proces od zberu semien, presádzania jedno, dvoj, trojročných stromčekov až do ich výsadby  v lese.  Nakukli sme  do snehovej jamy, ktorú lesníci  používajú na uskladnenie sadeníc. Žiaci si overili svoje vedomosti v poznávaní rôznych  druhov  listnatých a ihličnatých drevín. Predviedli im  spracovanie odpadových drevín na štiepku. Po ceste späť nás potešilo kŕmenie danielov. 

Tr. uč. Hockicková
Divadelné dopoludnie

Divadelné dopoludnie

Pekný slnečný deň pred Dňom detí sme si spríjemnili návštevou divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi. Herci zo Spišského divadla nám zahrali rozprávkový príbeh Kráska a netvor. Ani tentoraz sme neodišli sklamaní. Príbeh nás uchvátil pekným príbehom, kostýmami či zaujímavými kulisami. Nechýbal tam humor a ponaučenie.

p.uč.M. Koščová

Deň rodiny

Deň rodiny

Tento rok 16.5.2018 naši žiaci navštívili svoje rodiny a  čítaním kníh spolu s rodičmi si takto pripomenuli, že rodina je základ, z ktorej dostávame lásku, výchovu, podporu, dôveru a pokoru.

tr. uč. Kamenická a Polláková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok