PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Predvianočné čítanie

Predvianočné čítanie

Atmosféru blížiacich sa sviatkov nám pripomína v týchto decembrových dňoch všetko okolo nás. Nádherná výzdoba školy, vôňa oblátok, vianočné piesne počas prestávok. Čítaním  zaujímavých rozprávok s tematikou zimy, Mikuláša či Vianoc sa žiaci 5. ročníka snažili svojim kamarátom zo školského klubu spríjemniť popoludnia a prežiť spolu s nimi pekné chvíle pri vianočnom stromčeku.     

p.uč. M. Koščová

Prednes povestí

Prednes povestí

Dňa 12. 2.2018 sme na škole zorganizovali školské kolo  v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Svoje recitačné schopnosti nám prezentovali žiaci 2. až 7. ročníka. Umiestnili sa žiaci:

1. kategória:   1. miesto: Gabriel Jurík

                      2. miesto: Jakub Kubík

                      3. miesto: Miroslava Horovčáková

2. kategória:   1. miesto: Karol Kučera

                      2. miesto: Dávid Butvin

                      3. miesto: Andrej Kandra

3. kategória:  1. miesto: Marek Kačo

M.Koščová, S.Lesňáková, vyučujúce 1. stupňa

Mikulášske prekvapenie 2018

Mikulášske prekvapenie 2018

Deviataci si pre všetkých žiakov našej školy pripravili  v tento deň zábavný program. Ich zásluhou sa tak žiaci dostali do domácnosti známych „Susedov“, budúcnosť im vyveštil Hesso Jašterák, mohli si nakúpiť vianočné darčeky v Teleshoppingu. Deviataci nezabudli preveriť ich vedomosti v relácií „Aj múdry schybí“ a informovali ich o udalostiach doma i vo svete prostredníctvom televíznych novín. Záver patril muzikálu zo školského prostredia. Bola to zábava nielen pre divákov, ale aj pre účinkujúcich a snáď aj pekný mikulášsky darček.

Pozri

Zodp.uč. M.Bednáriková

Olympiáda z anglického jazyka 2018

Olympiáda z anglického jazyka 2018

Aj tento rok sme nazreli do tajov anglického jazyka. Žiaci II.stupňa si overili svoju slovnú zásobu, gramatické znalosti, čítali text a hľadali informácie a snažili sa porozumieť počúvanému textu. 

Kategória 1A

1. Š.Šándor, K.Hamburg VII.A

2. T.Šromek, A.Kandráčová, I.Semanová VII.A

3. K.Wagnerová VII.A, A.Soľák VI.A

Kategória 1B

1. L.Holotňáková IX.A

2. K.Hamburgová, D.Dzurilla IX.A

3. N.Soľanová IX.A

Víťazom srdečne blahoželáme.

Zod.uč.M.Bednáriková

Školské kolo PYTAGORIÁDY

Školské kolo PYTAGORIÁDY

V dňoch 12.-13.12.2018 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Blahoželáme úspešným riešiteľom:

J.Kuchčák, V.A

K.Kučera, V.A

I.Süčová, VI.A

J.Drábik, VI.B

D.Bašista, VII.A

J.Breja, VIII.A

p.zást. M.Kuchčáková, V.Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok