KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Budúci prváci na návšteve v škole

Budúci prváci na návšteve v škole

Mnohí predškoláci majú pred nástupom do prvého ročníka veľké obavy. Aby sme ich rozptýlili, pozvali sme našich škôlkarov na návštevu do I.A triedy, kde sme im ukázali, čo všetko sa v prvej triede naučia za niekoľko mesiacov. Videli našu triedu, počuli svojich starších kamarátov čítať zo Šlabikára, prezreli si zapísané písanky, žiacke knižky zaplnené jednotkami a predviedli sme im i naše počtové výkony. Škôlkari nás za našu ochotu odmenili pripravenými darčekmi. Keďže nás pozvali na návštevu k nim, teraz sa tešíme na to, že si pôjdeme po roku opäť pozrieť našu škôlku.

p. uč. M. Schneiderová

Krížom krážom krížovkami

Krížom krážom krížovkami

Vedeli ste, že lúštenie krížoviek a hlavolamov je veľmi prospešné pre vaše hlávky? A keďže chceme, aby ste ich naši žiaci mali šikovné, rozhodli sme sa ich potrápiť súťažou „Krížom krážom krížovkami“, do ktorej sa zapojili žiaci I.A, III.A. a IV.B. Pri riešení preukázali um, rýchlosť, vedomosti i veľký rozhľad. Najúspešnejšími riešiteľmi boli Jakub Kubík, Patrik Suchý, Jakub Drábik a Sebastián Vislocký, ktorým srdečne blahoželáme!

 p. uč. M. Schneiderová

„Happy Easter“ sa ozývalo aj v Spišskom Hrhove

„Happy Easter“ sa ozývalo aj v Spišskom Hrhove

Veľkonočný zajačik priniesol radosť aj žiakom prvého ročníka našej školy a tak ako ich rovesníkom v Anglicku, poschovával čokoládové vajíčka v miestnom parku. Bolo že to veselosti pri hľadaní sladkej veľkonočnej pochúťky! Najmenší žiaci sa ochotne podelili o svoje úlovky aj s tými, ktorým sa darilo menej. Už aj naši prváci vedia, že nielen na Slovensku máme zaujímavé veľkonočné tradície.

 p. uč. M. Schneiderová

Na návšteve u Martina Benku

Na návšteve u Martina Benku

Žiaci 2.A triedy navštívili SNM v Levoči, kde sa oboznámili zo životom významného slovenského maliara Martina  Benku. Pani sprievodkyňa nás previedla  jednotlivými etapami jeho plodného života. Uchvátili nás krásne diela tohto maliara a pestrosť jeho palety.

Tr.uč. Hockicková

Záložka do mojej knižky

Záložka do mojej knižky

Žiaci I.stupňa sa stali na chvíľu ilustrátormi. S témou vesmír sa popasovali a vytvorili veľmi krásne záložky do knihy. Vďaka takejto záložke už nezabudneme kde sme naposledy čítali.

Tr. uč. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok