PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Jeseň na tanieri

Jeseň na tanieri

Hoci sa už blíži zima, tretiaci sa zahrali na umelcov s jesennými plodmi napríklad jabĺčkami, hruškami, či orechami. Výsledkom ich tvorenia bola chutná krása na tanieroch, kde sa zjavili húseničky, korytnačky, mačičky a pod. Najviac ich však potešilo, že vytvorené dielka sa dajú zjesť. 
P. uč. M. Schneiderová

ZBER GAŠTANOV

ZBER GAŠTANOV

V novembri sme ukončili každoročný zber gaštanov. Túto jeseň sa nám podarilo nazbierať vďaka dobrej úrode a šikovným žiakom 760 kilogramov.

p.uč. Pavel Bašta

Úspešní riešitelia celoslovenskej  On-line súťaže Informatický Bobor

Úspešní riešitelia celoslovenskej On-line súťaže Informatický Bobor

V dňoch 12.-16.11.2018 sa 91 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže IBOBOR

Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej súťaže bolo 22 žiakov našej školy:

  • kategória DROBEC

Mazur M. – 99.percentil

Šofranková S. – 99. percentil

Vaškebová V. – 96. percentil

Kubík J. – 94. percentil

  • kategória BOBRÍK

Lukášová V. – 96. percentil

Suchý P. – 93. percentil

Butvin D. – 87. percentil

Dzurňák A. – 82. percentil

Macejová L. – 78. percentil

Marčišák T. – 78. percentil

Polláková E. – 74. percentil

Kučera K. – 68. percentil

  • kategória BENJAMÍN

Drabik J. – 88. percentil

Bašista D. – 62. percentil

Kamenický T. – 56. percentil

  • kategória KADET

Marčišáková V. – 78. percentil

Bryndzová A. – 76. percentil

Faltin Š. – 76. percentil

Holotňáková L. – 61. percentil

Semanová S. – 57. percentil

Dzurilla D. – 53. percentil

Vaškeba M. – 53. percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Zo Žakoviec do Belianskej jaskyne

Zo Žakoviec do Belianskej jaskyne

9. novembra sme sa s našimi žiakmi z Roškoviec vybrali s p. kaplánom Ratajom navštíviť Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Hneď pri príchode nás privítal sprievodca, ktorý nám ukázal všetky priľahlé budovy pri inštitúte, ktorý nám popísal, ako funguje život v tak veľkej komunite so 160 ľuďmi. Boli sme veľmi prekvapení, čo všetko dokážu ľudia spraviť vlastnými rukami, s vierou v srdci. Naši žiaci videli farmu, pekáreň, práčovňu, pracujúcich ľudí pri výrobe štiepky, pri stavaní skleníkov, chodníkov, nových budov.... Súčasťou inštitútu je aj Dom božieho srdca s kaplnkou, v ktorej p. kaplán Rataj urobil svätú omšu pre našich žiakov. Naša cesta pokračovala ďalej- návštevou Belianskej jaskyne. Žiaci boli plní očakávania, ale aj strachu. Po zatvorení dvier do jaskyne sa zrazu ocitli v tme a v uzatvorenom priestore. Bol to pre nich ohromný zážitok- kráčať po schodoch vo výške, vidieť veľa jazierok, či započúvať sa do hudby.... Za tento prekrásny deň ďakujeme p. kaplánovi Adamovi Ratajovi.

p. uč. Maľáková, Sivecová, Šefčíková a p. asistentka Kubašková

 

Výstava –naj kniha

Výstava –naj kniha

Kniha, ktorá ma zaujala. Najkrajšie ilustrovaná, najväčšia, najmenšia, najhrubšia či najtenšia. Knihy, ktoré mohli žiaci priniesť do školy a zapojiť sa tak do podujatia, ktoré naša školská knižnica pripravila, aby si pripomenula Medzinárodný týždeň školských knižníc. Žiaci 5. ročníka  o svojich obľúbených knihách porozprávali na výstave, ktorú si prišli pozrieť žiaci 1. stupňa. Pripomenuli sme si význam čítania, no samozrejme, žiaci si vypožičali nejakú naj knihu, ktorá ich zaujala.   

p.uč. M. Koščová   


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok