KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Týzdeň zdravej výživy 2018

Týzdeň zdravej výživy 2018

Zdravá výživa je pre život človeka veľmi dôležitá. Môže rozhodovať o našom zdraví, či chorobe. S jeseňou babieho leta, pestrých farieb, vôní ovocia a zeleniny, sme si na našej škole pripomenuli „Týždeň zdravej výživy“. Zisťovali sme, čo naši žiaci vedia o zdravom stravovaní a či radi jedia ovocie a zeleninu. Zapojili sme aj ich kreativitu pri výzdobe našej školy.

Pozri ako sa nám darilo.

p.uč. M.Bednáriková, M.Ondrušová

HALLOWEEN 2018

HALLOWEEN 2018

 Halloween nebol vždy radostným sviatkom. 31. október mal niekoľko názvov, niektorí ho nazývali diablovou nocou, pre iných to bola noc zla. Pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne "žartíky". Halloween sa postupne začal meniť na rodinný sviatok. Ľudia sa obliekali do kostýmov a chodili "strašiť" známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia. Nielen tieto, ale aj iné informácie sa žiaci 2.stupňa dozvedeli na hodinách anglického jazyka. Nezabudli sa pri tom zabaviť a odmenou im boli nielen nové vedomosti, ale aj halloweenske záložky od učiteľky.Pozri

p.uč. M.Bednáriková

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

 Žiaci deviateho ročníka sa dňa 24.10.2018 zúčastnili burzy stredných škôl, ktorá sa konala v strednej drevárskej škole. Stredné školy z okresu Spišská Nová Ves im predstavili svoje odbory, školské i mimoškolské aktivity, aby sa ľahšie vedeli rozhodnúť, aké povolanie by v budúcnosti chceli vykonávať. Jednotlivé školy ich nezabudli pozvať na deň otvorených dverí.

tr.uč. M.Bednáriková

Rozvíjanie komunikačných schopností

Rozvíjanie komunikačných schopností

Ľudské telo je jedna z tém predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností. „Spoznávame sami seba“  je hlavným cieľom tejto témy. Najmladší žiaci školy v Roškovciach poznávali jednotlivé časti svojho tela cez aktivity, ako je hra:  „Hlava, ramená, kolená, palce...“, kresbou portrétu, tvorením kamarátky „Kvetky“ – obkreslením postavy na baliaci papier, jej vystrihnutím a oblečením.

tr. uč. Z.Polláková

Stromy v jeseni

Stromy v jeseni

Jeseň patrí medzi najkrajšie z ročných období, pretože je najpestrejšie a najzaujímavejšie pre pozorovanie prírody. Preto sme sa rozhodli so žiakmi špeciálnej triedy vytvoriť náučný projekt o drevinách, rastúcich v lese v Roškovciach. Naše pozorovanie trvalo dva týždne, počas ktorých sme  na hodinách vlastivedy spoznávali dreviny, pracovali s atlasom drevín, zbierali všetky dostupné vzorky listov a vetvičiek v lese, z ktorých sme zostavili projekt o drevinách rozdelených na listnaté a ihličnaté. Žiaci boli prekvapení, čo všetko sa dá naučiť o stromoch.

p.učv. Z.Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok