KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a zároveň im vyjadriť  našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.  Žiaci  z Roškoviec pod vedením tr. učiteliek Kamenickej, Maľákovej a Pollákovej  pripravili

program pre  mamičky, ktorý sa uskutočnil 11.5.2018.

tr. uč. Kamenická

Svetový deň kníh

Svetový deň kníh

Žiaci 3. a 4. ročníka si Svetový deň kníh a autorských práv pripomenuli projektom o známom slovenskom spisovateľovi Milanovi Rúfusovi. V rámci projektu sa deti oboznámili so životom a tvorbou tohto výnimočného literáta.

tr. uč. Polláková a Kamenická
Školské výsledky celoslovenskej IQ olympiády

Školské výsledky celoslovenskej IQ olympiády

Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií):

do súťaže zapojilo 11170 riešiteľov, z toho v našom kraji 1926.

V nasledujúcej zostave sú výsledky našich žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola.Všetkým blahoželáme......

p.uč.M.Ondrušová

Vietnam - videoprojekcia

Vietnam - videoprojekcia

V rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Svet okol nás sa žiaci VI.A, VIII.A a VII.A triedy zúčastnili videoprojekcie a besedy s názvom Vietnam - brána do Indočíny dňa 18.04.2018 v kine Úsmev Levoča. Pozri.

p.uč. A.Jurečková, p. asist.Š.Lorková
Naša Zem je guľatá hm tá, hm tá, hm tá tá...

Naša Zem je guľatá hm tá, hm tá, hm tá tá...

Naša Zem je guľatá hm tá, hm tá, hm tá tá...

Slniečko už vonku svieti,

Peťko ide vyniesť smeti.

Dolu schodmi rýchlo trieli,

vidí štyri kontajnery:

modrý, žltý, zelený, obyčajný kovový.

Do modrého 1, 2, 3,

pôjdu staré zošity...

Záver básne a "Deň Zeme" u žiakov

0. ročníka a 4. a 6. ročníka špeciálnej triedy

v Roškovciach si pozrite tu:

p. uč. Sivecová, p.uč. Vošková, p. asistentka Hamburgová.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok