PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

V utorok 12. decembra za prítomnosti vedenia školy a rodičov predviedli deti z Roškoviec pod vedením triednych učiteliek pásmo piesní, tancov, kolied, básní a scénku s tématikou prichádzajúcich Vianočných sviatkov.

tr. uč. Šefčíková, Sivecová, Fedáková, Maľáková, Polláková
MIKULÁŠ

MIKULÁŠ

„Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelíci všetkým deťom robia účty zo zásluh.
Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh, popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých... .“
Žiaci prvého stupňa našej školy sa snažili celý týždeň robiť dobré skutky a tie si písali na lístočky.Z týchto dobrých skutkov potom zhotovili bradu ( a to nie malú, veď posúďte sami) pre Mikuláša. Každý dobrý skutok bol odmenený sladkosťou. 

p.uč. Kamenická

Pilotné národné testovanie prvákov a tretiakov

Pilotné národné testovanie prvákov a tretiakov

Aj na našej škole sme uskutočnili pilotné  národné testovanie prvákov a tretiakov.  Testy obsahovali:
Meranie výšky, meranie hmotnosti, meranie úrovne ohybnosti – predklon, ľah-sed (60 s), skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe na hrazde, opakovaná zostava s tyčou, kotúľanie 3 lôpt na čas, člnkový beh 4 x 10m, viacstupňovývytrvalostný člnkový beh na 20 m, tzv. beeptest, vlajková naháňačka.
p. uč. Bašta,  p. uč. Jacková, p. uč. Kamenická,p. uč. Grigerová, p. uč. Schneiderová.

Vitaj milý Mikuláš

Vitaj milý Mikuláš

6. decembra sme mali v našej škole v Roškovciach návštevu. Zavítal k nám Mikuláš, anjel a neposedný čert. Všetky deti Mikuláša už od skorého rána v radosti očakávali a veru boli aj nachystaní. Žiaci Mikulášovi spievali pesničky, recitovali básničky, no predovšetkým sa veľmi tešili sladkým darčekom, ktoré im priniesol. Tešíme sa znova o rok.

p. uč. Fedáková, Šefčíková

Príroda na plátne

Príroda na plátne

29.11.2018 si 2. stupňa nenechali ujsť 45. ročník Filmového festivalu prírodopisných filmov EKOTOPfilm festival, ktorý prebieha po celom SR. Zúčastnili premietania filmov: Medvede z Kamčatky (Rusko 2018) a Živá rieka (Slovensko 2018) v Kine Mier v Sp.N.Vsi. 

p. uč. Š. Pastoreková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok