KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Medovníčkovanie

Medovníčkovanie

Vianočnú atmosféru si urobili žiaci z Roškoviec v utorok 20.12.2016. Celá škola rozvoniavala medovníčkami, ktoré si žiaci sami vytvarovali a piekli. Chutné medovníčky sme samozrejme zjedli.

p.uč.Kamenická

Spišské Vianoce 2016

Spišské Vianoce 2016

Vianoce sú rodinné sviatky, kedy si viac ako inokedy uvedomíme, čo je pre nás v živote dôležité. Spišské múzeum v Levoči nám to prostredníctvom krásnej rozprávky pripomenulo a možno niektorých donútilo aj zamyslieť sa. Atmosféru doplnili krásnymi vianočnými piesňami. Žiaci ochutnali oblátky, ktorých výrobu mohli priamo pozorovať a na šťastné Vianoce sme si pripili vianočným punčom. Šťastné a veselé Vianoce 2016.

zodp.uč.M.Bednáriková, D.Kubovčíková, D.Hanulová, M.Ondrušová

V špeciálnej triede (7.,8.) to rozvoniava...

V špeciálnej triede (7.,8.) to rozvoniava...

V piatok 16.12. sme miešali, piekli, a potom sme aj zjedli palacinky.

V pondelok 19.12.  sme vaľkali, vykrajovali, piekli (a samozrejme zjedli)  chutné  medovníčky.

Kto stihol, mohol aj ochutnať. A kto nestihol, môže ľutovať.

 Mgr. Palubová

Envirodielne

Envirodielne

Dňa 14.12. 2016 sme v popoludňajších hodinách spoločne tvorili a tvorilo sa výlučne zo separovaného a odpadového materiálu. Žiaci si vyskúšali prácu s rôznym materiálom a mali neopísateľnú radosť zo svojich úspechov. Milo prekvapení boli zo seba nielen žiaci, ale aj pani učiteľka. Vytvorili sme veľmi milé, vianočné aj „ne“vianočné predmety ako napríklad: iglu z plastových pohárov, ktoré stráži malý Eskimák, sob z drevených polien, košík z kartónu a špáradiel, stolný futbal, vázu, sane z lekárskych paličiek, vianočnú guľu zo žiarovky, snežítko z plastových pohárov a polystyrénu, soba z CD-čka, či obrovské množstvo snehuliakov z plastových fliaš, z plechoviek, z uzáverov od sklenených či plastových fliaš a mnoho iných vecičiek, ktoré našli svoje druhotné využitie a aktuálne nám skrášľujú chodbu.

práce žiakov

p. uč. M. Vošková

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa  13. 12.  sa v našej škola konala imatrikulačná slávnosť prvákov. Tá sa niesla v rozprávkovom duchu.  Prváci  svojou šikovnosťou a nadobudnutými vedomosťami  hravo zvládli úlohy a svojim prváckym sľubom sa zaviazali dodržiavať všetky práva, ale aj povinnosti  školáka. Z rúk triednej učiteľky si prevzali  imatrikulačný list a malý darček v podobe sladkej odmeny. Slávnostná imatrikulácia bola  veľkým dňom nielen pre samotných prvákov, ale aj pre ich rodičov, či najbližších príbuzných, ktorí si z tohto podujatia odniesli pocity plné nevšedných dojmov. Slávnostné podujatie obohatili  žiaci I.B triedy  tancom, pesničkami  a  básničkami.    

tr. uč. I.B  Martina Grigerová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok