KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Pozvánka na 1. ročník akcie: KAPUSTNICOVÝ BENEFIČNÝ FESTIVALL

Pozvánka na 1. ročník akcie: KAPUSTNICOVÝ BENEFIČNÝ FESTIVALL

Vianoce by mali byť časom, keď sa na chvíľu zastavíme a myslíme na seba, našich najbližších a taktiež na všetkých, ktorí možno nemôžu mať Vianoce tak, ako by si predstavovali alebo túžili. Skúsime to zmeniť? Myšlienka KABFESTU vznikla tak nejako. Cieľom je na jeden deň zastaviť čas a stretnúť sa pri teplej a voňavej kapustnici, ochutnať mnoho receptov jej prípravy, pozdraviť blízkych i známych a pomôcť dobrej veci, ľuďom, ktorí takúto možnosť nemajú...
Veľmi sa tešíme Vašej ochote a záujmu zúčastniť sa 1. ročníka KABFESTU –
Kapustnicového benefičného festivalu v Spišskom Hrhove v areáli Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove dňa 17.12.2016. Festival organizuje neziskovka SARAHS SK n.o. spolu so Základnou školu s materskou školou v Spišskom Hrhove a Obecným úradom Spišský Hrhov. Tento rok záštitu prevzal náš starosta PhDr. Vladimír Ledecký a budúci rok to možno bude Santa Claus alebo Andrej Kiska. A teraz trochu k organizačným veciam. Kapustnicu začneme variť v tímoch, ideálne od 10:00. Nie je v našich možnostiach každému zabezpečiť kotlík a suroviny na prípravu kapustnice. Spoliehame sa na to, že každá kapustnica bude čarovná, a preto si prosím zabezpečte sami aj potrebné suroviny a čarovné prísady. My zabezpečíme pre všetkých rovnaké naberačky a misky, v ktorých sa budú porcie predávať za stanovený poplatok 1,50 EURO.
Tým zosúladíme predaj kapustnice. Okrem toho máte, samozrejme, možnosť predávať svoje ďalšie výrobky a pochutiny tak, aby sa Vám vrátili náklady spojené s prípravou a účasťou na KABFESTE. Boli by sme veľmi radi, keby sme všetci chápali KABFEST ako benefičný festival, ktorého cieľom je vyzbierať čo najviac peňazí na správnu vec. Tento rok sa organizačný tím zhodol na tom, že správnou vecou bude poukázať výťažok z festivalu na účet Dobrého anjela. To sú ľudia, ktorí už budú vedieť, kde je pomoc potrebná... Okrem iného na festival pripravujeme detské vianočné trhy, výstavu obrazov výtvarníkov, večernú besedu a mnoho ďalšieho – ono sa to ešte tvorí... Samozrejme, ak by aj Vám napadlo, čím by sa dal program KABFESTU spestriť, určite nám dajte vedieť. Takže v skratke: zabezpečíme miesto, drevo, sprievodný program, na ktorom sa intenzívne pracuje, úžasnú vianočnú náladu, naberačky a plastové taniere, stoly, niečo na občerstvenie a výbornú kávu. Vy si, prosím, prineste všetko potrebné na prípravu kapustnice a v sobotu 17.12. sa o 10:00 pustíme do prípravy... Pozvite všetkých najbližších, známych i neznámych. Nech sa to všetko zje a nech sa vyzbiera čo najviac peňazí, ktorými Spišský Hrhov pomôže spríjemniť Vianoce tým, ktorí to potrebujú...
S akýmikoľvek otázkami sa obracajte na:
Ján Salanci – 0918350971
Peter Strážik – 0915947595
V Spišskom Hrhove 20.11.2016
Ján Salanci
Peter Strážik
Vladimír Ledecký

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Veľmi sme sa na ten deň tešili. V deň D, teda 12.12.2016, sme navštívili Štátne divadlo v Košiciach. Mali sme možnosť pozrieť si slávnu fantasy detektívku Maškaráda od britského autora Terryho Pratchetta. Tajomstvo vyplývajúce z príbehu okolo ducha žijúceho v podzemí opery, čary, detektívna zápletka či humor. Prvky, ktoré žiakov na predstavení zaujali. Po divadle sme si mohli prezrieť pekne vyzdobené Košice či nakúpiť darčeky na vianočných trhoch. 

p.uč. M. Koščová

Prišiel ku nám pán Mikuláš

Prišiel ku nám pán Mikuláš

6. decembra zavítal do Roškoviec Mikuláš. Neprišiel sám, priviedol aj nezbedného čertíka. Najprv navštívil tých najmenších z MŠ v Doľanoch a Roškovciach. Potom bol zvedavý na všetky poslušné, aj neposlušné deti v našej škole. Niektoré sa ho zľakli, plakali, ba až pod lavice sa skrývali. Tie dobré odmenil Mikuláš sladkosťou, za ktoré mu deti poďakovali krásnou pesničkou.

p. uč. Z.Sivecová, p. asistentka Hamburgová

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš?

Mikuláš, Mikuláš, čo mi dáš?

Sviatok, ktorý zbožňujú všetky deti. Sprevádza ho očakávanie, radosť z jeho príchodu. Žiaci 9. ročníka sa rozhodli, že svojim spolužiakom spríjemnia tento veľký deň. Nacvičili si krátke vtipné predstavenie, ktoré zahrali vo všetkých triedach. Pred samotným odmeňovaním mali malú podmienku. Všetky deti si museli zaslúžiť sladkú odmenu a niečo Mikulášovi zaspievať alebo zarecitovať. Mikuláš bol milo prekvapený z toho, akí sú naši žiaci šikovní.

M. Koščová

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9.12.2016 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády zo začiatkom o 7:35 hod. v 3 kategóriách:
Kategória G – 5. roč.
Kategória F – 6. roč., 7. roč
Kategória E – 8. roč., 9. roč.
p. u. Jurečková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok