KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prednes poézie a prózy

Prednes poézie a prózy

Do krásy umeleckého slova sme  sa mohli 28. 2. 2017 započúvať v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Interpretáciou poézie a prózy nám svoj záujem o recitáciu ukázali žiaci 2. až 7. ročníka. V troch kategóriách sa umiestnili žiaci:

1.kategória:

Poézia:

1. miesto – L. Mydlár

2. miesto – D. Tarovská

3. miesto – Z. Polláková, D. Butvin                                    

Próza:

1. miesto: D. Kurta

2. miesto – S. Hrehorčáková

3. miesto: A. Kandra, T. Vislocký

 

2. kategória:

Próza:

1. miesto: T. Taratutová

3. miesto – A. Bryndzová

 

3.kategória:

Poézia:1. miesto: D. Albertová

Próza: 1. miesto: M. Vaškeba

Vyučujúce SJL a 1. - 4. ročníka

IQ OLYMPIÁDA 2017

IQ OLYMPIÁDA 2017

IQ Olympiáda prináša zábavnou formou aktivity a je navrhnutá tak, aby deti mohli prejaviť svoje individuálne schopnosti a zručnosti. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nasadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba "ZDRAVÝ ROZUM". Nejde o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.iqolympiada.sk

Fašiangové popoludnie

Fašiangové popoludnie

V piatok 24.februára si pripravili žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach fašiangové popoludnie pre mladších spolužiakov. Bolo plné súťaží, aktivít a zábavy. Žiaci museli predviesť svoju šikovnosť, trpezlivosť a schopnosť pracovať v skupinách. Museli pripraviť aj malé občerstvenie- uvariť chutný bylinkový čaj .

Triedna učiteľka Z. Sivecová

Spolupráca rodiča a školy?

Spolupráca rodiča a školy?

Tak o tom sme sa presvedčili s mamkou našej malej žiačky. Pani Tarovská nám prišla ukázať ako sa pletú košíčky. Veľmi podrobne a s pochopením  predvádzala postup pletenia. Prezradila, že takéto veci sú veľmi pekným darom ale aj ozdobou v domácnosti. Žiaci si postup práce veľmi rýchlo osvojili. Boli pyšní na svoje výtvory.  Pani Tarovskej veľmi pekne ďakujeme.               

Tr. uč. Hockicková 

KARNEVAL

KARNEVAL

Žiaci našej školy  oslávili čas fašiangov školským karnevalom. Pani učiteľky vyberali z veľkého počtu krásnych masiek:  piráti, ninjovia, šašovia, víly, čarodejníci,indiáni, zvieratká, vojaci. Zabávali sme sa  tancom a veselými  piesňami.  Nechýbali ani skvelé súťaže. Ďakujeme všetkým žiakom za peknú a pestrú  zábavu.  

p. uč. Pavlanská, Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok