KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Jeseň na tanieri

Jeseň na tanieri

Hoci sa už blíži zima, prváci sa zahrali na umelcov s jesennými plodmi, napríklad s  jabĺčkami, hruškami, slivkami. Výsledkom ich tvorenia bola chutná krása na tanieroch, kde sa zjavili nádherné  diela ako húseničky, stromčeky, dinosauri a pod. Najlepšie na tom však bolo, že ich mohli všetky zjesť.
P. uč. M. Schneiderová

Deň Vďakyvzdania 2016

Deň Vďakyvzdania 2016

Každý štvrtý štvrtok v novembri sa v USA slávi Deň Vďakyvzdania, nazývaný aj Deň moriaka.  V Amerike má tento sviatok veľký význam. Nesie sa v rodinnom charaktere a je zároveň pripomienkou veľkodušnosti Indiánov voči prvým anglickým prisťahovalcom, s ktorými sa podelili o vlastnú úrodu.  S históriou i súčasnosťou tohto sviatku sa zoznámili žiaci 5.ročníka prostredníctvom pútavej prezentácie a piesne. Tretiaci vlastnoručne vytvorili moriaka, na ktorom prezentovali svoje hodnoty. Skúste sa  teda  aj Vy na chvíľku zastaviť a poďakujte za to, čo je pre Vás dôležité. Happy Thanksgiving.

Zodp.uč. M.Bednáriková

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Dňa 24.11.2016 bude z dôvodu odstávky dodávok pitnej vody do školy, materskej školy a školskej jedálne riaditeľské voľno. 

V piatok 25.11.2016 bude vyučovanie pokračovať bez zmien.

Mgr. Peter Strážik , riaditeľ školy
Úcta k starším

Úcta k starším

11. novembra sme pripravili v Roškovciach vystúpenie pre starých rodičov a priateľov školy. Žiaci zo špeciálnej triedy zaspievali, zatancovali a zahrali rozprávku o Veľkej repe. Svojich blízkych obdarovali nielen sladkým darčekom, ale aj šťastným úsmevom a potleskom.

 p.uč. Sivecová

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok