KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

BEZPEČNE NA INTERNETE

BEZPEČNE NA INTERNETE

Druhý februárový týždeň sa v 5., 6., 7., 8. a 9.ročníku konali na hodinách informatiky prednášky na témy: „Bezpečne na internete, Kyberšikana a Deň bez telefónu.“

Prednášky boli spestrené o rôzne projektové aktivity aj v rámci predmetov VUM, SJL, THD a SEE. Žiaci počúvali, diskutovali a nakoniec aj tvorili.

Viac informácií o bezpečnosti na internete, kyberšikane a tom, ako sa voči nemu brániť, nájdete na: www.zodpovedne.sk, www.kybersikana.sk.

zodp.p.uč. M.Ondrušová

Zahraničná návšteva 2017

Zahraničná návšteva 2017

V posledný januárový týždeň k nám zavítali dvaja cudzinci, Muzamal z Talianska a Imam z Indonézie. Títo dvaja mladí ľudia si vyskúšali povolanie učiteľa cudzieho jazyka. Žiakom nielen predstavili svoje rodné krajiny, ale predovšetkým s nimi neustále komunikovali v anglickom jazyku. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme im za návštevu.

pozri

zod.uč. M.Bednáriková

Lyžiarsky a snowboardový výcvik

Lyžiarsky a snowboardový výcvik

Naša škola aj v tomto školskom roku využila možnosť dotácie od štátu a zorganizovala lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou v lyžiarskom stredisku Kubašok v Spišskom Bystrom. Priamo v stredisku mali žiaci k dispozícií požičovňu lyží, kde si mohli celú lyžiarsku výstroj požičať. Lyžiarsky výcvik  sa konal v čase od 23. 01. 2017 do 27. 01. 2017 a zúčastnilo sa ho 28 žiakov našej školy.

p. uč. P. Bašta, D. Hanulová

Fašiangy na ľade

Fašiangy na ľade

Tento rok nám počasie doprialo tú správnu mrazivú atmosféru potrebnú pre fašiangy na ľade. Deti z ŠKD si vopred pripravili šašovské čiapky, mašle, nosy, kostýmy a 27. 01. 2017 vyrazili na korčuliach na zamrznutú plochu. Spoločne si zakorčuľovali všetci šašovia a zasúťažili v disciplínach, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a zručnosť, za čo dostali sladké fašiangové dobroty a teplý čaj na zahriatie. Počas celého popoludnia nás sprevádzala hudba a dobrá nálada.

Foto

vych. Antolová, vych. Staňová

 

ŠALIANSKY MAŤKO

ŠALIANSKY MAŤKO

25.1.2017 sa Karol Kučera, žiak III.A zúčastnil okresného kola v Levoči - Šaliansky Maťko. Získal 3.miesto.

Všetci mu srdečne blahoželáme.

tr.uč. J.Hollová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok