KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Čarovnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov sme si navodili už počas posledného dňa pred vianočnými prázdninami. Scénky, básne, vianočné piesne, tance. Tým všetkým sa naši žiaci prezentovali na akadémii, bez ktorej si nevieme predstaviť koniec kalendárneho roka. Odmenou za ich snahu bol potlesk spolužiakov, radosť v očiach všetkých prítomných. 

p.uč. M. Koščová  

Medovníčkovanie

Medovníčkovanie

Vianočnú atmosféru si urobili žiaci z Roškoviec v utorok 20.12.2016. Celá škola rozvoniavala medovníčkami, ktoré si žiaci sami vytvarovali a piekli. Chutné medovníčky sme samozrejme zjedli.

p.uč.Kamenická

Spišské Vianoce 2016

Spišské Vianoce 2016

Vianoce sú rodinné sviatky, kedy si viac ako inokedy uvedomíme, čo je pre nás v živote dôležité. Spišské múzeum v Levoči nám to prostredníctvom krásnej rozprávky pripomenulo a možno niektorých donútilo aj zamyslieť sa. Atmosféru doplnili krásnymi vianočnými piesňami. Žiaci ochutnali oblátky, ktorých výrobu mohli priamo pozorovať a na šťastné Vianoce sme si pripili vianočným punčom. Šťastné a veselé Vianoce 2016.

zodp.uč.M.Bednáriková, D.Kubovčíková, D.Hanulová, M.Ondrušová

V špeciálnej triede (7.,8.) to rozvoniava...

V špeciálnej triede (7.,8.) to rozvoniava...

V piatok 16.12. sme miešali, piekli, a potom sme aj zjedli palacinky.

V pondelok 19.12.  sme vaľkali, vykrajovali, piekli (a samozrejme zjedli)  chutné  medovníčky.

Kto stihol, mohol aj ochutnať. A kto nestihol, môže ľutovať.

 Mgr. Palubová

Envirodielne

Envirodielne

Dňa 14.12. 2016 sme v popoludňajších hodinách spoločne tvorili a tvorilo sa výlučne zo separovaného a odpadového materiálu. Žiaci si vyskúšali prácu s rôznym materiálom a mali neopísateľnú radosť zo svojich úspechov. Milo prekvapení boli zo seba nielen žiaci, ale aj pani učiteľka. Vytvorili sme veľmi milé, vianočné aj „ne“vianočné predmety ako napríklad: iglu z plastových pohárov, ktoré stráži malý Eskimák, sob z drevených polien, košík z kartónu a špáradiel, stolný futbal, vázu, sane z lekárskych paličiek, vianočnú guľu zo žiarovky, snežítko z plastových pohárov a polystyrénu, soba z CD-čka, či obrovské množstvo snehuliakov z plastových fliaš, z plechoviek, z uzáverov od sklenených či plastových fliaš a mnoho iných vecičiek, ktoré našli svoje druhotné využitie a aktuálne nám skrášľujú chodbu.

práce žiakov

p. uč. M. Vošková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok