KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Po stopách kocúra Felixa

Po stopách kocúra Felixa

So žiakmi prvého ročníka sme navštívili knižnicu J. Henkela v Levoči, kde svoju knihu predstavila spisovateľka Lenka Šingovská. Porozprávala nám ako rozprávková kniha - Po stopách kocúra Felixa vznikala. Prostredníctvom knihy mali žiaci možnosť spoznať rôzne regióny Slovenska a hravým spôsobom spoznávali zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch.

Tr. uč. A. Hockicková

Medzinárodný deň hudby

Medzinárodný deň hudby

Medzinárodný deň hudby si žiaci I.stupňa pripomenuli návštevou MuzikMuzea v Spišskom Hrhove. Prehliadka expozície zbierky hudobných nástrojov s interaktívnymi ukážkami hry a s odborným výkladom o nástrojoch a piesňach, o akustických princípoch, o spôsobe, výrobe hudobných nástrojov, materiáloch spojeným s pútavým rozprávaním o ich histórii sa žiakom veľmi páčila.

Tr.uč. Polláková Zuzana

ŠARKANIÁDA

ŠARKANIÁDA

Pre výrobu a púšťanie šarkanov je jeseň ideálne obdobie.  Preto sme si šarkanov vyrobili a vyskúšali vonku v prírode.  Na oblohe sme vytvorili pestrofarebnú dúhu, vznikol nám krásny farebný obraz. Pre žiakov bola pripravená súťaž „ V PLNEJ SILE SMEROM HORE! ´´.Napínavá tímová súťaž s možnosťou zapojiť sa zaručí dávku napätia. Pre víťazov bola pripravená sladká odmena.

p. uč Sivecová, p. uč. Sýkorová, p.uč. Slodičáková,p. asistentka Hamburgová, p. asistentka Kuľová

p. uč. Patrícia Šefčíková

Po stopách kocúra Felixa

Po stopách kocúra Felixa

So žiakmi prvého ročníka sme navštívili knižnicu J. Henkela v Levoči, kde svoju knihu predstavila spisovateľka Lenka Šingovská. Porozprávala nám ako rozprávková kniha - Po stopách kocúra Felixa vznikala. Prostredníctvom knihy mali žiaci možnosť spoznať rôzne regióny Slovenska a hravým spôsobom spoznávali zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch.

Tr. uč. A. Hockicková

Deň kroja

Deň kroja

Deň kroja sa už druhý rok konal v Banskej Bystrici, kde sa prezentovali kroje z celého Slovenska. Táto pekná myšlienka podnietila aj nás.žiakov prvého stupňa. Po triedach kolovali bábiky oblečené do kroja a tak si žiaci mohli pozrieť, ako kroj vyzerá. Kabanica, čuha, halena, širica, guba a pod.(takto sa v minulosti volali časti kroja)boli pojmy s ktorými sa mnohí žiaci stretli po prvý krát. Dozvedeli sa, ako kroj vznikal a z akých materiálov bol zhotovený. Žiaci svojimi prácami zhotovili veľký kroj, ktorý zdobí chodbu školy.

Tr. uč. Kamenická


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok