PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň plný zážitkov

Deň plný zážitkov

Žiaci 6. až 9. ročníka dňa 3.12.2019 zažili pravú predvianočnú atmosféru v Košiciach. Najprv si v Štátnom divadle pozreli komédiu Chrobák v hlave. Bolo to zaujímavé, vtipné predstavenie. Hoci bolo dlhé, žiakov zaujalo a hodnotili ho slovami – asi najlepšie predstavenie, aké sme videli. Samozrejme, zabodovali u nich herci, ktorých poznajú z televízie. Potom prechádzka po zasneženom námestí, nákupy v hypermarkete. Každý si prišiel na svoje. Domov sa vracali všetci spokojní a zvedaví, kedy pôjdeme opäť na podobné predstavenie.

M.Koščová, M.Ondrušová, P.Bašta    

Wocabee 2019

Wocabee 2019

Piataci si tento rok spestrili hodiny angličtiny. Učili sa slovíčka pomocou aplikácie Wocabee. Čakali na nich rôzne cvičenia, v ktorých prekladali slová, hľadali správne výrazy, či dopĺňali písmenká. Zopakovali si, čo vedia, prípadne sa niečo nové naučili. Bola to zábava. Piataci boli takí usilovní, že sa im podarilo vyhrať 1.miesto v okresnom kole a 5.miesto v krajskom kole. Gratulujeme. Pozri.

Zod.uč. M.Bednáriková

Mapovanie vodného hospodárstva Slovenska

Mapovanie vodného hospodárstva Slovenska

Slovensko je druhá krajina na svete s najväčšou zásobou vody. Táto veta niekoľkokrát zaznela počas besedy v knižnici Jána  Henkela v Levoči, ktorej sa zúčasnili žiaci V.B triedy dňa 14.11.2019. Knihy p. Lenky Šingovskej opisujú Slovensko ako krajinu plnú tajomstiev. Osobne a zaujímavou formou deťom priblížila jednu z nich s podtitulom Vodné dobrodružstvá.  

p. uč. Jurečková

 

Testovanie 5-2019

Testovanie 5-2019

V stredu 2O. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2019/2020. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Cieľom Testovania 5-2019 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.

Výsledky celoslovenskej súťaže IBOBOR

Výsledky celoslovenskej súťaže IBOBOR

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI UK

Minulý týždeň na slovenských školách prebehla súťaž IBobor, ktorú už 13 rokov organizuje Oddelenie didaktiky informatiky. Tento rok sa zapojilo rekordných 89 768 žiakov z 1 116 škôl. Z nich bolo 35 463 úspešných riešiteľov 🏆. Tešíme sa, že máme na Slovensku toľko žiakov a učiteľov nadšených pre informatiku.  💻

Kompletné štatistické vyhodnotenie si môžete pozrieť na http://ibobor.sk/vyhodnotenie2019.php.

Na našej škole sa do súťaže IBOBOR zapojilo 98 žiakov, z ktorých bolo 31 úspešných riešiteľov v týchto kategóriach:

DROBEC -11 žiakov, 2.a 3. ročník

BOBRÍK - 15 žiakov, 4. a 5. ročník

BENJAMÍN - 1 žiak, 7.ročník

Kadet - 4 žiaci, 8.a 9.ročník.

Všetkým blahoželáme.

Zodp. uč. M.Ondrušová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok