KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Marcové leporelá

Marcové leporelá

Počas celého mesiaca marec naši žiaci spoznávali aj iné knihy ako tie, ktoré sú súčasťou ich učenia. Pri otázke „Aké knihy máte doma?“, vždy sme dostali zápornú odpoveď. Preto sme sa rozhodli, že si žiaci vyrobia vlastné knihy sami, ktoré im budú pripomínať to, čo raz čítali v škole. Žiaci nultého ročníka vytvorili tematické leporelá: Písmeno- náš kamarát, Ročné obdobia, Pod hríbom, Najsladšie ovocie, Najčerstvejšia zeleninka. Žiaci špeciálnej triedy vytvorili rozprávkové leporelá: O medovníkovom domčeku, O snehulienke a siedmych trpaslíkoch, O psíčkovi a mačičke, Škaredé káčatko.

P. učiteľky M. Vošková, Z. Sivecová

Exkurzia do Gánoviec

Exkurzia do Gánoviec

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí 23. 3. 2018 žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili Meteorologickú aerologickú stanicu v Gánovciach, ktorá je špecializovaným pracoviskom Slovenského hydrometeorologického ústavu. Gánovce sú jediným miestom na Slovensku, kde sa robia pravidelné rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry. Pomocou meteorologických rádiosond, voľne nesených balónmi, sa meria atmosférický tlak, teplota, vlhkosť, smer a rýchlosť výškového vetra až do výšok okolo 33 km.

p. uč. V. Wassermannová

SLOVÍČKA V MALÍČKU 2018

SLOVÍČKA V MALÍČKU 2018

Učenie cudzích jazykov môže byť aj zábava. Presvedčili sa o tom žiaci 7. a 8. ročníka počas hodín nemeckého jazyka. Každý z nich si vybral 3 veci, ktoré sú preňho dôležité a zahrnul ich do vlastnoručne vyrobeného slovníka. Zapojiť museli nielen svoje vedomosti, ale aj svoju kreativitu. Pozri
Víťaz žiackej poroty - Diana Vagnerová
Víťaz učiteľskej poroty - Viktória Marčišaková
Srdečne blahoželáme.
zod.uč. M.Bednáriková

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2018

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2018

17. marec je v Írsku známy ako Deň svätého Patrika, ktorý je patrónom tejto krajiny a zapríčinil sa o príchod kresťanstva do Írska. Znakom tohto dňa je zelená farba na pamiatku svätca. Oslavujúci Íri si v tento deň do gombíkovej dierky pripínajú trojlístok. Žiaci našej školy si pripomenuli Deň sv. Patrika na hodinách anglického jazyka. Počas celého dňa prebiehali náučno-zábavné aktivity, kedy žiaci vypĺňali tajničky, hrali hry, maľovali a učili sa o význame tohto svätca a sviatku.

zodp.uč. M.Bednáriková

práce žiakov

Olympijský deň

Olympijský deň

Raz za štyri roky sa oči všetkých športových nadšencov milujúcich zimné športy upierajú do jednej krajiny, kde sa konajú Olympijské hry.  Jeden zimný štvrtok sa aj v triedach 2.A a 2.B niesol v olympijskom duchu. Pripravili sme pre žiakov tematické vyučovanie, ktoré sa premietlo do všetkých vyučovacích hodín. Žiaci sa hravou formou oboznámili s dejiskom ZOH v Pchjongčchangu , históriou moderných olympijských hier i rôznymi olympijskými športmi. Cieľom tohto dňa bolo prehĺbiť povedomie detí o ZOH. Športové zápolenie, radosť z výhry i pohybu boli vyvrcholením Olympijského dňa v našej škole. Veľmi napínavá bola súťaž v sánkovaní. Najrýchlejšími sánkarmi  boli M. Mazúr z 2.B a Artúr Kučera z 2.A triedy. Na záver si žiaci vytvorili pozdravy, ktoré im budú pripomínať  ZOH. Už teraz sa spoločne tešíme na ďalšie ZOH.

p. uč. M. Grigerová, M. Schneiderová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok