PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Divadelné dopoludnie

Divadelné dopoludnie

Pekný slnečný deň pred Dňom detí sme si spríjemnili návštevou divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi. Herci zo Spišského divadla nám zahrali rozprávkový príbeh Kráska a netvor. Ani tentoraz sme neodišli sklamaní. Príbeh nás uchvátil pekným príbehom, kostýmami či zaujímavými kulisami. Nechýbal tam humor a ponaučenie.

p.uč.M. Koščová

Deň rodiny

Deň rodiny

Tento rok 16.5.2018 naši žiaci navštívili svoje rodiny a  čítaním kníh spolu s rodičmi si takto pripomenuli, že rodina je základ, z ktorej dostávame lásku, výchovu, podporu, dôveru a pokoru.

tr. uč. Kamenická a Polláková

Deň matiek

Deň matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a zároveň im vyjadriť  našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.  Žiaci  z Roškoviec pod vedením tr. učiteliek Kamenickej, Maľákovej a Pollákovej  pripravili

program pre  mamičky, ktorý sa uskutočnil 11.5.2018.

tr. uč. Kamenická

Svetový deň kníh

Svetový deň kníh

Žiaci 3. a 4. ročníka si Svetový deň kníh a autorských práv pripomenuli projektom o známom slovenskom spisovateľovi Milanovi Rúfusovi. V rámci projektu sa deti oboznámili so životom a tvorbou tohto výnimočného literáta.

tr. uč. Polláková a Kamenická
Školské výsledky celoslovenskej IQ olympiády

Školské výsledky celoslovenskej IQ olympiády

Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií):

do súťaže zapojilo 11170 riešiteľov, z toho v našom kraji 1926.

V nasledujúcej zostave sú výsledky našich žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola.Všetkým blahoželáme......

p.uč.M.Ondrušová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok