KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 9.12.2016 sa uskutoční školské kolo geografickej olympiády zo začiatkom o 7:35 hod. v 3 kategóriách:
Kategória G – 5. roč.
Kategória F – 6. roč., 7. roč
Kategória E – 8. roč., 9. roč.
p. u. Jurečková

Súťaž v SUDOKU

Súťaž v SUDOKU

Dňa 5.12.2016 sa konala  súťaž jednotlivcov v riešení logickej hry SUDOKU. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka. Z VIII.A zvíťazila Klaudia  Oravcová a Juliana Dluhošová z IX.A. Každý žiak riešil tri SUDOKU rôznej náročnosti. Aj keď niektorí neboli úspešní,  neobsadili víťazné miesta, získali  nové skúsenosti. 

p.uč. V . Wassermannová

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 29.11.2016 sa žiaci I.stupňa, zúčastnili na divadelnom predstavení v Spišskej Novej Vsi. Mali možnosť pozrieť si rozprávku Baltazár Banán. Žiakom sa vystúpenie veľmi páčilo.

p.uč. D.Kubovčíková

STACIONÁR

STACIONÁR

V novembri sme navštívili obecný STACIONÁR pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Naším dôchodcom  sme zaniesli pozdravy, ktoré sme zhotovili na vyučovaní. Oni nás milo pohostili. Bolo to príjemne stretnutie.

žiaci IX.A

Vsetkovedko

Vsetkovedko

1.december-bol deň, keď žiaci mohli ukázať, čo už vedia o svete, ako dobre sa naučili čítať a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami. Zabojovali v celoslovenskej súťaži o hrdý titul VŠETKOVEDKO-veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.
Do riešenia testov sa zapojili žiaci: II.A-Bašista,Jánošík, Taratuta. II.B-Filipová, Hrehorčáková, Polláková, Kandra, Holotňák, Hamburg. III.A-Macejová, Kučera, Orlovský. IV.A-Šofranková.
Čiastočné výsledky budú zverejnené 22.12.na stránke www.vsetkovedko.sk. Celkové výsledky budú 20.1.2017. Držím palce!!!
p.uč. Pavlanská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok