KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

HÁDANKOVO

HÁDANKOVO

Hádaj, hádaj, trikrát hádaj...Žiaci 1.stupňa sa trošku zabavili a preverili svoje vedomosti pri hádaní hádanok v súťaži HÁDANKOVO dňa 13.3.2018. Najlepšie sa darilo Timke Tejbusovej a Jožkovi Kandráčovi! Blahoželám!
p.uč. Pavlanská

Testovanie 9-2018

Testovanie 9-2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)  sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Recitačná súťaž v umeleckom prednese

Recitačná súťaž v umeleckom prednese

Žiaci 1. stupňa nás milo prekvapili! V školskom kole súťaže  Hviezdoslavov Kubín ukázali svoju šikovnosť a veľký záujem o umelecký prednes. Súťaž sa konala 20. 2. 2018 a zúčastnilo sa jej 29 žiakov.  Najviac detí súťažilo  v prvej kategórii, kde porota udelila aj viacero ocenení. Víťazom srdečne blahoželáme! Umiestnili sa žiaci:

1.kategória:

poézia   1. miesto: D. Butvin

                2. miesto: O. Sokolský, E. Bartko, S. Šofranková

                3. miesto: T.Tejbusová, F. Krivoš, L. Mydlár

próza:      3. miesto: A. Dzurňák
  

2.kategória:

poézia     1. miesto:  M. Šofranková

3.kategória:

próza       1. miesto: T.Taratutová
poézia     1. miesto: D. Albertová

p. uč. SJL, p. uč. 2. a 3. ročníka

SUDOKU

SUDOKU

Dňa 22.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo logickej súťaže  SUDOKU. Uskutočnili sa triedne kola a do školského kola postúpilo  z  5. – 9. ročníka 18  žiakov.

Žiaci sa zhostili svojej úlohy zodpovedne, riešili SUDOKU do poslednej chvíle avšak víťazom sa mohol stať len jeden z nich.
Víťazkou tohtoročného kola sa stala Laura Holotňáková z VIII.A triedy, na druhom mieste skončil Samuel Smoleňák VIII.A a na treťom mieste Miriam Anna Šofranková z V.A triedy. Víťazom blahoželáme!

p. uč, V. Wassermannová

Karneval

Karneval

Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a usilovne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia.  Ako po minulé roky, aj tento rok vynikli niektoré nápadité masky, s ktorými si žiaci a ich rodičia dali veľa námahy, preto bolo ťažké vybrať tie najkrajšie. Nechýbali ani  súťaže a piesne uja Ľuba, na ktorých sa  všetky masky  dobre zabavili. Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

p.uč. M. Grigerová, M. Schneiderová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok