PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vietnam - videoprojekcia

Vietnam - videoprojekcia

V rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Svet okol nás sa žiaci VI.A, VIII.A a VII.A triedy zúčastnili videoprojekcie a besedy s názvom Vietnam - brána do Indočíny dňa 18.04.2018 v kine Úsmev Levoča. Pozri.

p.uč. A.Jurečková, p. asist.Š.Lorková
Naša Zem je guľatá hm tá, hm tá, hm tá tá...

Naša Zem je guľatá hm tá, hm tá, hm tá tá...

Naša Zem je guľatá hm tá, hm tá, hm tá tá...

Slniečko už vonku svieti,

Peťko ide vyniesť smeti.

Dolu schodmi rýchlo trieli,

vidí štyri kontajnery:

modrý, žltý, zelený, obyčajný kovový.

Do modrého 1, 2, 3,

pôjdu staré zošity...

Záver básne a "Deň Zeme" u žiakov

0. ročníka a 4. a 6. ročníka špeciálnej triedy

v Roškovciach si pozrite tu:

p. uč. Sivecová, p.uč. Vošková, p. asistentka Hamburgová.
Deň Zeme - Roškovce

Deň Zeme - Roškovce

Deti z elokovaného pracoviska v Roškovciach si spolu s tr. učiteľkami Pollákovou a Kamenickou vychádzkou do okolia pripomenuli "Deň Zeme". Žiaci z nazbieraného prírodného materiálu vytvorili krásny symbol života - strom. Tomuto dňu prialo aj počasie a tak sme si spoločne užili chvíle teplého jarného slniečka.

tr. uč. Z.Polláková a B.Kamenická

Minifutbal - okresné kolo

Minifutbal - okresné kolo

Žiaci 1. stupňa sa 16.4.2018 zúčastnili Okresného kola v minifutbale zmiešaných družstiev v Spišskom Podhradí. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 7 týmov. Naši žiaci vybojovali krásne 3. miesto. Finále im ušlo iba o jeden gól. Najlepším strelcom týmu so 6 gólmi bol Matej Drábik.
 p.uč. Pavel Bašta

APRÍL- mesiac lesov

APRÍL- mesiac lesov

Od roku 1952 je apríl vyhlásený za mesiac lesov.  Lesy znamenajú pre nás veľmi veľa-  sú pre nás zdrojom dreva a zdravého vzduchu. Živý strom v lese je skrýšou zvierat a rôznych živých organizmov. Preto sme sa rozhodli zamerať vyučovanie vlastivedy a rozvíjanie komunikačných schopností učivom o lese- o jeho význame, obyvateľoch,  ochrane,  lesnej škôlke... Pripravili sme pre žiakov tematické pracovné listy, ale aj vychádzku do lesa v Roškovciach. Žiaci boli nadšení, najviac si všímali druhy stromov, jarné rastliny, stopy po zvieratách, lesné značky na stromoch a stromy zničené človekom. V závere sme si oddýchli pri kríži potomkov z Roškoviec. Naše zážitky si pozrite tu.

P. uč M.Vošková, p.uč. Z.Sivecová, p. as. E.Hamburgová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok