KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

Termín zápisu do 1. ročníka základnej školy: 9.4.2018 o 15:00 hod. v budove prvého stupňa (žltá budova).

Zákonný zástupca s dieťaťom príde osobne, prinesie rodný list dieťaťa a sumu 10 Eur na zošity s predlohou a prvú knihu.

 

 

Exkurzia –  Solivar Prešov

Exkurzia – Solivar Prešov

Dňa 30.1.2018 sa žiaci ôsmeho ročníka  zúčastnili exkurzie v Solivare.  Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza v Prešove. Patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Tvorí ju unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor.. Žiaci absolvovali profesionálny výklad,  oboznámili sa s dejinami ťažby a výroby soli v Solivare.

p. uč. Ing. V. Wassermannová

Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

„Šašo Miky nerob triky, počítame balóniky- 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť!“ Touto  riekankou  otvorili žiaci 0. ročníka tohtoročný fašiangový bašavel v Roškovciach. Pomohli im aj starší žiaci zo špeciálnej triedy.  Všetci sa  predviedli v maskách, tancoch a súťažiach. Odmenou pre učiteľky  boli ich úsmevy, výborná  atmosféra a dobrá nálada.

Pozri

 Veselé fašiangy želá p. učiteľka Sivecová, Vošková a p. asistentka Hamburgová.

Telesná výchova na ľade

Telesná výchova na ľade

31. januára prežili žiaci z Roškoviec prvé korčuľovanie v živote.  Odohralo sa to na  zimnom štadióne v Levoči. Mnohí žiaci vedeli o tomto športe len  z televízie, no nikdy nemali možnosť vyskúšať ho na vlastnej koži. Medzi najšikovnejších patrili chlapci, ale nezahanbili sa ani dievčatá. Veľká vďaka patrí p. kaplánovi Ratajovi.

  Tr. učiteľka  Z.Sivecová

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 9. ročníka mali možnosť zúčastniť burzy stredných škôl, ktorú zorganizoval Ůrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča . Hlavnou myšlienkou burzy bolo osloviť a informovať žiakov pri voľbe strednej školy, ukázať im aj to, čo si trh práce v regióne vyžaduje a čo potrebuje.

p.uč.D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok