KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2016

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2016

Ani tento rok sme nezabudli prevetrať si svoje jazykové znalosti a zručnosti. Žiaci II.stupňa si overili svoju slovnú zásobu, gramatické znalosti, čítali text a hľadali informácie a snažili sa porozumieť počúvanému textu. 

kategória 1A
1. Andrea Bryndzová - VI.A
2. Viktória Marčišáková - VI.A
3. Ján Breja - VI.A
kategória 1B
1. Patrik Kovalik - IX.A
2. Jakub Bonk - IX.A
3. Tomáš Oravec - IX.A
Víťazom srdečne blahoželáme.
zod.uč. M.Bednáriková
Jeseň na tanieri

Jeseň na tanieri

Hoci sa už blíži zima, prváci sa zahrali na umelcov s jesennými plodmi, napríklad s  jabĺčkami, hruškami, slivkami. Výsledkom ich tvorenia bola chutná krása na tanieroch, kde sa zjavili nádherné  diela ako húseničky, stromčeky, dinosauri a pod. Najlepšie na tom však bolo, že ich mohli všetky zjesť.
P. uč. M. Schneiderová

Deň Vďakyvzdania 2016

Deň Vďakyvzdania 2016

Každý štvrtý štvrtok v novembri sa v USA slávi Deň Vďakyvzdania, nazývaný aj Deň moriaka.  V Amerike má tento sviatok veľký význam. Nesie sa v rodinnom charaktere a je zároveň pripomienkou veľkodušnosti Indiánov voči prvým anglickým prisťahovalcom, s ktorými sa podelili o vlastnú úrodu.  S históriou i súčasnosťou tohto sviatku sa zoznámili žiaci 5.ročníka prostredníctvom pútavej prezentácie a piesne. Tretiaci vlastnoručne vytvorili moriaka, na ktorom prezentovali svoje hodnoty. Skúste sa  teda  aj Vy na chvíľku zastaviť a poďakujte za to, čo je pre Vás dôležité. Happy Thanksgiving.

Zodp.uč. M.Bednáriková

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Dňa 24.11.2016 bude z dôvodu odstávky dodávok pitnej vody do školy, materskej školy a školskej jedálne riaditeľské voľno. 

V piatok 25.11.2016 bude vyučovanie pokračovať bez zmien.

Mgr. Peter Strážik , riaditeľ školy
Úcta k starším

Úcta k starším

11. novembra sme pripravili v Roškovciach vystúpenie pre starých rodičov a priateľov školy. Žiaci zo špeciálnej triedy zaspievali, zatancovali a zahrali rozprávku o Veľkej repe. Svojich blízkych obdarovali nielen sladkým darčekom, ale aj šťastným úsmevom a potleskom.

 p.uč. Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok