KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Lyžiarsky a snowboardový výcvik 2018

Lyžiarsky a snowboardový výcvik 2018

Tradičný lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov našej školy  sa v tomto školskom roku uskutočnil v dňoch 11.-15. januára 2018 v lyžiarskom stredisku Kubašok v Spišskom Bystrom.

Tí, ktorí na lyžiach alebo snowborde ešte nikdy nestáli, mali možnosť si to vyskúšať a možno sa k tomu ešte  niekedy vrátia. Tí, ktorí už na lyžiach alebo snowboarde mali niečo odjazdené, sa niečo nové naučili alebo pomohli svojim spolužiakom.

Hneď od začiatku výcviku nám zimné počasie prialo a snáď prispelo k dobrej pohode a radosti z prekonania strachu a samých seba.

p.uč.D.Hanulová

Všetkovedko

Všetkovedko

A máme tu výsledky žiakov našej školy z celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO !
Vynikajúce 11.miesto a titul Všetkovedko a Všetkovedko školy získal Lukáš Mydlár z III.B. Srdečne blahoželám!!!
Snažili sa však i ostatní žiaci, ktorí získali diplom Všetkovedkov učeň.
p.uč.Pavlanská

Preškoláci v škole

Preškoláci v škole

Dňa 25.1. 2018 zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice.

Predškoláci si mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj chvíľku učili. Prváci im ukázali, ako vedia čítať, písať a počítať. Predškoláci si prelistovali aj naozajstný Šlabikár. Čítali písmená aj určovali daný počet podľa čísla.

p.uč.D. Leskovská

Okresné kolo - Šaliansky Maťko

Okresné kolo - Šaliansky Maťko

Dňa 23.1.2018  sa v Levoči uskutočnil 25. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Porota vyzdvihla peknú účasť mladých talentov a pozitívne ohodnotila súťažiacich. 

Našu školu reprezentovali Daniela Dluhošová žiačka 7.A triedy a Dominik Kurta žiak 3.A triedy, ktorý získal 2. miesto v 1. kategórii .  

Obom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

p.uč. A. Hockicková
Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

"Žiaci z Roškoviec mali dňa 23.1.2018 Fašiangový karneval. V príjemnej atmosfére deti súťažili, spievali a tancovali. Po prezentácii masiek si pochutili na drobnom občerstvení." 

tr. uč. Polláková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok