KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Čitateľský maratón

Čitateľský maratón

Žiaci 5. ročníka mohli prezentovať svoje čitateľské schopnosti na podujatí Čitateľský maratón. Konal sa 2.6. 2016 v Mestskej knižnici v Levoči. Aj tí, ktorí sa čítania pred publikom trochu obávali, prekonali počiatočnú trému a prečítali bezchybne pred ostatnými svoj text. Podujatie žiakov motivovalo k ďalšiemu čítaniu.

p.uč.M. Koščová

Škola v prírode

Škola v prírode

Žiaci 2., 3. a 4.ročníka sa zúčastnili Školy v prírode, MONTY RANCH v Štôle. Hlavným cieľom bolo spoznávanie tatranskej prírody. Medzi naj super zážitky patrili túry na Zamkovského chatu a Štrbské pleso, jazda na koni a opekačka. Žiaci odchádzali domov plní zážitkov. Všetky aktivity a hry v prírodnom prostredí sa deťom veľmi páčili.

P.uč. D.Kubovčíková

Kvety a more

Kvety a more

Dňa 26.5.2016 žiaci 9.ročníka  navštívili Galériu mesta Levoča, v ktorej prebiehala výstava KVETY A MORE od maliarky Lucii Tallovej. Žiakom sa výstavné práce veľmi páčili.                                                

p.uč. D.Kubovčíková a žiaci 9.ročníka.

Deň rodiny

Deň rodiny

Dňa 24.5.2016 sme si s našimi žiakmi pripomenuli Deň rodiny. Vybrali sme sa na návštevu rodín žiakov našej školy. Niektorí rodičia nás pozvali ďalej a dokonca sa s nami aj vyfotili. Iných sme doma nenašli. Bolo to veselé popoludnie.

P. učiteľky z Roškoviec

Pohybovo- poznávací deň

Pohybovo- poznávací deň

31. mája sme navštívili s našimi žiakmi z Roškoviec obec Spišský Hrhov. Najprv sme si zašportovali v školskej telocvični, potom sme obdivovali tunajší kaštieľ, v ktorom bola väčšina z nás prvý raz. Najviac sa nám páčili pôvodné kozuby, krásne obrazy a kaplnka. V parku nás očaril  najväčší včelí úľ na svete a fontána. Po spoločnom obede v školskej jedálni sme podstúpili náročnú túru do Roškoviec. Veľká vďaka patrí aj pánovi kaplánovi Ratajovi, ktorý sa podieľal na spoluorganizovaní tejto aktivity. Do školy sme sa vrátili plní zážitkov a  úžasných dojmov.

P. učiteľka Maľáková,  Hamburgová, Polláková, Kamenická, Sivecová, p. kaplán Rataj


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok