PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2018

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2018

17. marec je v Írsku známy ako Deň svätého Patrika, ktorý je patrónom tejto krajiny a zapríčinil sa o príchod kresťanstva do Írska. Znakom tohto dňa je zelená farba na pamiatku svätca. Oslavujúci Íri si v tento deň do gombíkovej dierky pripínajú trojlístok. Žiaci našej školy si pripomenuli Deň sv. Patrika na hodinách anglického jazyka. Počas celého dňa prebiehali náučno-zábavné aktivity, kedy žiaci vypĺňali tajničky, hrali hry, maľovali a učili sa o význame tohto svätca a sviatku.

zodp.uč. M.Bednáriková

práce žiakov

Olympijský deň

Olympijský deň

Raz za štyri roky sa oči všetkých športových nadšencov milujúcich zimné športy upierajú do jednej krajiny, kde sa konajú Olympijské hry.  Jeden zimný štvrtok sa aj v triedach 2.A a 2.B niesol v olympijskom duchu. Pripravili sme pre žiakov tematické vyučovanie, ktoré sa premietlo do všetkých vyučovacích hodín. Žiaci sa hravou formou oboznámili s dejiskom ZOH v Pchjongčchangu , históriou moderných olympijských hier i rôznymi olympijskými športmi. Cieľom tohto dňa bolo prehĺbiť povedomie detí o ZOH. Športové zápolenie, radosť z výhry i pohybu boli vyvrcholením Olympijského dňa v našej škole. Veľmi napínavá bola súťaž v sánkovaní. Najrýchlejšími sánkarmi  boli M. Mazúr z 2.B a Artúr Kučera z 2.A triedy. Na záver si žiaci vytvorili pozdravy, ktoré im budú pripomínať  ZOH. Už teraz sa spoločne tešíme na ďalšie ZOH.

p. uč. M. Grigerová, M. Schneiderová

HÁDANKOVO

HÁDANKOVO

Hádaj, hádaj, trikrát hádaj...Žiaci 1.stupňa sa trošku zabavili a preverili svoje vedomosti pri hádaní hádanok v súťaži HÁDANKOVO dňa 13.3.2018. Najlepšie sa darilo Timke Tejbusovej a Jožkovi Kandráčovi! Blahoželám!
p.uč. Pavlanská

Testovanie 9-2018

Testovanie 9-2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)  sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Recitačná súťaž v umeleckom prednese

Recitačná súťaž v umeleckom prednese

Žiaci 1. stupňa nás milo prekvapili! V školskom kole súťaže  Hviezdoslavov Kubín ukázali svoju šikovnosť a veľký záujem o umelecký prednes. Súťaž sa konala 20. 2. 2018 a zúčastnilo sa jej 29 žiakov.  Najviac detí súťažilo  v prvej kategórii, kde porota udelila aj viacero ocenení. Víťazom srdečne blahoželáme! Umiestnili sa žiaci:

1.kategória:

poézia   1. miesto: D. Butvin

                2. miesto: O. Sokolský, E. Bartko, S. Šofranková

                3. miesto: T.Tejbusová, F. Krivoš, L. Mydlár

próza:      3. miesto: A. Dzurňák
  

2.kategória:

poézia     1. miesto:  M. Šofranková

3.kategória:

próza       1. miesto: T.Taratutová
poézia     1. miesto: D. Albertová

p. uč. SJL, p. uč. 2. a 3. ročníka


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok