PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

SUDOKU

SUDOKU

Dňa 22.2.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo logickej súťaže  SUDOKU. Uskutočnili sa triedne kola a do školského kola postúpilo  z  5. – 9. ročníka 18  žiakov.

Žiaci sa zhostili svojej úlohy zodpovedne, riešili SUDOKU do poslednej chvíle avšak víťazom sa mohol stať len jeden z nich.
Víťazkou tohtoročného kola sa stala Laura Holotňáková z VIII.A triedy, na druhom mieste skončil Samuel Smoleňák VIII.A a na treťom mieste Miriam Anna Šofranková z V.A triedy. Víťazom blahoželáme!

p. uč, V. Wassermannová

Karneval

Karneval

Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a usilovne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia.  Ako po minulé roky, aj tento rok vynikli niektoré nápadité masky, s ktorými si žiaci a ich rodičia dali veľa námahy, preto bolo ťažké vybrať tie najkrajšie. Nechýbali ani  súťaže a piesne uja Ľuba, na ktorých sa  všetky masky  dobre zabavili. Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

p.uč. M. Grigerová, M. Schneiderová

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

Termín zápisu do 1. ročníka základnej školy: 9.4.2018 o 15:00 hod. v budove prvého stupňa (žltá budova).

Zákonný zástupca s dieťaťom príde osobne, prinesie rodný list dieťaťa a sumu 10 Eur na zošity s predlohou a prvú knihu.

 

 

Exkurzia –  Solivar Prešov

Exkurzia – Solivar Prešov

Dňa 30.1.2018 sa žiaci ôsmeho ročníka  zúčastnili exkurzie v Solivare.  Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza v Prešove. Patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Tvorí ju unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor.. Žiaci absolvovali profesionálny výklad,  oboznámili sa s dejinami ťažby a výroby soli v Solivare.

p. uč. Ing. V. Wassermannová

Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

„Šašo Miky nerob triky, počítame balóniky- 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspamäť!“ Touto  riekankou  otvorili žiaci 0. ročníka tohtoročný fašiangový bašavel v Roškovciach. Pomohli im aj starší žiaci zo špeciálnej triedy.  Všetci sa  predviedli v maskách, tancoch a súťažiach. Odmenou pre učiteľky  boli ich úsmevy, výborná  atmosféra a dobrá nálada.

Pozri

 Veselé fašiangy želá p. učiteľka Sivecová, Vošková a p. asistentka Hamburgová.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok