PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Telesná výchova na ľade

Telesná výchova na ľade

31. januára prežili žiaci z Roškoviec prvé korčuľovanie v živote.  Odohralo sa to na  zimnom štadióne v Levoči. Mnohí žiaci vedeli o tomto športe len  z televízie, no nikdy nemali možnosť vyskúšať ho na vlastnej koži. Medzi najšikovnejších patrili chlapci, ale nezahanbili sa ani dievčatá. Veľká vďaka patrí p. kaplánovi Ratajovi.

  Tr. učiteľka  Z.Sivecová

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 9. ročníka mali možnosť zúčastniť burzy stredných škôl, ktorú zorganizoval Ůrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Levoča . Hlavnou myšlienkou burzy bolo osloviť a informovať žiakov pri voľbe strednej školy, ukázať im aj to, čo si trh práce v regióne vyžaduje a čo potrebuje.

p.uč.D.Hanulová

Lyžiarsky a snowboardový výcvik 2018

Lyžiarsky a snowboardový výcvik 2018

Tradičný lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov našej školy  sa v tomto školskom roku uskutočnil v dňoch 11.-15. januára 2018 v lyžiarskom stredisku Kubašok v Spišskom Bystrom.

Tí, ktorí na lyžiach alebo snowborde ešte nikdy nestáli, mali možnosť si to vyskúšať a možno sa k tomu ešte  niekedy vrátia. Tí, ktorí už na lyžiach alebo snowboarde mali niečo odjazdené, sa niečo nové naučili alebo pomohli svojim spolužiakom.

Hneď od začiatku výcviku nám zimné počasie prialo a snáď prispelo k dobrej pohode a radosti z prekonania strachu a samých seba.

p.uč.D.Hanulová

Všetkovedko

Všetkovedko

A máme tu výsledky žiakov našej školy z celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO !
Vynikajúce 11.miesto a titul Všetkovedko a Všetkovedko školy získal Lukáš Mydlár z III.B. Srdečne blahoželám!!!
Snažili sa však i ostatní žiaci, ktorí získali diplom Všetkovedkov učeň.
p.uč.Pavlanská

Preškoláci v škole

Preškoláci v škole

Dňa 25.1. 2018 zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice.

Predškoláci si mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj chvíľku učili. Prváci im ukázali, ako vedia čítať, písať a počítať. Predškoláci si prelistovali aj naozajstný Šlabikár. Čítali písmená aj určovali daný počet podľa čísla.

p.uč.D. Leskovská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok