KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

THANKSGIVING 2017

THANKSGIVING 2017

Deň Vďakyvzdania, nazývaný aj Deň moriaka pripadol tento rok na 23.novembra. V Amerike má tento sviatok veľký význam. Je prejavom veľkodušnosti Indiánov voči prvým anglickým prisťahovalcom, s ktorými sa podelili o vlastnú úrodu.  S históriou i súčasnosťou sme sa zoznámili prostredníctvom hodín anglického jazyka. Skúste sa  teda  aj Vy na chvíľku zastaviť a poďakujte za to, čo je pre Vás dôležité.

zod.uč. M.Bednáriková

pozri

Na návšteve včelárov v botanickej záhrade

Na návšteve včelárov v botanickej záhrade

Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o včelách,  ako sa o nich starať, čo včely ohrozuje a ako im môžeme pomôcť. Cez presklenú stenu úľa mali možnosť vidieť správanie sa včiel a zároveň si vytvorili rešpekt  k týmto tvorom a naučili sa ako sa majú správať, aby včely nedráždili. Pán včelár nám ukázal ako vyzerajú včelárske pomôcky aj samotné úle. Výklad bol zaujímavý, žiakom sa tu páčilo a naučili sa niečo nové. Vyskúšali si výrobu sviečok a voskových  ozdôb. Na záver ochutnali rôzne druhy sladkého medu.

P.uč. A.Hockicková, M.Schneiderová, M.Grigerová

Zážitkovo o rodine

Zážitkovo o rodine

Každý z nás je súčasťou svojej rodiny. Je to veta, ktorú vysloví nie jeden učiteľ. Preto aj žiaci 0. ročníka a špeciálnej triedy (4r., 6 r.) sa učili o rodine spolu v spojenom vyučovaní na predmetoch vlastiveda a  rozvíjanie komunikačných zručností. Počas týchto hodín si pre nich učiteľky pripravili veľa aktivít, zameraných na okruhy: Kto tvorí rodinu? Vzťahy v rodine. Spoločné záujmy členov rodiny. Stolovanie. Tieto aktivity boli realizované pomocou zážitkových metód, metód tvorivej dramatiky a hry. Žiakom sa najviac páčilo triedenie členov rodiny do veľkého srdiečka, pexeso o rodine, práca s pracovnými listami, rozprávka o Červenej čiapočke a hra na členov rodiny počas stolovania. Ich úsmevy si môžete  pozrieť  v nasledujúcom linku.

P. učiteľky Sivecová, Vošková, p. asistentka Hamburgová

pozri

Výsledky On-line súťaž Informatický bobor

Výsledky On-line súťaž Informatický bobor

 

V dňoch 7.-10.11.2017 sa 64 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej súťaže bolo 26 žiakov našej školy:

  • kategória DROBEC
T.Tejbusová, III.A - 100 percentil
M.Úrek, III.A - 100 percentil
T.Vislocky, III.A - 96 percentil
E.Bartko, II.A - 94 percentil
D.Butvin, III.B - 94 percentil
M.Kuper, II.B - 94 percentil
T.Taratuta, III.A - 94 percentil
A.Kučera, II.A - 88 percentil
F.Bašista, III.A -88 percentil
S.Mlak, II.A - 85 percentil
L.Mydlár, III.B - 85 percentil
J.Richtarčík, III.B - 85 percentil
M.Nemčíková, II.A - 79 percentil
A.Dzurňák, III.B - 73 percentil
  • kategória BOBRÍK
J.Drábik, V.B - 97 percentil
J.Kuchčák, IV.A - 88 percentil
M.Šofranková, V.A -81 percentil
M.Gibala, V.A - 71 percentil
V.Likášová, IV.A - 71 percentil
L.Macejová, IV.A -71 percentil
  • kategória BENJAMÍN

J. Breja, VII.A - 94 percentil

A.Bryndzová, VII.A - 85 percentil

F.Toporcer, VII.A - 76 percentil

  • kategória KADET
T.Bosáková, IX.A - 89 percentil
L.Holotňáková, VIII.A - 85 percentil
K.Oravcová, IX.A - 66 percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Hokejbalová liga

Hokejbalová liga

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili na  prvom kontrolnom turnaji Školskej hokejbalovej ligy v okrese Levoča. Našu školu reprezentovali 11 žiakov. Zmerali si sily so 7 týmami a odohrali 5 zápasov. Po dobrom výkone obsadili 4. miesto. Medaila nám ušla iba o gól. V týme sme mali vyhlaseného najlepšieho brankára turnaja Andreja Kandru. Najviac gólov strelil Matej Drabik.
Mgr. Pavel Bašta


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok