PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Okresné kolo - Šaliansky Maťko

Okresné kolo - Šaliansky Maťko

Dňa 23.1.2018  sa v Levoči uskutočnil 25. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Porota vyzdvihla peknú účasť mladých talentov a pozitívne ohodnotila súťažiacich. 

Našu školu reprezentovali Daniela Dluhošová žiačka 7.A triedy a Dominik Kurta žiak 3.A triedy, ktorý získal 2. miesto v 1. kategórii .  

Obom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

p.uč. A. Hockicková
Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

"Žiaci z Roškoviec mali dňa 23.1.2018 Fašiangový karneval. V príjemnej atmosfére deti súťažili, spievali a tancovali. Po prezentácii masiek si pochutili na drobnom občerstvení." 

tr. uč. Polláková

Návšteva prvákov v MŠ

Návšteva prvákov v MŠ

Deti z   pozvali našich prvákov na milú návštevu . Budúci prváci vystúpili s kultúrnym programom. Zarecitovali pekné básne a zaspievali, šikovné tanečnice všetkých prekvapili tancom. Ani naši prváci  sa nedali zahanbiť.
 Predškolákom porozprávali, čo sa už naučili aj spoločne si zaspievali ...
 p.uč. Mgr. Denisa Leskovská

Vianočná akadémia 2017

Vianočná akadémia 2017

Vianoce. Najkrajšie sviatky roka. Všetci sa na tieto pekné dni tešíme a aj teraz sme pred odchodom na prázdniny zorganizovali v škole vianočnú  akadémiu. Program bol pestrý. Pozostával z kolied, tancov, scénok. Žiaci mali z nácviku aj realizácie jednotlivých čísel veľkú radosť a ich odmenou bol úsmev a potlesk spokojných divákov.

p.uč. M. Koščová    

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Dňa 19. 12. 2017 sme zorganizovali školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí. Žiaci 1. stupňa nás prekvapili svojím veľkým záujmom  o umelecký prednes. Dúfame, že im to vydrží čo najdlhšie.

Umiestnili sa žiaci:

1. kategória:

1. miesto: Dominik Kurta

2. miesto: Timea Tejbusová, Lukáš Mydlár

3. miesto: Andrej Kandra, Filip Bašista, Dávid Buvin   

3. kategória:

1.miesto: Daniela Dluhošová

M.Koščová, A.Hockicková, J.Pavlanská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok