KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Jesenné tvorenie

Jesenné tvorenie

Vyrezávanie tekvíc má aj na našom území dlhú tradíciu. Stalo sa obľúbenou aktivitou detí či už doma alebo v škole a žiaci 3.A triedy si spestrili jesenné popoludnie. Mali možnosť vyrezať si svoju tekvicu sami a ich tvorenie potešilo, rozvonialo  a skrášlilo chodbu našej školy.

Ďakujem Vám milí tretiaci, zopakujeme si to o rok.

Tr. uč. Hockicková

HALLOWEEN 2017

HALLOWEEN 2017

31.október je už za dverami a my sme ani tento rok nezabudli  na oslavu tradičného anglosaského ľudového sviatku menom Halloween. V rámci hodín anglického jazyka sme spoznávali históriu, tradície a zvyky tohto sviatku. Každá trieda sa nielen niečo naučila, ale aj zabavila. Hooooo...

zod.p.uč.M.Bednáriková

Finančná sloboda

Finančná sloboda

Finančnú gramotnosť na školách pomáha  zvýšiť simulačná hra FINANČNÁ SLOBODA , ktorú zabezpečuje finančná spoločnosť OVB. A tak   žiaci z VIII.A  a XI. A sa 25.10.2017 zahrali na fiktívne rodiny Peniažkovcov, ktoré prešli tridsiatimi rokmi života a postupne prekonávali rôzne životné situácie. Počas hry premýšľali nad rodinným rozpočtom, sporili, poisťovali, investovali, postihli ich nepredvídané udalosti, prírodné katastrofy, strácali i získavali peniaze. V takto simulovanom prostredí nadobúdali potrebné zručnosti súvisiace s financiami. Keďže produkty v hre majú podobné vlastnosti ako produkty v reálnom živote, žiaci môžu poznatky z hry následne využiť v bežnom živote.

p.uč. V. Wassermannová

Svetový deň umývania rúk

Svetový deň umývania rúk

Jedným z najdôležitejších hygienických návykov je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk. UNICEF vyhlásila 16. október za svetový deň umývania rúk, preto sme zrealizovali zaujímavé aktivity spojené so správnou technikou umývania rúk mydlom a kefkou, ktorá je základným predpokladom ako sa vyhnúť infekčným chorobám. Žiaci sa naučili veselé riekanky o rukách, ktoré obkresľovali a vytvorili poučný projekt.

p.uč. Z.Sivecová, M.Vošková

 

Čítam – relaxujem, snívam, učím sa

Čítam – relaxujem, snívam, učím sa

Ako vzniká kniha? Kto stojí pri jej zrode či samotnej  výrobe? O tom sa mohli žiaci 1. stupňa niečo dozvedieť na podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Okrem diskusie o čítaní im žiaci 2. stupňa  prečítali úryvky zo známych rozprávok, kde si naši mladší čitatelia otestovali svoje vedomosti.  Z knižnice odchádzal každý so zaujímavou knihou. Výhercovia si odniesli z rozprávkovej  súťaže  aj peknú záložku.

p.uč. M. Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok