PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

PREDVIANOČNÁ DRAŽBA

PREDVIANOČNÁ DRAŽBA

V obidvoch piatych ročníkoch  v novembri a decembri už starého roka 2017 vo vybraných dňoch prebiehala séria súťaží s edukatívnym obsahom, v ktorej žiaci mohli získať body. Tie sa v predvianočný čas zázračne „premenili“ na tzv. Harhovské peneži. Nuž a za tie sa dražilo ako v naozajstnej dražbe. Deti tak mohli vydražiť plyšáka, autíčko, kľúčenku, kabelku, či rôzne iné - aj potenciálne darčeky pre svojich blízkych.

Za šikovnosť, vedomosti, i šťastie v hrách ako Bomba, Koleso šťastia, Kartičky tak boli deti odmenené.

Body sa však dali získať aj účasťou na recitačnej súťaži, či významnou pozitívnou aktivitou na vyučovacích hodinách Slovenského jazyka.

Mgr. Soňa Lesňáková

Vianočná spolupráca s MŠ Roškovce

Vianočná spolupráca s MŠ Roškovce

Vianoce sa blížia, zima na nás dýcha,

program cvičil kto nosom dýchal, aj kto kýchal.

Sviatky zimy, sviatky mieru o chvíľu sú tu,

a my máme pre Vás darček milý teraz a tu.

Básničky, pesničky, veršík pre Vás milý,

nech sa páči pozrieť, čo sme pripravili.

Takto svoj program uviedli žiaci ZŠ v Roškovciach, keď navštívili MŠ dňa 19.12.2017.

Pozri  foto

Krásne Vianoce prajú p.uč. Sivecová, p.uč. Vošková a p.asistentka Hamburgová.

Vianočné koláčiky

Vianočné koláčiky

"Aj tento rok si triedne učiteľky s deťmi v Roškovciach spoločne pripravili a upiekli vianočné koláčiky, na ktorých si potom v príjemnej atmosfére blížiacich sa Vianoc všetci spolu pochutili."

tr. uč. Zuzana Polláková
ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Úspešní riešitelia:
Kategória G: Miriam Anna Šofranková, V.A
                     Marek Kamenický, V.B
Kategória F: Dávid Bašista, VI.A
                     Viktória Marčišáková, VII.A
Kategória E: Laura Holotňáková, VIII.A  
p. uč. Jurečková
PATAGORIÁDA

PATAGORIÁDA

Dňa 13.-14.12.2017 sa konalo školské kolo PYTAGORIÁDY.

Blahoželáme úspešným riešiteľom:

Lujza Macejová, Ján Kuchčák, Tobias Marčišák, Patrik Suchý - IV.A

Marek Kamenický - V.B

Dávid Bašista - VI.A

Ján Breja - VII.A

Laura Holotňáková - VIII.A

p.uč. M.Kuchčáková, V.Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok