PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Poznávací zájazd Poľsko - Wieliczka, Krakov

Poznávací zájazd Poľsko - Wieliczka, Krakov

Konečne to vyšlo. Žiaci sa tešili. Dňa 29.10.2019 sa podarili zrealizovať už pred rokom plánovanú cestu do Poľska. Naše poznávanie začalo návštevou Soľnej bane Wieliczka. Po zdolaní 380 schodov sme sa ocitli v podzemnom svete fantázie: sochy zo soli nadprirodzenej veľkosti, banskí trpaslíci - permoníci, ľudské a zvieracie figuríny odkrývajúce život baníkov. Prechádzaním cez štôlne žiaci ochutnávali zo stien soľ a ozdravovali si dýchacie cesty. Po tom, ako sme sa baníckym výťahom dostali na povrch, naše kroky viedli do centra Krakova. Navštívili sme hradný kopec Wawel a v kurunovačnej katedrále sv. Stanislava opäť otestovali svoje fyzické zdatnosti. Výstupom po schodoch  sme sa dostali k najväčšiemu zvonu v strednej Európe. Obdivujúc konské záprahy, výklady obchodíkov a krakovskú architektúru sme sa presunuli cez rínok ku bašte a okrajom hradieb do Galérie - najväčšieho nákupného centra Krakova a záverečného bodu nášho programu.

p.uč. Jurečková, p.uč. Pastoreková, p. Frankovičová 

Svetový deň dobrosrdečnosti

Svetový deň dobrosrdečnosti

13.11. si pripomíname svetový deň dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure v roku 2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva, k vytvoreniu lepšieho sveta. Žiaci druhého ročníka v rámci tohto dňa obdarovali svojich spolužiakov z Roškoviec. Druháci sa podelili so svojimi hračkami a knihami  a tým veľmi potešili deti so sociálne znevýhodneného prostredia.

Tr.uč.: Polláková Zuzana

Turisticko-poznávacia vychádzka Nízkymi Tatrami

Turisticko-poznávacia vychádzka Nízkymi Tatrami

V rámci turisticko-poznávacieho záujmového útvaru sme sa v sobotu dňa 19.10.2019 vybrali na turistiku do Nízkych Tatier. Výlet sme začali návštevou rozprávkovej Važeckej jaskyne, odkiaľ sme sa presunuli do Východnej a pešo pokračovali do údolia Čierneho Váhu a potom ďalej do Važca. Nebolo to jednoduché, lebo sme prešli vyše 20 km, ale všetci sme to zvládli super, aj tí najmenší štvrtáci. Unavení, no plní zážitkov sme sa z Važca autobusom vrátili domov.

p. uč. Jurečková, p.uč. Koščová

Recitačná súťaž Piráti krásy

Recitačná súťaž Piráti krásy

Vo štvrtok 7.11.2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila recitačná súťaž pod názvom Piráti krásy. V tomto školskom roku bola zameraná na tému Oslava Boha v jeho stvorenstve.

Cieľom súťaže bolo napomôct žiakom spoznať vlastnú kultúru a hodnoty literárnej tvorby slovenských autorov, taktiež vytvárať priestor a možnosti pre rozvoj komunikačných, osobnostných a existenciálnych kompetencií, prehlbovať tvorivosť, kultivovanú reč, vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote.

Súťaže v kategórii próza sa za našu školu zúčastnil žiak siedmej triedy Alexej Soľák. Ďakujeme mu za reprezentáciu školy i za vynaložené úsilie počas prípravy.

P. uč. M. Majzel

Šarkaniada

Šarkaniada

Slnečný deň a priaznivý vietor,  to je čas, kedy  jesennú oblohu ovládnu šarkany. Aj tohto roku sa obloha v našom parku zaplnila lietajúcimi šarkanmi. Pestrofarebné divadlo si užili  aj žiaci našej školy.   

Tr. uč. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok