KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou

Knihy G. Futovej žiaci našej školy čítajú s veľkým záujmom, práve preto sme využili možnosť stretnúť  sa na besede s touto detskou spisovateľkou. Zúčastnili sa na nej žiaci piatych ročníkov. Konala sa 10. 9. 2019 v detskej knižnici Slniečko,  ktorá bola  v minulosti dva roky bydliskom P. O. Hviezdoslava. Pani Futová deti zaujala rôznymi zážitkami so zvieratami, dozvedeli sa niečo o jej tvorbe či o jej nových knihách. Po besede si mohli kúpiť nejakú knihu a dať si ju podpísať.    

p.uč.M.Koščová

Ako sa odhlásiť z obedu v ŠJ.....

Ako sa odhlásiť z obedu v ŠJ.....

Odhlásenie dieťaťa z obedu:

1/ www.skolahrhov.sk

2/ Klik na jedálny lístok /pravá strana kuchárik/

3/ Klik prihlásenie /horná lišta / na jedálnom lístku

4/ Zadať meno a heslo, ktoré zákonný zástupca dostal s čipom

5/ Odhlásiť   klikom na štvorček v aktuálnom jedálnom lístku na daný deň

Telef: 

0903 135 754, 053/ 4592205 - MŠ 

053/4699399 - kancelária ZŠ

Školský výlet 2019 – Košice

Školský výlet 2019 – Košice

V piatok 14.6.2019 viedli kroky žiakov IX.A do krásneho východoslovenského mesta Košice, kde strávili horúci slnečný deň plný napätia i adrenalínu. Najprv navštívili Escaperoom  a následne sa vyskákali v Jump aréne. Plný dojmov a zážitkov sa príjemne unavený vrátili domov. Pozri

zodp.uč.M.Bednáriková
Divadelné predstavenie Levoča

Divadelné predstavenie Levoča

Deviataci strávili v piatok 7.6.2019 príjemné predpoludnie v Mestskom divadle v Levoči. Žiaci ZUŠ si pre nich pripravili zaujímavé i vtipné predstavenie, v ktorom nás hlavná hrdinka Helenka vzala do obdobia spartakiády, súdružiek učiteliek, pionierov a iskričiek. Žiaci tak mohli vidieť veľa vecí, ktoré ich učitelia samy zažili a učitelia si aspoň zaspomínali. 

zod.uč.M.Bednáriková
MDD

MDD

Medzinárodný deň detí sa oslavuje v rôznych krajinách sveta. Rozhodli sme sa  stráviť deň detí so žiakmi inak  a priniesť im zážitok na, ktorí nikdy nezabudnú. So žiakmi sme sa zúčastnili Posádkového dňa detí v Prešove na letisku. Žiaci mali možnosť vidieť statické a dynamické ukážky leteckej techniky, statické ukážky pozemnej techniky, výcvik psov, hasenie bambi vakom, zoskoky výsadkárov a mnoho ďalších atrakcii, ktoré boli veľmi bohato pripravené. 

p.uč. Sivecová, p. uč. Šefčíková              


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok