PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Dravé vtáky v prírode  Voda, duša Zeme

Dravé vtáky v prírode Voda, duša Zeme

Žiaci V.A triedy sa v piatok 1.12.2017 zúčastnili prehliadky dvoch prírodovedných výstav v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Oboznámili sa o význame a ochrane dravých vtákov, ako aj získali odpovede na otázky: Prečo je voda tak nesmierne dôležitá? a Aké skupiny rastlín a živočíchov môžeme nájsť v tomto vodnom biotope?. Najviac ich zaujal a zároveň vyľakal pohľad na zubra, ktorého telo obsahuje 60% vody.

p. uč. Jurečková

Šprincove Krompachy

Šprincove Krompachy

Dňa 28. 11. 2017 sme sa zúčastnili recitačnej súťaže Šprincove Krompachy
v Krompachoch. Organizátori sa potešili a zvlášť nám poďakovali za našu účasť, pretože vďaka nej súťaž presiahla hranice kraja.
Reprezentovali sme dôstojne, čo je v silnej konkurencii métou, ktorá nemusí byť
samozrejmá. Vyšlo nám pekné slnečné a mrazivé počasie, vďaka ktorému sme si deň spríjemnili prechádzkou a poznávaním tohto pekného mesta.
Zúčastnení : Alexej Soľák, Miriam Šofranková (V.A) a Daniela Albertová (VIII.A).
Mgr. Soňa Lesňáková

THANKSGIVING 2017

THANKSGIVING 2017

Deň Vďakyvzdania, nazývaný aj Deň moriaka pripadol tento rok na 23.novembra. V Amerike má tento sviatok veľký význam. Je prejavom veľkodušnosti Indiánov voči prvým anglickým prisťahovalcom, s ktorými sa podelili o vlastnú úrodu.  S históriou i súčasnosťou sme sa zoznámili prostredníctvom hodín anglického jazyka. Skúste sa  teda  aj Vy na chvíľku zastaviť a poďakujte za to, čo je pre Vás dôležité.

zod.uč. M.Bednáriková

pozri

Na návšteve včelárov v botanickej záhrade

Na návšteve včelárov v botanickej záhrade

Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o včelách,  ako sa o nich starať, čo včely ohrozuje a ako im môžeme pomôcť. Cez presklenú stenu úľa mali možnosť vidieť správanie sa včiel a zároveň si vytvorili rešpekt  k týmto tvorom a naučili sa ako sa majú správať, aby včely nedráždili. Pán včelár nám ukázal ako vyzerajú včelárske pomôcky aj samotné úle. Výklad bol zaujímavý, žiakom sa tu páčilo a naučili sa niečo nové. Vyskúšali si výrobu sviečok a voskových  ozdôb. Na záver ochutnali rôzne druhy sladkého medu.

P.uč. A.Hockicková, M.Schneiderová, M.Grigerová

Zážitkovo o rodine

Zážitkovo o rodine

Každý z nás je súčasťou svojej rodiny. Je to veta, ktorú vysloví nie jeden učiteľ. Preto aj žiaci 0. ročníka a špeciálnej triedy (4r., 6 r.) sa učili o rodine spolu v spojenom vyučovaní na predmetoch vlastiveda a  rozvíjanie komunikačných zručností. Počas týchto hodín si pre nich učiteľky pripravili veľa aktivít, zameraných na okruhy: Kto tvorí rodinu? Vzťahy v rodine. Spoločné záujmy členov rodiny. Stolovanie. Tieto aktivity boli realizované pomocou zážitkových metód, metód tvorivej dramatiky a hry. Žiakom sa najviac páčilo triedenie členov rodiny do veľkého srdiečka, pexeso o rodine, práca s pracovnými listami, rozprávka o Červenej čiapočke a hra na členov rodiny počas stolovania. Ich úsmevy si môžete  pozrieť  v nasledujúcom linku.

P. učiteľky Sivecová, Vošková, p. asistentka Hamburgová

pozri


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok