KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svet okolo nás

Svet okolo nás

Lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť.  Ako žijú ľudia v Indii, prečo si krava vykračuje po ulici či ďalšie zaujímavosti o tejto krajine sa mohli žiaci 6. a 8. ročníka dozvedieť 13. 4. 2016 na podujatí India – všetky farby Orientu.  Jedinečný  vzdelávací projekt umožnil žiakom získať netradičnou a zaujímavou formou nové vedomosti. Po videoprojekcii nasledovala beseda, ktorú zorganizovali autori projektu. Žiaci sa už tešia na ďalší ročník  tohto vzdelávacieho projektu.  

p.uč. M. Koščová, p.uč.A. Jurečková

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Srdečne  pozývame  všetkých, ktorým záleží na čistote nášho prostredia, aby sa zúčastnili akcie Deň Zeme. Stretneme sa  v piatok 22. apríla 2016 o 8.hodine pred budovou školy. Je to už 6. rok, čo sa zapájame do Celosvetového Dňa Zeme a čistíme naše okolie. Priložme aj tento rok  ruku k dielu.  Budete vítaní.

p.uč.D.Hanulová

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov

8. apríla sme si pripomenuli v špeciálnej triede v Roškovciach medzinárodný deň Rómov. Žiaci zažili netradičné vyučovanie, plné mnohých aktivít. Zoznámili sa s dejinami Rómov,  s najznámejšími rómskymi osobnosťami, s pôvodnými rómskymi remeslami, či poverami. Prvýkrát kreslili rómsku vlajku a počuli rómsku hymnu.  Najviac sa tešili z typického rómskeho jedla „marikľa“, ktoré si žiaci sami pripravili. Zrod remesla hudobníka ukázali v rómskej rozprávke „Kalebala“, v ktorej sa predstavili pred deťmi z MŠ Doľany.

P. uč. Z. Sivecová

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

Prešli ročky, prešli dníčky,

už pôjdeme do školičky.

Dňa 4. apríla  si naši milí predškoláci vykračovali na svoj prvý veľký pohovor do Základnej školy. Vyzbrojení vedomosťami, básničkami predvádzali svoju šikovnosť. Plnili rôzne úlohy,  skladali puzzle, určovali veľkosť, farby, spájali písmená. Svoju šikovnosť ukázali pri  práci s interaktívnou tabuľou. Skúšku zvládli všetky deti na výbornú. S rozžiarenými očkami s úsmevom na tvári si po statočnej práci odniesli diplom a darčeky.

Milé deti, želáme Vám veľa šťastných krokov a  na ceste do našej školy.

Zápisom do našej školy cítime podporu rodičov, srdečne im ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na úspechy detí!

Sme tu vždy pre Vás...

p.uč. M. Grigerová

MAREC - MESIAC KNIHY

MAREC - MESIAC KNIHY

MAREC – MESIAC KNIHY sme si v II. špeciálnej triede pripomenuli riešením obrázkového hlavolamu – knižnej šifry. Žiaci sa snažili rozlúštiť šifru v čase veľkonočných prázdnin. Niekomu sa darilo viac – niekomu menej. Spolu sme to však zvládli.

Mgr.Palubová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok