KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Imatrikulácia

Imatrikulácia

Do školy sa teším, už ma to tam ťahá,
naučím sa čítať, písať, všetko zrátať sama.
Dňa 24. 11. 2015 sa v našej škole konala imatrikulácia. Žiaci I.A a I.B boli pasovaní za žiakov našej školy. Rytieri a víly ich previedli cez bránu školského kráľovstva a prváčikovia sľúbili, že budú čestnými žiakmi tejto školy.
Tak veľa šťastia milí prváčikovia!
p. uč. A. Hockicková, J. Pavlanská, M.Antolová, H. Staňová
Návšteva Mikuláša v Roškovciach

Návšteva Mikuláša v Roškovciach

V piatok 4. decembra navštívil našu školu v Roškovciach Mikuláš s čertíkom. Najprv pozdravili tých najmladších v materskej škole, kde na nich trpezlivo čakali deti , ktoré potešili Mikuláša a čertíka básničkami a pesničkami. Potom sa otvorili dvere každej triedy po zazvonení mikulášskeho zvončeka u našich žiakov. Mikuláš ich obdaril sladkosťou a čertík úsmevom. Niektorí sa  veľmi báli, plakali a ostatní sa radovali.

Tešíme sa na Mikuláša o rok.

p.uč. Z.Sivecová, E. Hamburgová

Koncert

Koncert

Hudobné hádanky, možnosť vypočuť  a zaspievať si  populárne piesne  rôznych žánrov mali žiaci na umeleckom programe, ktorý sa konal 30.11.2015 v telocvični školy. Koncert, ktorý mal názov Hudba, na ktorú sa nezabúda, žiakov zaujal a bol príjemným spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu.  

p.uč. M.Koščová

Farebné čaro jesene

Farebné čaro jesene

Jeseň je vždy krásna farebná. Listy sa menia zo zelenej na žltú, oranžovú, červenú a všetky odtiene týchto farieb.

 

Preto sme sa aj my snažili toto ročné obdobie vystihnúť v estetickej, pracovnej oblasti výchovy. Žiaci maľovali, farbili, vystrihovali. Každý žiak prispel jedným listom. Šaty pani Jesene sú síce nepraktické ale vyrobené z láskou.

p. uč. D. Hanulová

THANKSGIVING / DEŇ VĎAKYVZDANIA 2015

THANKSGIVING / DEŇ VĎAKYVZDANIA 2015

Moriak, rodina a modlitby. Takto vyzerá sviatok dnes. Všetko sa však začalo presne pred tristoosemdesiatimi rokmi. V roku 1621 si po prvý raz sadla za stôl odvážna skupinka pútnikov a ďakovala za to, že prežili prvý ťažký rok v Novom svete. Nielen tieto informácie sa dozvedeli ôsmaci a piataci počas hodiny angličtiny, keď spoločnými silami pripravili prezentáciu tohto sviatku pre ostatných žiakov našej školy. 

Práce žiakov

p..uč. M.Bednáriková 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok