PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svetový deň umývania rúk

Svetový deň umývania rúk

Jedným z najdôležitejších hygienických návykov je správne a hlavne pravidelné umývanie rúk. UNICEF vyhlásila 16. október za svetový deň umývania rúk, preto sme zrealizovali zaujímavé aktivity spojené so správnou technikou umývania rúk mydlom a kefkou, ktorá je základným predpokladom ako sa vyhnúť infekčným chorobám. Žiaci sa naučili veselé riekanky o rukách, ktoré obkresľovali a vytvorili poučný projekt.

p.uč. Z.Sivecová, M.Vošková

 

Čítam – relaxujem, snívam, učím sa

Čítam – relaxujem, snívam, učím sa

Ako vzniká kniha? Kto stojí pri jej zrode či samotnej  výrobe? O tom sa mohli žiaci 1. stupňa niečo dozvedieť na podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Okrem diskusie o čítaní im žiaci 2. stupňa  prečítali úryvky zo známych rozprávok, kde si naši mladší čitatelia otestovali svoje vedomosti.  Z knižnice odchádzal každý so zaujímavou knihou. Výhercovia si odniesli z rozprávkovej  súťaže  aj peknú záložku.

p.uč. M. Koščová

Výstava Gregora Nadzama

Výstava Gregora Nadzama

Dňa 17. 10. 2017 sme si vyučovanie ozvláštnili netradičnou hodinou v priestore EQO v areáli našej školy, kde prebieha výstava výtvarníka, všestranného umelca Gregora Nadzama s názvom Heterotópie. Po oboznámení sa s pojmami výstava, expozícia, kurátor sme interpretovali výtvarné diela. Naše postrehy boli často úsmevné, no relevantné. Na naše zvedavé otázky nám odpovedal ochotný kurátor pán Adam Macko. Pozreli sme si zaujímavú audio – vizuálnu projekciu, ktorá nás zastavila v tomto uponáhľanom svete a „prinútila“ nás rozmýšľať nad dôležitými témami v živote človeka. Na záver sme si prečítali verše Jána Buzássyho a našli mnoho paralel u týchto dvoch umelcov. Zistili sme, že jednotlivé druhy umenia ako napr. výtvarné, literárne, hudobné spolu úzko súvisia, preto sa na výstavy umeleckých artefaktov budeme určite vracať.

p.uč.S.Lesňáková

IBOBOR 2017/2018

IBOBOR 2017/2018

Pozor!! Pripravte sa na iBobra. Súťaží sa v učebni I1:

  • utorok 7. novembra Drobci: II.A, II.B o 9.35 hod., III.A o 10.30 hod., III.B o 11.20 hod.
  • streda 8. novembra Bobríci: IV.A o 10.30 hod., V.A a V.B o 11.20 hod.
  • štvrtok 9. novembra Benjamíni: VI.A o 9.35 hod., VII.A o 10.30 hod.
  • piatok 10. novembra Kadeti: VIII.A o 9.35 hod., IX.A o 10.30 hod.

Úlohy sú prístupné pre všetkých záujemcov v archíve úloh.

p.uč. M.Ondrušová

Páčil sa nám Kaštieľ v Markušovciach

Páčil sa nám Kaštieľ v Markušovciach

Vo štvrtok 19.10.2017 sme navštívili prekrásny kaštieľ v Markušovciach.  Žiakov najviac ohúril historický nábytok, oblečenie, korytnačie hodiny či storočné zrkadlá. Nezabudnuteľnými sa pre nich stali zlatý príbor alebo historické peniaze. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka rôznych hudobných nástrojov v Letohrádku Dardanely.       p. učiteľka B.Kamenická, Z.Polláková, Z.Sivecová, p. kaplán A.Rataj


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok