PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hrhovskí školáci na super výlete v Brne a iné...

Hrhovskí školáci na super výlete v Brne a iné...

Napriek skorému odchodu zo Spišského Hrhova, už pre pred piatou ráno a dlhej ceste, deti našej školy prežili v piatok 20. 10 krásny deň vo VIDA Science Centre v Brne. Ide o unikátny komplex stoviek interaktívnych exponátov rozdelených do 4 tematických sekcií – Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Súčasťou expozície je aj Science show plná zábavných pokusov, projekcia 3D filmov a špeciálne programy v Labodielňach. Po temer 4-hodinovej adrenalínovej prehliadke sme sa vybrali do Olympia centra na juhu Brna, kde sa deti vybláznili v unikátnom viacúčelovom parku s rozlohou 5,3 ha. Lezecké steny, lanový park, železnica, hojdačky, detský bager, preliezky, vodný svet a množstvo zón na sedenie a relax boli príjemným spestrením dňa.

Na záver deti míňali české stovky od rodičov v nákupnom komplexe, aby sa do Hrhova nevracali s prázdnymi rukami. Viac ako 5- hodinová cesta domov ubehla rýchle, nakoľko mladšia osádka ju prespala a starší žiaci ju trávili gurmánskymi a zábavnými aktivitami.

p.riad. P.Strážik

Zdravá výživa

Zdravá výživa

V týždni od 23.10. do 26.10.2017 prebehne na II.stupni našej školy a v školskej jedálni týždeň zdravej výživy. Pribaľte svojim deťom cez tieto dni obzvlášť zdravú stravu a nejakú zdravú dobrotu. Dňa 25.10.2017 budú prebiehať aktivity spojené so zdravou stravou.

p. uč. M.Ondrušová, D.Hanulová

A takto to vyzeralo...

OBJAV, PATENT, VYNÁLEZ

OBJAV, PATENT, VYNÁLEZ

... to bola téma projektu pre žiakov VI.A v rámci vyučovania predmetu TECHNIKA. Posúďte sami, či sa im podarilo danú tému zaujímavo spracovať.

Naše projekty

JESEŇ NA TANIERI

JESEŇ NA TANIERI

Zdravie, ktoré si vypestujeme doma... Viete čo je to? No predsa chutné, šťavnaté, plné vitamínov a hlavne naše ovocie a zelenina! Chutne a zážitkovo diskutovať o zdravých a nezdravých potravinách, prehodnotiť vlastné stravovacie návyky a skúsiť ich zmeniť – o to sme sa pokúsili s na&sc aron;imi druhákmi v najvhodnejšom čase, na jeseň, keď je záhrada plná vitamínových dobrôt. No keďže nielen u nás rastú zdravé druhy ovocia, dozdobili sme naše taniere i cudzokrajnými plodmi. A výsledok? No ten predsa skončil v našich bruškách! Mňam-mňam

p. uč. Mária Schneiderová

Každú jeseň celkom iste, berie vietor stromom lístie.  Je to veľká paráda, šarkan listy naháňa.

Každú jeseň celkom iste, berie vietor stromom lístie. Je to veľká paráda, šarkan listy naháňa.

"Pozrite sa, môj šarkan letí najvyššie." So šarkanom v ruke a za pekného počasia sme sa vybrali do nášho parku. Deti šantili a vôkol sa ozývali radostné výkriky.  Nechýbala  ani súťaž o  najlepšie lietajúceho  šarkana. Zvíťazili  šarkany Dašky  a Dominika. Všetkým deťom za účasť veľmi pekne ďakujem. 

Tr.uč. Hockicková 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok