KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Moje budúce povolanie

Moje budúce povolanie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči vyhlásilo súťaž pre žiakov základných škôl “Moje budúce povolanie". Jej cieľom bolo, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti  vykonávať . Hoci je pre nich budúcnosť neistá, vchádzajú do nej s nádejou, že sa im podarí splniť si svoje sny. Do súťaže sa  zapojili aj naši žiaci: K. Oravcová, T. Bosáková,  N.Soľanová a J. Antol. Žiaci boli rozdelení podľa ročníkov do štyroch kategórií. Jozef Antol získal  v  kategórii ôsmakov za kresbu svojho budúceho povolania 2. miesto. Blahoželáme.

Výchovný poradca

O veselom brušku a malom ušku

O veselom brušku a malom ušku

 Žiaci 2.A triedy navštívili SNM v Levoči, kde sa oboznámili  s hrnčiarskym kruhom, hlinou a výrobou hlinených hrnčekov. Vypočuli si zaujímavý a napínavý príbeh. Vyhrnuli si rukávy a pustili sa do tvorenia vlastných hrnčekov. Všetci sme odtiaľ odchádzali veľmi spokojní. 
Tr. uč. Hockicková
Vôňa chleba

Vôňa chleba

Viete ako sa pečie kakaový závin, chlieb či rohlíky? Žiaci 2.A triedy navštívili pekáreň v Levoči a pán pekár nás oboznámil s prípravou cesta a postupom pri pečení chleba a sladkého pečiva. Naši malí pekári sa nebáli zamúčiť sa a sami si upiekli  rohlíky a sladké škoricové buchty. 

Tr. uč. Hockicková
Projektový deň „Zdravá výživa“

Projektový deň „Zdravá výživa“

Žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach zažili prvý projektový deň.  Počas šiestich vyučovacích hodín spoznali pyramídu zdravia, vyrátali, koľko surovín potrebujú na prípravu mrkvového šalátu, urobili opis pracovného postupu prípravy mrkvového šalátu,  prečítali príbeh  o Cigánových očiach a nakoniec pripravili chutný mrkvový šalát. Žiakom sa tento deň veľmi páčil.

p. uč. Zuzana Sivecová

Prednes poézie a prózy

Prednes poézie a prózy

Do krásy umeleckého slova sme  sa mohli 28. 2. 2017 započúvať v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Interpretáciou poézie a prózy nám svoj záujem o recitáciu ukázali žiaci 2. až 7. ročníka. V troch kategóriách sa umiestnili žiaci:

1.kategória:

Poézia:

1. miesto – L. Mydlár

2. miesto – D. Tarovská

3. miesto – Z. Polláková, D. Butvin                                    

Próza:

1. miesto: D. Kurta

2. miesto – S. Hrehorčáková

3. miesto: A. Kandra, T. Vislocký

 

2. kategória:

Próza:

1. miesto: T. Taratutová

3. miesto – A. Bryndzová

 

3.kategória:

Poézia:1. miesto: D. Albertová

Próza: 1. miesto: M. Vaškeba

Vyučujúce SJL a 1. - 4. ročníka


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok