KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Stavanie snehuliakov

Stavanie snehuliakov

Aj tento rok sme sa v ŠKD pohrali so snehovou perinou, ktorá bola ideálnym materiálom na stavanie snehuliakov. Skupinky detí aj jednotlivci gúľali pred sebou snehové gule, ktoré sa rýchlo zväčšovali a pomocou vychovávateliek  začali rásť naši snehuliaci. Potom nasledovalo ich tvarovanie a zdobenie. V závere bola super guľovačka.

vych. Antolová, vych. Staňová

Okresné kolo Geografickej olympiády

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil 44. ročník Okresného kola Geografickej olympiády v Levoči. Zúčastnili sa ho iba víťazi školských kôl. Z našej školy postúpili žiaci z kategórie G: Peter Dičák a Sofia Macejová.

Peter Dičák sa umiestnil na 2.mieste.

p. uč. A. Jurečková

Čajové popoludnie

Čajové popoludnie

10. februára si žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach pripravili pre svojich kamarátov a súrodencov čajové popoludnie, ktoré bolo zároveň spojené s tvorivou dielňou. Atmosféra bola príjemná, plná radosti a vône bylinkového čaju. Žiaci boli zapojení do rôznych komunikačných aktivít zameraných na zlepšenie kamarátskych a príbuzenských vzťahov.

p. uč. Z.Sivecová

Deviataci POZOR!

Deviataci POZOR!

Blíži sa termín podávania prihlášok na odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú talentové skúšky.Každý žiak si môže podať 2 prihlášky v talentovom kole.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku prinesiete do školy najneskôr do 20. februára 2016.Ak nemáte záujem o odbor, ktorý vyžaduje talentovú skúšku, prihlášku si teraz nepodávate.

vých.por. D.Hanulová

Remeslá a my - TKÁČSTVO

Remeslá a my - TKÁČSTVO

V rámci vyučovania Technickej výchovy žiaci v 5., 6., 8. a 9. ročníku nadobúdajú vedomosti a manuálne zručnosti v oblasti ľudových remesiel. Tento rok sme sa zamerali na tkáčstvo. Žiaci dostali možnosť vyskúšať ručné tkanie na stolových krosnách. Dievčatá sa pustili do tkania kabeliek s veľkou chuťou a záujmom. Tkanie im ide od ruky a necháme sa prekvapiť finálnou podobou ich snaženia.

Veľa zdaru!

p.uč. M.Ondrušová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok