KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika . Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.Cieľom Testovania 5-2015 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2 .

p.uč. D.Hanulová

Burza informácií stredných škôl

Burza informácií stredných škôl

Dňa 1. októbra 2015 sa žiaci 9.ročníka našej školy  zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom „Burza informácií stredných škôl - Cesta k správnemu rozhodnutiu“, ktorú organizovalo CPPPaP Poprad a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. V období pred podávaním prihlášok na strednú školu mohli tak  žiaci získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách, o školských vzdelávacích programoch pre študijné aj učebné odbory aj o mimoškolských aktivitách, ktoré ponúkajú stredné školy v Košickom kraji.

Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže našim žiakom i rodičom pri rozhodovaní a zvolení možnosti ďalšieho štúdia na strednej škole.

p.uč.D.Hanulová

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

V okresnom kole v Cezpoľnom behu, konaného 12. októbra 2015, na ktorom sa zúčastnilo 8 škôl z okresu Levoča, našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov i dievčat. Viac sa darilo chlapcom, ktorí v kategórii základných škôl vybojovali pekné 3. miesto v zložení Lukáš Dzurňák a Tomáš Filičko. Lukášovi Dzurňákovi sa podarilo dosiahnuť na výborné 2. miesto v individuálnom hodnotení.

p.uč. P.Bašta

Beh Levočskou dolinou

Beh Levočskou dolinou

Desiati naši žiaci sa v septembrové dopoludnie zúčastnili Behu Levočskou dolinou. Pri účastí škôl športových klubov a škôl z Levočského okresu sa najviac darilo Simonke Semanovej, ktorá obsadila 2. miesto. Z chlapcov sa najlepšie umiestnil Lukáš Dzurňák, ktorý vo svojej kategórii obsadil 4.miesto.

p.uč. P.Bašta

Kultúrne podujatia

Kultúrne podujatia

V kongresovej sále v Levoči sme sa mohli dňa 12. 10. započúvať do tónov vážnej hudby. V rámci festivalu Levočské babie si žiaci vypočuli klavírne skladby v podaní poľského klavíristu Tomasza Kameniaka. Dňa 13. 10. sme sa v  Spišskej Novej Vsi zasmiali na vtipnom podaní hry Jánošík. Zahrali  nám ju herci zo Spišského divadla. 

p.uč.M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok