KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

PREDNES V NEMECKOM JAZYKU

PREDNES V NEMECKOM JAZYKU

Aj tento rok si naši mladší žiaci vyskúšali umelecký prednes v nemeckom jazyku. S textom v cudzej reči sa popasovali veľmi dobre a najlepší boli odmenení.
1. Tatiana Šarišská - VI.A

2. Klaudia Oravcová - VI.A

3. Patrik Tulej - VI.A
Víťazom srdečne blahoželáme.
zod. M.Bednáriková

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 12.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády, v ktorej si žiaci našej školy overili svoje rečové zručnosti a jazykové schopnosti. Cieľom bolo preveriť ich jazykové kompetencie. 
Kategória 1A
1. Tímea Bosáková - VI.A
2. Laura Holotňáková - V.A
3. Klaudia Oravcová - VI.A

Kategória 1B

1. Andrea Dzurillová - IX.A

2. Jakub Smorada - VIII.A

3. Emma Dzurillová - IX.A

Víťazom srdečne blahoželáme.

zod. M.Bednáriková

Mikulášske predstavenie

Mikulášske predstavenie

Dňa 5.12.2014 sme sa vśetci potešili príchodu Mikuláša. Žiaci deviateho ročníka pripravili pri tejto príležitosti program, ktorý pobavil žiakov prvého aj druhého stupňa. Nebola v ňom núdza o tanec, spev, hudbu, scénky, reklamu a ani súťaže. Nechýbal ani tradičný Mikulášsky darček.

Žiaci IX.A

Správna voľba povolania

Správna voľba povolania

V dňoch 27. – 28. októbra 2014 sa uskutočnila prezentácia odborov stredných škôl na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi  v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Základnou myšlienkou bolo predstaviť školy 21. storočia, ich princípy, zmysluplnosť a systémovosť. Výber strednej školy je vážnym rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť budúcu pracovnú kariéru mladých ľudí.

p.uč. D.Hanulová

On-line súťaž Informatický bobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 11.-18.11.2014 sa 48 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

  • kategória BENJAMÍN

L. Holotňáková, V.A - 64,01 bodov

P. Kovalik, VII.A - 62,68 bodov

T. Oravec, VII.A - 55,02 bodov

N. Ďurikovičová - 50,69 bodov

  • kategória KADET

M. Vaškeba, VIII.A - 71,00 bodov

J. Pollak, VIII.A - 61,00 bodov

M. Jánošík, VIII.A - 60,34 bodov

T. Filičko, VIII.A - 60,02 bodov

E. Kavulič, IX.A - 52,35 bodov

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

  • kategória BOBRÍK nemala úspesného riešiteľa

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok