KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Oznam Deň Zeme

Oznam Deň Zeme

1.stupeň

KDE?: ODORICA

KEDY?: 21.4.2015       

AKO?: V PRACOVNOM, RUKAVICE

2.stupeň

KDE?: PARK

KEDY?: 22.4.2015

AKO?: V PRACOVNOM, HRABLE

PREČO?: PRE NAŠU ZEM, PRE NÁS VŠETKÝCH A NAŠE BUDÚCE GENERÁCIE

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V dňoch 16. - 23. 4 sme absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Spišskej Novej Vsi. Počas piatich dní sa deti zoznamovali s vodou, zopakovali si svoje základné plavecké zručnosti a zároveň sa zdokonaľovali v ďalších plaveckých spôsoboch. Hlavným cieľom však bolo, aby sa u detí odbúrala plavecká negramotnosť. Všetci zúčastnení boli na konci odmenení diplomom.
p.uč. J.Ličáková, p.uč. P.Bašta
Prezident SR p. Andrej Kiska na našej škole

Prezident SR p. Andrej Kiska na našej škole

Dňa 9. 4.  2015 navštívil prezident Slovenskej republiky obec Spišský Hrhov. Jednou z jeho zastávok v našej malebnej dedinke bola základná škola, kde navštívil niekoľko tried a pozdravil žiakov počas vyučovania. Pán prezident sa stretol s učiteľmi a deťmi na hodinách angličtiny, biológie, informatiky, chémie, telesnej výchovy a iných. Ocenil vybavenie školy, priestory učební, no najviac ho zaujal renovovaný školský dvor. V telocvični si počas basketbalového tréningu zahádzal s chlapcami do koša.
p.riad. Mgr.P.Strážik
DEŇ VODY / WELTWASSERTAG / WORLD WATER DAY 2015

DEŇ VODY / WELTWASSERTAG / WORLD WATER DAY 2015

Žiaci si na hodinách angličtiny pripomenuli svetový deň vody, ktorá je veľmi dôležitá pre náš život. Piataci vytvorili plagát s činnosťami, pri ktorých počas dňa používame vodu a nezabudli si ani zaspievať pieseň „Listen to the water“. Šiestaci sa naopak premenili na anglických spisovateľov a spoločne vytvorili príbeh plný vody a pripojili k nemu aj vlastnoručné ilustrácie.

p.uč. M.Bednáriková

Pozri: http://www.skolahrhov.sk/sk/admin/projekty/seznam/

 Aerologické centrum v Gánovciach- exkurzia

Aerologické centrum v Gánovciach- exkurzia

 

Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku, pri príležitosti Svetového meteorologického dňa sme sa 27.3.2015 zúčastnili  so žiakmi VII.A triedy  exkurzie v Aerologickom centre v Gánovciach. Oboznámili sme sa s meteorologickými meraniami, ukážkami merania priamo v teréne a s monitorovaním emisií a kvality ovzdušia. Veľmi zaujímavé bolo aj vypúšťanie radiosondy.

p. uč. Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok