PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 11. 1 .2017 sme v škole zrealizovali školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií.  Umiestnili sa žiaci:

1. kategória:

1. miesto - Karol Kučera, 2. miesto - Dominik Kurta,3. miesto - Patrik Suchý, D.Orlovský

2. kategória:

2. miesto - Timea Orlovská,3. miesto -  Michaela Veselovská

3. kategória:

2. miesto - Natália Soľanová, Daniela Dluhošová,3. miesto -  Laura Holotňáková  

Víťazom blahoželáme.

Vyučujúce SJL, p. uč. 1 – 4. roč

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Čarovnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov sme si navodili už počas posledného dňa pred vianočnými prázdninami. Scénky, básne, vianočné piesne, tance. Tým všetkým sa naši žiaci prezentovali na akadémii, bez ktorej si nevieme predstaviť koniec kalendárneho roka. Odmenou za ich snahu bol potlesk spolužiakov, radosť v očiach všetkých prítomných. 

p.uč. M. Koščová  

Medovníčkovanie

Medovníčkovanie

Vianočnú atmosféru si urobili žiaci z Roškoviec v utorok 20.12.2016. Celá škola rozvoniavala medovníčkami, ktoré si žiaci sami vytvarovali a piekli. Chutné medovníčky sme samozrejme zjedli.

p.uč.Kamenická

Spišské Vianoce 2016

Spišské Vianoce 2016

Vianoce sú rodinné sviatky, kedy si viac ako inokedy uvedomíme, čo je pre nás v živote dôležité. Spišské múzeum v Levoči nám to prostredníctvom krásnej rozprávky pripomenulo a možno niektorých donútilo aj zamyslieť sa. Atmosféru doplnili krásnymi vianočnými piesňami. Žiaci ochutnali oblátky, ktorých výrobu mohli priamo pozorovať a na šťastné Vianoce sme si pripili vianočným punčom. Šťastné a veselé Vianoce 2016.

zodp.uč.M.Bednáriková, D.Kubovčíková, D.Hanulová, M.Ondrušová

V špeciálnej triede (7.,8.) to rozvoniava...

V špeciálnej triede (7.,8.) to rozvoniava...

V piatok 16.12. sme miešali, piekli, a potom sme aj zjedli palacinky.

V pondelok 19.12.  sme vaľkali, vykrajovali, piekli (a samozrejme zjedli)  chutné  medovníčky.

Kto stihol, mohol aj ochutnať. A kto nestihol, môže ľutovať.

 Mgr. Palubová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok