KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Slnko, Zem a voda  ovplyvňujú náš život každý deň a preto nezaškodí sa o tom dozvedieť viac. Tieto témy rozoberali žiaci 6. -9. roč. na hodinách fyziky a chémie od 18.3. do 22.3. 2019 v rámci Dňa vody 2019. Žiaci sa dozvedeli, ako meniaca sa klíma vyvoláva nedostatok vody, koľko vody a akú vodu máme k dispozícii pod zemou a presvedčili sa, že voda v potoku sa dá merať aj inak ako nohavicami a ešte čo žije v našich tokoch a prameňoch.  

p.uč. V. Wassermannová

Projektový deň

Projektový deň

V prvý jarný deň žiaci druhého ročníka privítali jar projektovým dňom s názvom VČELA MEDONOSNÁ. O ich  živote im prišiel porozprávať p. riaditeľ Strážik. Žiaci čítali aj počítali ako usilovné včielky. Spoločne sme vytvorili projekt o včele medonosnej.

Mgr. Leskovská

Testovanie 9-2019

Testovanie 9-2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)  sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok) v krajských mestách.

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka

Termín zápisu do 1. ročníka základnej školy: 2.4.2019 o 15:00 hod. v budove prvého stupňa (žltá budova).

Zákonný zástupca s dieťaťom príde osobne, prinesie rodný list dieťaťa a sumu 10 Eur na zošity s predlohou a prvú knihu.
riad.školy Mgr. Peter Strážik
SLOVÍČKA V MALÍČKU 2019

SLOVÍČKA V MALÍČKU 2019

Tajničky v nemčine sme zvládli, tak sme sa pustili do tých anglických. Žiaci 6. a 7.ročníka si opäť vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti. Výsledkom boli ich vlastnoručné anglické tajničky. Ich autori k nim nezabudli pridať ilustrácie a pomocné vety pre lúštiteľov. 

zod.uč. M.Bednáriková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok