KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Október je mesiacom úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším

„Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.“

Žiaci z 1. A si svojich starkých uctili posedením, ktoré pre nich pripravili. Ponúkli im pestrý program, pohostenie a užitočné darčeky. Spoločné chvíle si užívali v relaxačnom centre, dedkovia ich naučili zatĺkať klince a píliť drevo a s babičkami žiaci pripravili výborný ovocný šalát.

Navštívili sme aj obecný stacionár, kde nás privítali veľmi milé babičky a dedkovia, ktorým sme sa snažili spríjemniť dopoludnie spoločným tvorením, programom a tancom.

Veľmi pekne Ďakujeme za príjemné spoločne strávené chvíle.

Tr.p. uč. Jacková M.

Jeseň na tanieri

Jeseň na tanieri

Hoci sa už blíži zima, tretiaci sa zahrali na umelcov s jesennými plodmi napríklad jabĺčkami, hruškami, či orechami. Výsledkom ich tvorenia bola chutná krása na tanieroch, kde sa zjavili húseničky, korytnačky, mačičky a pod. Najviac ich však potešilo, že vytvorené dielka sa dajú zjesť. 
P. uč. M. Schneiderová

ZBER GAŠTANOV

ZBER GAŠTANOV

V novembri sme ukončili každoročný zber gaštanov. Túto jeseň sa nám podarilo nazbierať vďaka dobrej úrode a šikovným žiakom 760 kilogramov.

p.uč. Pavel Bašta

Úspešní riešitelia celoslovenskej  On-line súťaže Informatický Bobor

Úspešní riešitelia celoslovenskej On-line súťaže Informatický Bobor

V dňoch 12.-16.11.2018 sa 91 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže IBOBOR

Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej súťaže bolo 22 žiakov našej školy:

  • kategória DROBEC

Mazur M. – 99.percentil

Šofranková S. – 99. percentil

Vaškebová V. – 96. percentil

Kubík J. – 94. percentil

  • kategória BOBRÍK

Lukášová V. – 96. percentil

Suchý P. – 93. percentil

Butvin D. – 87. percentil

Dzurňák A. – 82. percentil

Macejová L. – 78. percentil

Marčišák T. – 78. percentil

Polláková E. – 74. percentil

Kučera K. – 68. percentil

  • kategória BENJAMÍN

Drabik J. – 88. percentil

Bašista D. – 62. percentil

Kamenický T. – 56. percentil

  • kategória KADET

Marčišáková V. – 78. percentil

Bryndzová A. – 76. percentil

Faltin Š. – 76. percentil

Holotňáková L. – 61. percentil

Semanová S. – 57. percentil

Dzurilla D. – 53. percentil

Vaškeba M. – 53. percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Zo Žakoviec do Belianskej jaskyne

Zo Žakoviec do Belianskej jaskyne

9. novembra sme sa s našimi žiakmi z Roškoviec vybrali s p. kaplánom Ratajom navštíviť Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Hneď pri príchode nás privítal sprievodca, ktorý nám ukázal všetky priľahlé budovy pri inštitúte, ktorý nám popísal, ako funguje život v tak veľkej komunite so 160 ľuďmi. Boli sme veľmi prekvapení, čo všetko dokážu ľudia spraviť vlastnými rukami, s vierou v srdci. Naši žiaci videli farmu, pekáreň, práčovňu, pracujúcich ľudí pri výrobe štiepky, pri stavaní skleníkov, chodníkov, nových budov.... Súčasťou inštitútu je aj Dom božieho srdca s kaplnkou, v ktorej p. kaplán Rataj urobil svätú omšu pre našich žiakov. Naša cesta pokračovala ďalej- návštevou Belianskej jaskyne. Žiaci boli plní očakávania, ale aj strachu. Po zatvorení dvier do jaskyne sa zrazu ocitli v tme a v uzatvorenom priestore. Bol to pre nich ohromný zážitok- kráčať po schodoch vo výške, vidieť veľa jazierok, či započúvať sa do hudby.... Za tento prekrásny deň ďakujeme p. kaplánovi Adamovi Ratajovi.

p. uč. Maľáková, Sivecová, Šefčíková a p. asistentka Kubašková

 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok