PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prázdniny s deduškom

Prázdniny s deduškom

V októbri  navštívili  žiaci štvrtých ročníkov  knižnicu J.Henkela  v Levoči. Prečo? Aby sa stretli s vydavateľkou  a  spisovateľkou Lenkou Šingovskou, autorkou projektu Slovensko – krajina plná tajomstiev. Prostredníctvom knihy Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2, ktorú nám predstavila  samotná spisovateľka sa žiaci  spolu s dievčatkom Sarah vydali na putovanie po Slovensku.  Prostredníctvom čítania príbehov  spoznávali rôzne zaujímavé miesta, ich históriu, dozvedeli sa o tom, ako ľudia niekedy žili a ako vytvárali hodnoty, ktoré nás  obklopujú.

Tr. uč. M. Grigerová

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Perinbaba. Slovenská rozprávka, bez ktorej si nevieme predstaviť Vianoce. Žiaci našej školy  si urobili sviatky už v októbri a 23.10. 2019 strávili príjemné dopoludnie v divadle v Spišskej Novej Vsi.  Herci zo Spišského divadla opäť nesklamali. V ich podaní sa žiakom táto známa rozprávka páčila, zasmiali sa a z predstavenia  odchádzali s veľmi pekným kultúrnym zážitkom.  

p.uč.M. Koščová  

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 26.september sa i v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami. Všetky hodiny jazykov boli spestrené kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami či rozprávkami. 

Pozri sa.

Zod.uč. M.Bednáriková

Historické poklady nášho okolia

Historické poklady nášho okolia

V rámci záujmového útvaru Spoznávanie regiónu sme 15.10.2019 navštívili novootvorené múzeum Mestský mlyn v Spišskom Podhradí. Ide o veľmi zaujímavé a unikátne miesto, ktoré dýcha históriou. V minulosti plnilo dôležitú úlohu pri spracovaní obilia najmä pre bežných ľudí, pretože múka bola hlavnou surovinou na prípravu rôznych jedál a otruby zas slúžili ako pokrm hospodárskych zvierat. Navštívili sme tiež tunajšiu židovskú synagógu. Viac v prílohe.

P. uč. Pastoreková

Týždeň zdravej výživy 2019

Týždeň zdravej výživy 2019

Zdravá výživa je pre život človeka veľmi dôležitá. Môže rozhodovať o našom zdraví, či chorobe. Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa na našej škole v týždni od 14. októbra do 18. októbra uskutočnil Týždeň zdravej výživy. Zisťovali sme, čo naši žiaci vedia o zdravom stravovaní a či radi jedia ovocie a zeleninu. Zapojili sme aj ich kreativitu pri výzdobe našej školy.

Posúďte sami....

zod.uč. M.Ondrušová, M.Bednáriková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok