KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

OLYMPIÁDA Z OBČIANSKEJ NÁUKY

OLYMPIÁDA Z OBČIANSKEJ NÁUKY

Ubehol rok a my sme si opäť preverili, čo vieme a čo nevieme o Slovensku, jeho polohe, území, politickej situácií, ekonomike, kultúre a súčasnom dianí.  

Víťazi:

1. Jakub Pollák - 8.A

2. Adrián Minďáš - 9.A

     Emil Školník - 8.A

3. Matej Seman - 9.A

Víťazom srdečne blahoželáme.

p.uč. Martina Bednáriková

Karneval 2015

Karneval 2015

Dňa 13.2. 2015 sa uskutočnil karneval pre žiakov prvého stupňa. Žiaci prejavili veľkú fantáziu pri vymýšľaní a tvorení masiek. Niektoré boli naozaj veľmi zaujímavé a pekné. Okrem vyhodnotenia najkrajších masiek deti zažili dopoludnie plné hier, zábavy a tanca.
Mgr. Kubovčíková

Hádankovo

Hádankovo

Dňa 16.2.2015 si žiaci prvého stupňa prevetrali svoje hlavičky v súťaži Hádankovo. Niektoré hádanky zvládli hravo, nad niektorými sa potrápili viac. Najlepšie sa darilo Peťovi Dičákovi a jeho spoluhráčovi Karolkovi Kučerovi. Všetkým blahoželám!
p.uč.J. Pavlanská

Vážení rodičia, milí deviataci !

Vážení rodičia, milí deviataci !

Talentové skúšky na SŠ sa budú konať v termíne od 25. marca do 15. apríla 2015.

vých. poradca D. Hanulová

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko.

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko.

Maťko preto, že ma tak volajú. A šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. 

Okresné kolo v prednese slovenskej povesti súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa konalo v Mestskom divadle v Levoči dňa 27. januára 2015. Našu školu reprezentovali dvaja víťazi školského kola - Nikola Ďurikovičová a Milan Kudrna. V III. kategórii (žiaci 6. - 7. ročníka) Milan Kudrna zo 6. A získal skvelé 4. miesto. Blahoželáme!

Obom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 p.uč. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok