PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Envirodielne

Envirodielne

Dňa 14.12. 2016 sme v popoludňajších hodinách spoločne tvorili a tvorilo sa výlučne zo separovaného a odpadového materiálu. Žiaci si vyskúšali prácu s rôznym materiálom a mali neopísateľnú radosť zo svojich úspechov. Milo prekvapení boli zo seba nielen žiaci, ale aj pani učiteľka. Vytvorili sme veľmi milé, vianočné aj „ne“vianočné predmety ako napríklad: iglu z plastových pohárov, ktoré stráži malý Eskimák, sob z drevených polien, košík z kartónu a špáradiel, stolný futbal, vázu, sane z lekárskych paličiek, vianočnú guľu zo žiarovky, snežítko z plastových pohárov a polystyrénu, soba z CD-čka, či obrovské množstvo snehuliakov z plastových fliaš, z plechoviek, z uzáverov od sklenených či plastových fliaš a mnoho iných vecičiek, ktoré našli svoje druhotné využitie a aktuálne nám skrášľujú chodbu.

práce žiakov

p. uč. M. Vošková

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa  13. 12.  sa v našej škola konala imatrikulačná slávnosť prvákov. Tá sa niesla v rozprávkovom duchu.  Prváci  svojou šikovnosťou a nadobudnutými vedomosťami  hravo zvládli úlohy a svojim prváckym sľubom sa zaviazali dodržiavať všetky práva, ale aj povinnosti  školáka. Z rúk triednej učiteľky si prevzali  imatrikulačný list a malý darček v podobe sladkej odmeny. Slávnostná imatrikulácia bola  veľkým dňom nielen pre samotných prvákov, ale aj pre ich rodičov, či najbližších príbuzných, ktorí si z tohto podujatia odniesli pocity plné nevšedných dojmov. Slávnostné podujatie obohatili  žiaci I.B triedy  tancom, pesničkami  a  básničkami.    

tr. uč. I.B  Martina Grigerová

Pozvánka na 1. ročník akcie: KAPUSTNICOVÝ BENEFIČNÝ FESTIVALL

Pozvánka na 1. ročník akcie: KAPUSTNICOVÝ BENEFIČNÝ FESTIVALL

Vianoce by mali byť časom, keď sa na chvíľu zastavíme a myslíme na seba, našich najbližších a taktiež na všetkých, ktorí možno nemôžu mať Vianoce tak, ako by si predstavovali alebo túžili. Skúsime to zmeniť? Myšlienka KABFESTU vznikla tak nejako. Cieľom je na jeden deň zastaviť čas a stretnúť sa pri teplej a voňavej kapustnici, ochutnať mnoho receptov jej prípravy, pozdraviť blízkych i známych a pomôcť dobrej veci, ľuďom, ktorí takúto možnosť nemajú...
Veľmi sa tešíme Vašej ochote a záujmu zúčastniť sa 1. ročníka KABFESTU –
Kapustnicového benefičného festivalu v Spišskom Hrhove v areáli Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove dňa 17.12.2016. Festival organizuje neziskovka SARAHS SK n.o. spolu so Základnou školu s materskou školou v Spišskom Hrhove a Obecným úradom Spišský Hrhov. Tento rok záštitu prevzal náš starosta PhDr. Vladimír Ledecký a budúci rok to možno bude Santa Claus alebo Andrej Kiska. A teraz trochu k organizačným veciam. Kapustnicu začneme variť v tímoch, ideálne od 10:00. Nie je v našich možnostiach každému zabezpečiť kotlík a suroviny na prípravu kapustnice. Spoliehame sa na to, že každá kapustnica bude čarovná, a preto si prosím zabezpečte sami aj potrebné suroviny a čarovné prísady. My zabezpečíme pre všetkých rovnaké naberačky a misky, v ktorých sa budú porcie predávať za stanovený poplatok 1,50 EURO.
Tým zosúladíme predaj kapustnice. Okrem toho máte, samozrejme, možnosť predávať svoje ďalšie výrobky a pochutiny tak, aby sa Vám vrátili náklady spojené s prípravou a účasťou na KABFESTE. Boli by sme veľmi radi, keby sme všetci chápali KABFEST ako benefičný festival, ktorého cieľom je vyzbierať čo najviac peňazí na správnu vec. Tento rok sa organizačný tím zhodol na tom, že správnou vecou bude poukázať výťažok z festivalu na účet Dobrého anjela. To sú ľudia, ktorí už budú vedieť, kde je pomoc potrebná... Okrem iného na festival pripravujeme detské vianočné trhy, výstavu obrazov výtvarníkov, večernú besedu a mnoho ďalšieho – ono sa to ešte tvorí... Samozrejme, ak by aj Vám napadlo, čím by sa dal program KABFESTU spestriť, určite nám dajte vedieť. Takže v skratke: zabezpečíme miesto, drevo, sprievodný program, na ktorom sa intenzívne pracuje, úžasnú vianočnú náladu, naberačky a plastové taniere, stoly, niečo na občerstvenie a výbornú kávu. Vy si, prosím, prineste všetko potrebné na prípravu kapustnice a v sobotu 17.12. sa o 10:00 pustíme do prípravy... Pozvite všetkých najbližších, známych i neznámych. Nech sa to všetko zje a nech sa vyzbiera čo najviac peňazí, ktorými Spišský Hrhov pomôže spríjemniť Vianoce tým, ktorí to potrebujú...
S akýmikoľvek otázkami sa obracajte na:
Ján Salanci – 0918350971
Peter Strážik – 0915947595
V Spišskom Hrhove 20.11.2016
Ján Salanci
Peter Strážik
Vladimír Ledecký

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Veľmi sme sa na ten deň tešili. V deň D, teda 12.12.2016, sme navštívili Štátne divadlo v Košiciach. Mali sme možnosť pozrieť si slávnu fantasy detektívku Maškaráda od britského autora Terryho Pratchetta. Tajomstvo vyplývajúce z príbehu okolo ducha žijúceho v podzemí opery, čary, detektívna zápletka či humor. Prvky, ktoré žiakov na predstavení zaujali. Po divadle sme si mohli prezrieť pekne vyzdobené Košice či nakúpiť darčeky na vianočných trhoch. 

p.uč. M. Koščová

Prišiel ku nám pán Mikuláš

Prišiel ku nám pán Mikuláš

6. decembra zavítal do Roškoviec Mikuláš. Neprišiel sám, priviedol aj nezbedného čertíka. Najprv navštívil tých najmenších z MŠ v Doľanoch a Roškovciach. Potom bol zvedavý na všetky poslušné, aj neposlušné deti v našej škole. Niektoré sa ho zľakli, plakali, ba až pod lavice sa skrývali. Tie dobré odmenil Mikuláš sladkosťou, za ktoré mu deti poďakovali krásnou pesničkou.

p. uč. Z.Sivecová, p. asistentka Hamburgová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok