KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Papierové sny

Papierové sny

Kancelársky, toaletný, krepový, fotografický, novinový papier, vreckovky, servítky, kartón, či výkres. S papierom sa stretávame na každom kroku a často si neuvedomujeme, ako ním plytváme a aká je potrebná jeho recyklácia. Naši žiaci si výrobu recyklovaného papiera vyskúšali na vlastnej koži a zároveň sa dozvedeli aj niečo z histórie papiera.

zod.uč. M.Ondrušová, D.Hanulová, D.Kubovčíková, M.Bednáriková 

 

Halloween

Halloween

 

Halloween už nie je neznámym sviatkom. Hoci je vo svojej podstate pochmúrne zlovestný sviatok, ide predovšetkým o zábavu a fantáziu. My sme na to nezabudli a na hodinách angličtiny sme lúštili strašidelné osemsmerovky, či kreslili halloweenske triedy. Nezabudli sme sa pritom i niečo nové naučiť. 
zod.uč. M.Bednáriková

 

Bolo raz jabĺčko krásne...

Bolo raz jabĺčko krásne...

Bolo raz jabĺčko krásne... tak túto pesničku pozná každý žiak. Jabĺčko – malé, veľké, zelené, červené, čarovné. Nechýba ani v rozprávkach. Rozprávkový strom sa objavil na chodbe našej školy. Žiaci si vpísali svoje tajné želanie do čarovného  jabĺčka a upevnili ho na strom. Veríme že, jabĺčko má naozaj veľkú moc.

tr. uč. A. Hockicková

Šikovníci

Šikovníci

V uplynulom týždni pracovali s drevom žiaci špeciálnej triedy v Roškovciach na hodinách pracovného vyučovania. Poznávali vlastnosti, druhy dreva a možnosti jeho spracovania.  Najviac ich zaujala praktická zložka vyučovania, počas ktorej rezali, brúsili a vŕtali otvory do dreva.   Žiaci vyrobili obrazy ovocia, zeleniny a nápovedné obrázky k abecede.

Tr. učiteľka Zuzana Sivecová

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

Žiaci ŠT (7.,8.) si 17.10.2016 pripomenuli SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY.  Okrem rozprávania o zdravých potravinách vyrobili pekné plagáty a jabĺčka.

Mgr. Palubová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok