KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Na prikrmovanie vtákov nemusíme mať ani kŕmidlo

Na prikrmovanie vtákov nemusíme mať ani kŕmidlo

 

Na prikrmovanie vtákov nemusíme mať ani kŕmidlo
V týchto dňoch, ked’ nastali silné mrazy pomáhame vtákom prežiť náročné zimné obdobie. 
Do krmidiel umiestnených v areáli školy sme nasypali viac potravy alebo zavesili na stromy 
vlašské orechy, nesolené arašidy či jablká. Na takúto hostinu k nám zvyčajne zletia zo 
širokého okolia sýkorky, červienky, pinky, drozdy čierne. 
Odmenou za prikrmovanie nám bude pestrý život a vtáčí ruch na našom školskom dvore.
Prikrmovanie predstavuje nielen pomocnú ruku podanú vtákom, ale prináša dnes taký 
vzácny, blízky kontakt s prírodou.

V týchto dňoch, ked’ nastali silné mrazy pomáhame vtákom prežiť náročné zimné obdobie. Do krmidiel umiestnených v areáli školy sme nasypali viac potravy alebo zavesili na stromy vlašské orechy, nesolené arašidy či jablká. Na takúto hostinu k nám zvyčajne zletia zo širokého okolia sýkorky, červienky, pinky, drozdy čierne. 
Odmenou za prikrmovanie nám bude pestrý život a vtáčí ruch na našom školskom dvore.Prikrmovanie predstavuje nielen pomocnú ruku podanú vtákom, ale prináša dnes taký vzácny, blízky kontakt s prírodou.

p.uč. D.Hanulová

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov,
že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční 15.januára 2015 o 14.00  hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.
Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Poplatok za predlohové zošity a prvú knihu je 10 eur.
Čo ponúka naša škola?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória s interaktívnou tabuľou a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami
  • moderne vybavená učebňa informatiky, multimediálna učebňa, Ekoučebňa
  • školská knižnica, telocvičňa školy, multifunkčné ihrisko
  • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
  • činnosť ŠKD, pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových, ZUŠ
  • zapojenie žiakov prvého stupňa do projektu zo zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka
  • množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk, www.bylinkovamozaika.sk, www.sphrhov-poronin.sk/
  • stravovanie vo školskej jedálni


Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Príjemnú atmosféru Vianoc sme si vytvorili v posledný deň pred vianočnými
prázdninami. Žiaci si v spolupráci s vyučujúcimi pripravili rôzne scénky, nacvičili tance, koledy či vianočné piesne. Predviedli tak svoje schopnosti a zároveň vyjadrili svoju radosť z prichádzajúcich sviatkov.

p.uč. M.Koščová

Výchovný koncert

Výchovný koncert

Voda ako základná zložka životného prostredia bola ústrednou témou výchovného
koncertu, na ktorom sme zúčastnili sa v decembri 2014. Okrem zaujímavých informácií o tejto najrozšírenejšej látke,  ktorá je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi, si žiaci mohli aj preveriť svoje znalosti o nej a zaspievať si rôzne súčasné slovenské populárne piesne.

p.uč. M.Koščová

Prajeme Vám...

Prajeme Vám...

Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám šťastie a lásku prinesie!

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria.

Krásne a pokojné vianočné sviatky praje kolégium Zelenej školy


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok