PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Škola malých strašidiel

Škola malých strašidiel

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa na našej škole zišli strašidielka z prvého stupňa. 

Čarodejnice ich viedli počas vyučovania strašidelnej matematiky,  čítania strašidelného príbehu či čarodejníckeho  straš tanca.  Ich šikovnosť  bola odmenená sladkou a zdravou odmenou.

p.uč. Hockicková, Pavlanská, Schneiderová, Vošková

Ibobor

Ibobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 9.-11. a 15.11.11.2016 sa 59 žiakov našej školy zapojilo do informatickej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

kategória BOBRÍK
P. Suchý, III.A - 94 percentil
J.Drábik, IV.A - 80 percentil
  • kategória BENJAMÍN

L.Holotňáková, VII.A - 97 percentil

V.Marčišáková, VI.A - 83 percentil

J. Breja, VI.A - 79 percentil

  • kategória KADET

M. kičura, IX.A - 91 percentil

P.Kovalik, IX.A - 86 percentil

T. Oravec, IX.A - 82 percentil

D.Dzurilla, IX.A - 75 percentil

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Všetky potrebné informácie nájdeš na www.ibobor.sk


Papierové sny

Papierové sny

Kancelársky, toaletný, krepový, fotografický, novinový papier, vreckovky, servítky, kartón, či výkres. S papierom sa stretávame na každom kroku a často si neuvedomujeme, ako ním plytváme a aká je potrebná jeho recyklácia. Naši žiaci si výrobu recyklovaného papiera vyskúšali na vlastnej koži a zároveň sa dozvedeli aj niečo z histórie papiera.

zod.uč. M.Ondrušová, D.Hanulová, D.Kubovčíková, M.Bednáriková 

 

Halloween

Halloween

 

Halloween už nie je neznámym sviatkom. Hoci je vo svojej podstate pochmúrne zlovestný sviatok, ide predovšetkým o zábavu a fantáziu. My sme na to nezabudli a na hodinách angličtiny sme lúštili strašidelné osemsmerovky, či kreslili halloweenske triedy. Nezabudli sme sa pritom i niečo nové naučiť. 
zod.uč. M.Bednáriková

 

Bolo raz jabĺčko krásne...

Bolo raz jabĺčko krásne...

Bolo raz jabĺčko krásne... tak túto pesničku pozná každý žiak. Jabĺčko – malé, veľké, zelené, červené, čarovné. Nechýba ani v rozprávkach. Rozprávkový strom sa objavil na chodbe našej školy. Žiaci si vpísali svoje tajné želanie do čarovného  jabĺčka a upevnili ho na strom. Veríme že, jabĺčko má naozaj veľkú moc.

tr. uč. A. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok