PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

ETWINNIG PROJEKT – AKO CHUTÍ SVET

ETWINNIG PROJEKT – AKO CHUTÍ SVET

To, že láska ide cez žalúdok, vedeli ľudia už dávno. Preto sme sa rozhodli spoznať rôzne chute sveta. Prostredníctvom projektu Etwinning sme sa dozvedeli niečo z histórie, kultúry, ale hlavne gastronómie Ukrajiny, Rumunska a Turecka. My sme im predstavili slovenskú i rómsku kuchyňu. Na záver sme vytvorili medzinárodnú kuchársku knižku. Nech je inšpiráciou aj pre Vás. Dobrú chuť. 

p.uč. M.Palubová, M.Bednáriková

International cookery book

 

projekt


Koncoročný výlet

Koncoročný výlet

Žiaci 5., 6. a 7.ročníka navštívili Oravský hrad. Netušili, že za  dve hodiny prekonajú  680 schodov a dostanú sa do výšky 112 m nad rieku Oravu.

Na svoje si prišli aj milovníci vojenskej techniky, ktorí zažili adrenalínovú jazdu v tanku BVP náročným a členitým terénom.

Nakoniec absolvovali plavbu loďou po Oravskej priehrade na Slanický ostrov.

p.uč.D.Hanulová

foto

OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE ŽIAKOV A ŽIAČOK

OKRESNÉ KOLO V ATLETIKE ŽIAKOV A ŽIAČOK

V piatok 20. mája 2016 sa na atletickej dráhe Základnej školy Gašpara Haina v Levoči uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok základných škôl a osemročných gymnázií. Atletické disciplíny, v ktorých sa bojovalo o titul majstra okresu Levoča, boli behy na 60 m, 300 m, 1 000 m u chlapcov a 800 m u dievčat, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou a vrh guľou.

Najúspešnejšími boli Viktória Dzurňáková, ktorá sa stala majsterkou okresu vo vrhu guľou a Kornélia Bujnovská, ktorá zvíťazila v skoku do diaľky.

BLAHOŽELÁME!

Sokoliareň

Sokoliareň

Žiaci 1.A triedy navštívili sokoliareň v Spišskom Podhradí. Dozvedeli
sa, ako sa správajú a žijú dravé vtáky. Malí zvedavci mali veľa
otázok. Pracovník sokoliarne nám ukázal aj mlád´atá výra skalného. Ako
odmenu dostal každý pierko dravého vtáka.
p.uč. Hockicková, p.vych. Staňová

Aj prváčikovia môžu chodiť na univerzitu!

Aj prváčikovia môžu chodiť na univerzitu!

Źiaci 1.A a 1.B triedy prežili pekné dopoludnie na detskej univerzite v Levoči.
Śtudenti KU pre nás pripravili zaujímavé aktivity, kvízy, hádanky a nechýbala
ani rozprávka na záver. Potešil nás diplom a sladká odmena.
p. uč. Hockicková, p.uč. Pavlanská, p.kaplan Rataj


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok