KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Okresné kolo Geografickej olympiády

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil 44. ročník Okresného kola Geografickej olympiády v Levoči. Zúčastnili sa ho iba víťazi školských kôl. Z našej školy postúpili žiaci z kategórie G: Peter Dičák a Sofia Macejová.

Peter Dičák sa umiestnil na 2.mieste.

p. uč. A. Jurečková

Čajové popoludnie

Čajové popoludnie

10. februára si žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach pripravili pre svojich kamarátov a súrodencov čajové popoludnie, ktoré bolo zároveň spojené s tvorivou dielňou. Atmosféra bola príjemná, plná radosti a vône bylinkového čaju. Žiaci boli zapojení do rôznych komunikačných aktivít zameraných na zlepšenie kamarátskych a príbuzenských vzťahov.

p. uč. Z.Sivecová

Deviataci POZOR!

Deviataci POZOR!

Blíži sa termín podávania prihlášok na odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú talentové skúšky.Každý žiak si môže podať 2 prihlášky v talentovom kole.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku prinesiete do školy najneskôr do 20. februára 2016.Ak nemáte záujem o odbor, ktorý vyžaduje talentovú skúšku, prihlášku si teraz nepodávate.

vých.por. D.Hanulová

Remeslá a my - TKÁČSTVO

Remeslá a my - TKÁČSTVO

V rámci vyučovania Technickej výchovy žiaci v 5., 6., 8. a 9. ročníku nadobúdajú vedomosti a manuálne zručnosti v oblasti ľudových remesiel. Tento rok sme sa zamerali na tkáčstvo. Žiaci dostali možnosť vyskúšať ručné tkanie na stolových krosnách. Dievčatá sa pustili do tkania kabeliek s veľkou chuťou a záujmom. Tkanie im ide od ruky a necháme sa prekvapiť finálnou podobou ich snaženia.

Veľa zdaru!

p.uč. M.Ondrušová

Fašiangový bašavel

Fašiangový bašavel

Pred polročnými prázdninami sme pripravili  v Roškovciach fašiangový bašavel. Naši žiaci sa naň dobre pripravili. Chlapci si obliekli košele  a dievčatá tie najkrajšie šaty. Súčasťou bašavelu boli zábavné súťaže, hra na modelky a rómske tance. Na tvárach žiakov nesmeli chýbať masky, ktoré si vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci odchádzali domov s veľkou radosťou a s pomyslením na to, že aj na budúci rok sa pre nich pripraví podobná akcia.

p. uč. Z. Sivecová, p. uč. M. Grigerová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok