KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Škola v prírode

Škola v prírode

Naši druháci od 13. 5. do 17. 5. 2019 prežili týždeň v Škole v prírode v  obci Bystrá.

Čakalo ich prekrásne prostredie so zaujímavým programom a skvelá domáca kuchyňa.

Deti zažili kopec zábavy, dni plné hier a dobrodružstiev. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu, jazdu vláčikom z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny aj lesnícky skanzen. Na štvorkilometrovom „chodníku lesného času“ sme sa zoznámili s hospodárením v lese, s lesnou históriou, technikou, náradím, spoznali sme obyvateľov lesa i umelecké diela, ktoré zrodil les.

Určite sa nenudili a priniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Mgr Leskovská

Čo robia záchranári alebo ako zachrániť ľudský život

Čo robia záchranári alebo ako zachrániť ľudský život

Každý z nás už určite v televízii videl, ako prebieha záchrana ľudského života. Na obrazovke to vyzerá tak jednoducho, ale vedeli by sme skutočne pomôcť, ak by bol niekto v ohrození života? O tom, čo urobiť, ak by niekto potreboval pomoc sme sa dozvedeli od tých najpovolanejších. Od záchranárov, Vladimíry a Petra Kubíkovcov, rodičov nášho spolužiaka Jakubka, ktorí nám ochotne porozprávali o základných pravidlách poskytovania prvej pomoci krvácaní, rôznych poraneniach, alebo ak sa niekto dusí. Aby sme si to lepšie zapamätali, vyskúšali sme si aj poskytovanie prvej pomoci na resuscitačnej figuríne. Najskôr to bola zábava, ale potom sme si uvedomili, že tieto poznatky môžu rozhodovať o ľudskom živote. Pán a pani Kubíkovci, ďakujeme veľmi pekne za vašu ústretovosť, skvelú atmosféru počas stretnutia a hlavne za to, že ste nám ukázali, čo robiť v krízových situáciách. 

p. uč. M. Schneiderová

Jarná túra v Levočských vrchoch

Jarná túra v Levočských vrchoch

Po dlhšom čase sme sa v rámci turistického záujmového útvaru opäť vybrali na turistiku do prírody. Tentokrát našim cieľom boli okolité Levočské vrchy.  Keďže počasie prialo, prešli sme 15 km. Pešiu túru sme začali v Levoči výstupom na Mariánsku horu. Po krátkej prestávke sme pokračovali na Kúty, kde sme si riadne oddýchli pri obedňajšej opekačke. Takto posilnení sme postupovali do Ulože, kde sme si užili nádherný výhľad na Tatry, Nízke Tatry a Slovenské rudohorie. V tunajšom Hostinci Lipa sme sa osviežili a odhodlali sa na poslednú časť našej trasy prechodom cez Roškovce a Doľany až do Spišského Hrhova. Viac v prílohe

p. uč. Pastoreková, p. uč. Jurečková

Kuba - dve tváre slobody

Kuba - dve tváre slobody

V pondelok 13. mája sa žiaci 2. stupňa vybrali na jedinečný vzdelávací projekt Svet okolo nás do kina Úsmev v Levoči. Videoprojekcia a následná diskusia boli zamerané na karibský štát Kuba. Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s krajinou, ktorá si síce vydobila nazávislosť, ale stratila prosperitu, teda krajinou s dvomi tvárami slobody.

p.uč. Jurečková, p. uč. Pastoreková

Slávik Slovenska 2019

Slávik Slovenska 2019

Dňa 10.5.2019 žiaci Viktória Vaškebová a Filip Krivoš reprezentovali našu školu  na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2019.  Obaja sa na súťaž  zodpovedne pripravovali. Viktória svojím spevom zaujala porotu a získala čestné uznanie.    

p.uč.M. Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok