PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Dňa 9.10.2019 sa na našej škole uskutočnila beseda so zamestnancom banky. Žiaci sa zaujímavou formou dozvedeli nové informácie ako narábať s peniazmi, o bankových produktoch, o ochrane  účtu, o formách sporenia a ešte mnoho iných informácii. Besedu sme ukončili diskusiou na danú problematiku. K tejto téme je potrebné sa stále vracať, lebo priviesť deti k pochopeniu sveta peňazí nie je jednoduché. 

p.uč. M. Majzel, V. Wassermannová  

Svetový deň bielej palice

Svetový deň bielej palice

Svetový deň bielej palice sme si pripomenuli návštevou Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči. Žiaci sa oboznámili s možnosťami používania kompenzačných pomôcok, ktoré hendikepovaným výrazne uľahčia život, so špecifickými metódami zrakovo postihnutých pri využívaní informačných technológií a s  názornou ukážkou vo vzdelávacom programe kartonážnik, či keramikár. Prínosom  pre žiakov bola možnosť vyskúšať si jednotlivé kompenzačné pomôcky.

p.uč.Z.Polláková

Po stopách kocúra Felixa

Po stopách kocúra Felixa

So žiakmi prvého ročníka sme navštívili knižnicu J. Henkela v Levoči, kde svoju knihu predstavila spisovateľka Lenka Šingovská. Porozprávala nám ako rozprávková kniha - Po stopách kocúra Felixa vznikala. Prostredníctvom knihy mali žiaci možnosť spoznať rôzne regióny Slovenska a hravým spôsobom spoznávali zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch.

Tr. uč. A. Hockicková

Medzinárodný deň hudby

Medzinárodný deň hudby

Medzinárodný deň hudby si žiaci I.stupňa pripomenuli návštevou MuzikMuzea v Spišskom Hrhove. Prehliadka expozície zbierky hudobných nástrojov s interaktívnymi ukážkami hry a s odborným výkladom o nástrojoch a piesňach, o akustických princípoch, o spôsobe, výrobe hudobných nástrojov, materiáloch spojeným s pútavým rozprávaním o ich histórii sa žiakom veľmi páčila.

Tr.uč. Polláková Zuzana

ŠARKANIÁDA

ŠARKANIÁDA

Pre výrobu a púšťanie šarkanov je jeseň ideálne obdobie.  Preto sme si šarkanov vyrobili a vyskúšali vonku v prírode.  Na oblohe sme vytvorili pestrofarebnú dúhu, vznikol nám krásny farebný obraz. Pre žiakov bola pripravená súťaž „ V PLNEJ SILE SMEROM HORE! ´´.Napínavá tímová súťaž s možnosťou zapojiť sa zaručí dávku napätia. Pre víťazov bola pripravená sladká odmena.

p. uč Sivecová, p. uč. Sýkorová, p.uč. Slodičáková,p. asistentka Hamburgová, p. asistentka Kuľová

p. uč. Patrícia Šefčíková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok