KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Úspech našej žiačky v recitácii

Úspech našej žiačky v recitácii

Hviezdoslavov Kubín je podujatie, ktoré má dlhú tradíciu. Aj žiaci našej školy sa každý rok snažia čo najlepšie predniesť vybraný text najprv pred svojimi spolužiakmi. Tí najlepší postúpia do okresného kola, prípadne i ďalej.

Tohto roku reprezentovali našu školu štyria žiaci, ktorí sa dňa 22.3. 2016 vybrali do Levoče, aby pred odbornou porotou a rovesníkmi z iných škôl ukázali čo je v nich. Veľmi nás potešila Daniela Albertová zo 6. A, ktorá získala prvé miesto v druhej kategórii za prednes poézie. Báseň v jej podaní očarila všetkých. Daniele blahoželáme a dúfame, že jej úspech bude pokračovať.

 p.uč. Schneiderová

World Water Day 2016

World Water Day 2016

 Deň vody si každoročne pripomíname 22.marca a ani tentokrát sme na to nezabudli. Pozreli sme sa na vodu z rôznych pohľadov a vypracovali sme anglické projekty - Voda v chémií, Voda v biológií, Voda v literatúre, Voda v hudbe, Voda v geografii. Zistili sme, že táto priezračná tekutina je pre nás dôležitá a často na to zabúdame.

zod.p.uč. M.Bednáriková
Zažili sme Deň vody

Zažili sme Deň vody

22. marec sa stal pre žiakov zo špeciálnej triedy z Roškoviec neobyčajným dňom, plných zážitkových aktivít. Počas vyučovania sa žiaci prostredníctvom pracovných listov a prezentácie oboznámili s vlastnosťami vody, jej významom a ochranou pred jej znečistením.  Najviac ich zaujala hra so zavretými očami, v ktorej ochutnávali vodu rôznych chutí a pokusy, zamerané na rozpustnosť rôznych látok vo vode. Jednou z ďalších aktivít bolo vytvorenie projektov o živote vodných živočíchov v mori.     

p.uč. Zuzana Sivecová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM A RADIAČNOM CENTRE GÁNOVCE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V AEROLOGICKOM A RADIAČNOM CENTRE GÁNOVCE

18. marca 2016 -  pri príležitosti Svetového dňa meteorológie v Aerologickom centre v Gánovciach sa žiaci VII.A a VIII.A  oboznámili s činnosťou pracoviska, získali informácie z oblasti meteorológie a klimatológie a oboznámili sa s meracou technikou. Najviac ich zaujalo spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou.  

p.uč. V. Wassermannová

Veľkonočné vajíčka

Veľkonočné vajíčka

K Veľkej noci a k jarným tradíciam neodmysliteľne patria vajíčka. Sú jednoduchou a peknou dekoráciou. Môžu byt pestrofarebné, fúkane, maľované, trblietave, či zdobené semienkami, stuhami, kamienkami. Žiaci 1.-4. ročníka mali možnosť  zúčastniť sa akcie pod názvom "Maľovaná kraslica ". Tu mohli vidieť  ako sa takéto vajíčka vyrábajú.
p.uč. Hockicková, p.uč.J.Pavlanská, p.vych. M.Antolová, p.vych. Staňová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok