KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove plne podporuje Iniciatívu slovenských učiteľov so všetkými požiadavkami pre zlepšenie situácie v  našom školstve. Rozhodnutím riaditeľa školy sa však prevádzka neprerušuje.
Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

Rozlúčka so starým rokom

Rozlúčka so starým rokom

Kalendárny rok 2015 sme v škole ukončili  programom, ktorý si žiaci pripravili pod vedením svojich triednych učiteľov. Svoju kreativitu predviedli  v tancoch, recitácii, scénkach.  Pred odchodom na vytúžené prázdniny sme si všetci  zaspievali obľúbenú vianočnú pieseň, popriali si krásne sviatky a rozutekali sa vychutnať si dni voľna.

p.uč. M.Koščová

Vianoce pre vtáčiky

Vianoce pre vtáčiky

Prikrmovanie vtákov  môže slúžiť ako dobrá pomôcka pri ich pozorovaní, pretože ich v čase núdze vo veľkom počte prilákame ku kŕmidlu, strácajú plachosť a môžeme ich tak dobre pozorovať aj z krátkej vzdialenosti. Žiaci 7.A triedy povešali v areáli školy na stromy oriešky.  Môžu tak  pozorovať vtáčikov „ako na dlani“. Tieto krehké stvorenia im každoročne odmenia  svojím nežným spevom.

Ďakujeme vtáčiky!

ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ TRH

ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ TRH

Srdečne pozývame všetkých na ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ TRH ručne zhotovených výrobkov detí, ktorý sa bude konať dňa 21.12.2015, t.j. v pondelok, o 14:00 hod. na školskej chodbe novej budovy. Teší sa na vás žiacky parlament spolu s ostatnými žiakmi školy.

Podporte vianočnú radosť našich detí!

p. uč. A. Jurečková

Bratislava - PREZIDENTSKÝ PALÁC, TITANIC

Bratislava - PREZIDENTSKÝ PALÁC, TITANIC

Dňa 4.12.2015 žiaci VI.A absolvovali exkurziu Prezidentského paláca v Bratislave, prehliadku starého mesta: od Hlavného námestia cez Michalskú bránu ku historickej budove SND, Hviezdoslavovmu  námestiu, peši cez most SNP do Incheby, kde sa konala výstava: „TITANIC“. Napriek tomu, že cesta bola dlhá a únavná až do neskorých večerných hodín zažili sme kopec zábavy.

p.uč.M.Ondrušová

prezentácie žiakov z výletu


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok