KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 7.12 sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka na našej škole. Od piateho do deviateho ročníka žiaci písali testy, počúvali a odpovedali, prezentovali svoje vedomosti. Víťazi budú reprezentovať našu školu v okresnom kole. Aj keď niektorí žiaci nevyhrali, aspoň si precvičili svoje schopnosti a mali možnosť sa porovnať s ostatnými žiakmi a zistiť, čo musia na sebe vylepšiť. Všetci sa snažili vydať zo seba najlepší výkon a dobre reprezentovať svoju triedu.

Víťazi: 

KATEGÓRIA 1A 

1. Tímea Bosáková - VII.A

2. Sára Berková - VI.A

3. Tatiana Šarišská - VII.A

KATEGÓRIA 1B

1. Patrik Kovalik - VIII.A 

2. Matúš Kičura - VIII.A / Tomáš Filičko - IX.A

3. Tomáš Oravec - VIII.A

Srdečne blahoželáme.

zod. p.uč. M.Bednáriková

II.A PUTOVANIE S VIANOČNOU HVIEZDOU

II.A PUTOVANIE S VIANOČNOU HVIEZDOU

10.12.2015 žiaci II.A triedy sa vydali na putovanie s vianočnou hviezdou za tradičnými i modernými zvykmi. Prechádzka vianočným svetom, sviatočná výzdoba, teplý punč a sladké oblátky na nás čakali v budove múzea v Levoči.

p.uč. J.Hollová

Šprincove Krompachy

Šprincove Krompachy

Dňa 1. 12. 2015 sa v Krompachoch konal XII. ročník súťaže v prednese poézie a prózy ŠPRINCOVE KROMPACHY. Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Erika Tulejová (II.špec.tr.) vo svojej kategórii obsadila pekné 3.miesto.

Blahoželáme.
p.uč. Palubová Mária

Školské kolo PYTAGORIÁDA

Školské kolo PYTAGORIÁDA

Dňa 8.-9.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.

Úspešní riešitelia  sú:

Ján Breja, V.A

Jakub Drábik, III.A

Tomáš Dzurňák, III.A

Miriam Anna Šofranková, III.A.

Úspeśným riešiteľom blahoželáme!

p.zást. M.Kuchčáková

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?  Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky......

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky......

Čas plynie ako voda, ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas, v ktorom nesmie chýbať ani mikulášsky program. V pondelok 7.12.2015 zavítala mikulášska nálada aj na našu školu. Žiaci deviateho ročníka si pripravili program pre celú školu. Nechýbali scénky, piesne, tanec a súťaže doprevádzané  hudbou a dobrou náladou. Mikuláš  deti odmenil sladkosťami a spokojné boli obe strany. Tento deň vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady.

p. uč. V. Wassermannová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok