KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Európsky deň jazykov / European day of languages / Der Europäische Tag der Sprachen 2015

Európsky deň jazykov / European day of languages / Der Europäische Tag der Sprachen 2015

 Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si pripomenuli pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Piataci si zábavnou formou overili svoje vedomosti. Lúštili anglické osemsmerovky a zahrali si aj hru obesenec. Šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci si zmerali svoje vedomosti v kvíze. Najlepšie sa darilo Adamovi Jarabincovi (8.A). Blahoželáme. Na záver si žiaci zahrali známu slovnú hru Scrabble, pri ktorej sa skvele zabavili. 


p.uč. M.Bednáriková
Hurá škola...

Hurá škola...

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa bude konať dňa 2.9.2015 o 8.00 hod. v priestoroch budovy školy II.stupňa. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľ školy Mgr.Peter Strážik

Zelená škola

Zelená škola

Pred niekoľkými týždňami sme sa zúčastnili záverečného hodnotenia programu Zelená škola. Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy rozhodla, že získavame certifikát a vlajku Zelená škola. Získaný certifikát má platnosť nasledujúce 2 školské roky - 2015/2016 a 2016/2017.

Vlakom za indiánskym letom

Vlakom za indiánskym letom

Prváci, druháci aj tretiaci sa zúčastnili školského výletu v Košiciach. Náš výlet sa začal na nástupnej stanici Čermeľ, jazdou na detskom vláčiku, ktorý mal konečnú zástavku v zábavnom areáli Alpinka. V tomto areáli mali možnosť vidieť a vyskúšať si život Indiánov. Potom nasledovala výstava motýľov v botanickej záhrade. Žiaci odchádzali domov plní zážitkov.

Mgr. Kubovčíková

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Žiaci I.A, II.A a III.A sa 25.05.2015 zúčastnili divadelného predstavenia SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY v Spišskej Novej Vsi. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo. Mgr. Kubovčíková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok