PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Veselé fašiangy

Veselé fašiangy

Dňa 05. 02. 2016 celý školský klub detí ožil fašiangovou náladou. Deti sa krásne vyobliekali, nasadili vlastnoručne vyrobené škrabošky, čiapky a zábava sa začala v plnom prúde. Tancovali, súťažili, spievali a hodovali pri chutných šiškách. Najväčšou zábavou bolo tombolové praskanie balónov.

vych. Antolová, vych. Staňová

Stavanie snehuliakov

Stavanie snehuliakov

Aj tento rok sme sa v ŠKD pohrali so snehovou perinou, ktorá bola ideálnym materiálom na stavanie snehuliakov. Skupinky detí aj jednotlivci gúľali pred sebou snehové gule, ktoré sa rýchlo zväčšovali a pomocou vychovávateliek  začali rásť naši snehuliaci. Potom nasledovalo ich tvarovanie a zdobenie. V závere bola super guľovačka.

vych. Antolová, vych. Staňová

Okresné kolo Geografickej olympiády

Okresné kolo Geografickej olympiády

Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil 44. ročník Okresného kola Geografickej olympiády v Levoči. Zúčastnili sa ho iba víťazi školských kôl. Z našej školy postúpili žiaci z kategórie G: Peter Dičák a Sofia Macejová.

Peter Dičák sa umiestnil na 2.mieste.

p. uč. A. Jurečková

Čajové popoludnie

Čajové popoludnie

10. februára si žiaci zo špeciálnej triedy v Roškovciach pripravili pre svojich kamarátov a súrodencov čajové popoludnie, ktoré bolo zároveň spojené s tvorivou dielňou. Atmosféra bola príjemná, plná radosti a vône bylinkového čaju. Žiaci boli zapojení do rôznych komunikačných aktivít zameraných na zlepšenie kamarátskych a príbuzenských vzťahov.

p. uč. Z.Sivecová

Deviataci POZOR!

Deviataci POZOR!

Blíži sa termín podávania prihlášok na odbory stredných škôl, ktoré vyžadujú talentové skúšky.Každý žiak si môže podať 2 prihlášky v talentovom kole.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku prinesiete do školy najneskôr do 20. februára 2016.Ak nemáte záujem o odbor, ktorý vyžaduje talentovú skúšku, prihlášku si teraz nepodávate.

vých.por. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok