KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň mlieka

Deň mlieka

V stredu popoludní žiaci 1. - 4. ročníka navštívili farmu v Spišskom Hrhove pri príležitosti dňa mlieka. Pán majiteľ bol veľmi ústretový a ukázal nám  domáce zvieratká (ovečky, kravičku a prasiatka). Najprv nás zaviedol k ovečkám. Niektorí odvážlivci  mali možnosť pohladkať  malé jahniatko , či podržať ho na rukách. V maštali nám ukázal  kravičku. Žiaci na dvore ponaháňali  prasiatka a barany. Nakoniec nás pán majiteľ ponúkol sladkou žinčicou, na ktorej sme si pochutnali. Deň  sme ukončili krásnou prechádzkou po obci.

p. uč. A. Hockicková, p. vych. M. Antolová, p.vych. M. Galiková  

Hokejová výstroj

Hokejová výstroj

Z inštitútu hokejových štúdií Peter Žifčák odovzdal pre 10 žiakov 1. stupňa hokejovú výstroj na základe projektu školskej hokejovej a hokejbalovej ligy. 

p.uč. J.Ličáková, P.Bašta
Čo vieš o Slovensku

Čo vieš o Slovensku

Dňa 6. mája 2015 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali sily vo vedomostnej súťaži ČO VIEŠ O SLOVENSKU. Preukázali poznatky z rôznych oblastí, napr. prírodovedná, vlastivedná, literárna a všeobecný rozhľad. Popritom sa naučili aj niečo nové.

Vyhodnotenie: 1. miesto - Tamarka Kamarýtová, Dianka Vagnerová

                      2. miesto - Sárka Richtarčíková, Kajka Pavlovová

                      3. miesto - Dávid Bašista, Kristián Košút

                      4. miesto - Damián Dzurilla, Tamarka Taratutová

Všetkým srdečne blahoželám!!!

p. uč. J. Pavlanská
Deň Zeme – 22. 4.2015 -Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zeme – 22. 4.2015 -Komu sa nelení, tomu sa zelení

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Naša škola sa už zapojila do mnohých environmentálnych projektov  a Zelená škola je  toho príkladom.
      Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zelených škôl, sa žiaci a učitelia  venovali 21. a 22. apríla upratovaniu  blízkeho  parku a lesa,  netradičnými aktivitami poukazovali  na environmentálne témy. Aj takýmito činnosťami sme sa snažili vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšej obci.

p.uč.D.Hanulová

Oznam Deň Zeme

Oznam Deň Zeme

1.stupeň

KDE?: ODORICA

KEDY?: 21.4.2015       

AKO?: V PRACOVNOM, RUKAVICE

2.stupeň

KDE?: PARK

KEDY?: 22.4.2015

AKO?: V PRACOVNOM, HRABLE

PREČO?: PRE NAŠU ZEM, PRE NÁS VŠETKÝCH A NAŠE BUDÚCE GENERÁCIE


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok