KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Burza informácií stredných škôl

Burza informácií stredných škôl

Dňa 1. októbra 2015 sa žiaci 9.ročníka našej školy  zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom „Burza informácií stredných škôl - Cesta k správnemu rozhodnutiu“, ktorú organizovalo CPPPaP Poprad a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. V období pred podávaním prihlášok na strednú školu mohli tak  žiaci získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách, o školských vzdelávacích programoch pre študijné aj učebné odbory aj o mimoškolských aktivitách, ktoré ponúkajú stredné školy v Košickom kraji.

Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže našim žiakom i rodičom pri rozhodovaní a zvolení možnosti ďalšieho štúdia na strednej škole.

p.uč.D.Hanulová

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

V okresnom kole v Cezpoľnom behu, konaného 12. októbra 2015, na ktorom sa zúčastnilo 8 škôl z okresu Levoča, našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov i dievčat. Viac sa darilo chlapcom, ktorí v kategórii základných škôl vybojovali pekné 3. miesto v zložení Lukáš Dzurňák a Tomáš Filičko. Lukášovi Dzurňákovi sa podarilo dosiahnuť na výborné 2. miesto v individuálnom hodnotení.

p.uč. P.Bašta

Beh Levočskou dolinou

Beh Levočskou dolinou

Desiati naši žiaci sa v septembrové dopoludnie zúčastnili Behu Levočskou dolinou. Pri účastí škôl športových klubov a škôl z Levočského okresu sa najviac darilo Simonke Semanovej, ktorá obsadila 2. miesto. Z chlapcov sa najlepšie umiestnil Lukáš Dzurňák, ktorý vo svojej kategórii obsadil 4.miesto.

p.uč. P.Bašta

Kultúrne podujatia

Kultúrne podujatia

V kongresovej sále v Levoči sme sa mohli dňa 12. 10. započúvať do tónov vážnej hudby. V rámci festivalu Levočské babie si žiaci vypočuli klavírne skladby v podaní poľského klavíristu Tomasza Kameniaka. Dňa 13. 10. sme sa v  Spišskej Novej Vsi zasmiali na vtipnom podaní hry Jánošík. Zahrali  nám ju herci zo Spišského divadla. 

p.uč.M.Koščová

Jabĺčko v cestíčku

Jabĺčko v cestíčku

Dňa 7. októbra 2015 si žiaci špeciálnej triedy v Roškovciach vyskúšali, ako chutí jabĺčko v cestíčku. Prišli na to, že jabĺčka sú pre naše zdravie veľmi dôležité . Pochopili význam a zmysel užitočnosti najznámejšieho ovocia na Slovensku. Dozvedeli sa, ako jednoducho sa dajú pripraviť chutné jablkové koláče. Prispeli svojou snahou umytím, čistením, strúhaním, miešaním a plnením.  Pohostili sa chutným šípkovým čajom a doma pochválili, že prvýkrát piekli koláč v škole.

Mgr. Zuzana Sivecová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok