PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ TRH

ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ TRH

Srdečne pozývame všetkých na ŠKOLSKÝ VIANOČNÝ TRH ručne zhotovených výrobkov detí, ktorý sa bude konať dňa 21.12.2015, t.j. v pondelok, o 14:00 hod. na školskej chodbe novej budovy. Teší sa na vás žiacky parlament spolu s ostatnými žiakmi školy.

Podporte vianočnú radosť našich detí!

p. uč. A. Jurečková

Bratislava - PREZIDENTSKÝ PALÁC, TITANIC

Bratislava - PREZIDENTSKÝ PALÁC, TITANIC

Dňa 4.12.2015 žiaci VI.A absolvovali exkurziu Prezidentského paláca v Bratislave, prehliadku starého mesta: od Hlavného námestia cez Michalskú bránu ku historickej budove SND, Hviezdoslavovmu  námestiu, peši cez most SNP do Incheby, kde sa konala výstava: „TITANIC“. Napriek tomu, že cesta bola dlhá a únavná až do neskorých večerných hodín zažili sme kopec zábavy.

p.uč.M.Ondrušová

prezentácie žiakov z výletu

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 7.12 sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka na našej škole. Od piateho do deviateho ročníka žiaci písali testy, počúvali a odpovedali, prezentovali svoje vedomosti. Víťazi budú reprezentovať našu školu v okresnom kole. Aj keď niektorí žiaci nevyhrali, aspoň si precvičili svoje schopnosti a mali možnosť sa porovnať s ostatnými žiakmi a zistiť, čo musia na sebe vylepšiť. Všetci sa snažili vydať zo seba najlepší výkon a dobre reprezentovať svoju triedu.

Víťazi: 

KATEGÓRIA 1A 

1. Tímea Bosáková - VII.A

2. Sára Berková - VI.A

3. Tatiana Šarišská - VII.A

KATEGÓRIA 1B

1. Patrik Kovalik - VIII.A 

2. Matúš Kičura - VIII.A / Tomáš Filičko - IX.A

3. Tomáš Oravec - VIII.A

Srdečne blahoželáme.

zod. p.uč. M.Bednáriková

II.A PUTOVANIE S VIANOČNOU HVIEZDOU

II.A PUTOVANIE S VIANOČNOU HVIEZDOU

10.12.2015 žiaci II.A triedy sa vydali na putovanie s vianočnou hviezdou za tradičnými i modernými zvykmi. Prechádzka vianočným svetom, sviatočná výzdoba, teplý punč a sladké oblátky na nás čakali v budove múzea v Levoči.

p.uč. J.Hollová

Šprincove Krompachy

Šprincove Krompachy

Dňa 1. 12. 2015 sa v Krompachoch konal XII. ročník súťaže v prednese poézie a prózy ŠPRINCOVE KROMPACHY. Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Erika Tulejová (II.špec.tr.) vo svojej kategórii obsadila pekné 3.miesto.

Blahoželáme.
p.uč. Palubová Mária


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok