KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň Zeme

Deň Zeme

22. apríl je deň, kedy naša planéta oslavuje Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sme sa so žiakmi vybrali skrášliť exteriér školy, nazbierali sme vrecia plné odpadkov, a tak sme pozitívnym prístupom nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia a mali z toho radosť.

p. uč. J. Fedáková

DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

Ako každoročne, aj tento rok sme si 26.4. pripomenuli  Medzinárodný deň Zeme. Je to deň, kedy sa na chvíľu zastavíme a uvedomíme si hodnotu našej planéty. Deň Zeme sme začali vytváraním   záložiek do kníh a súťažným ekologickým  kvízom. Sily si zmerali dobrovoľní zástupcovia jednotlivých tried, kde si otestovali svoje vedomosti o prírode. Potom sa žiaci  1. stupňa presunuli na školský dvor. Svojimi šikovnými rukami  skrášlili a  vyčistili nie len areál školy, ale aj blízky park a okolie školy.

Všetkým žiakom a učiteľom ďakujem za ich pozitívny prístup a snahu.

uč. M. Grigerová

Slávik Slovenska

Slávik SlovenskaŠkolské kolo súťaže Slávik Slovenska sme zorganizovali 24.4.2019. Žiaci 1. až 4.ročníka sa prezentovali svojím spevom známych i menej známych ľudových piesní. Z 15 účinkujúcich sa umiestnili žiaci:

1.kategória

1. miesto: Viktória Vaškebová,

2. miesto: Tatiana Glevická

3.miesto: Zuzana Antalová

2.kategória

1.miesto: Filip Krivoš

3.miesto:Juraj Richtarčík, Andrej Kandra

Vyučujúce 1- 4 .roč.; p. uč. SJL

Okresné kolo vo florbale žiačok a žiakov

Okresné kolo vo florbale žiačok a žiakov

Florbal je obľúbeným športom na hodinách telesnej výchovy. Okresné kolo sme si preto nenechali ujsť. Dievčatá z 2.stupňa hravo obsadili tretie miesto a získali tak bronzové medaily. Chlapci podali vynikajúci výkon, s ktorým obhájili 4.miesto. K úspechu blahoželáme a prajeme ešte veľa vydarených tréningov, ktoré povedú k stále väčším víťazstvám. 

 

p. uč. Pastoreková Š., p.uč. Bašta P. 


Marcová čitateľská súťaž

Marcová čitateľská súťaž

Pri príležitosti ,,Marca - mesiaca knihy”, bola 1.marca na prvom stupni vyhlásená súťaž. Úlohou žiakov, bolo sledovať hlavnú nástenku, na ktorej si vždy v piatok našli dve nové súťažné otázky.Od triednej pani učiteľky dostali súťažný lístok na vpísanie odpovede.Na vhodenie svojej odpovede do krabičky čitateľov, mali žiaci presne týždeň. Úspešní čitatelia boli odmenení po každom kole, novou tematickou záložkou do knihy a diplomom.V závere mesiaca boli zaradení do losovania o tri knižné odmeny.
Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov.
Súťaž mala tri kolá a bolo potrebné správne odpovedať na 6 otázok z prečítaných kníh.
V 1.kole s Máriou Ďuríčkovou boli úspešní žiaci:
Nemčíková K. (2.A), Hronček P. (2.A),Antalová Z. (3.A), Nemčíková M. (3.A), Taratutová T. (3.A), Jenkutová T. (3.A), Šofranková S. (3.B), Kamenický T. (3.A), Tarovská D. (4.A), Styk S. (4.A).
V 2.kole s Jozefom Pavlovičom boli úspešní žiaci:
Nemčíková K. (2.A), Hronček P. (2.A), Antalová Z. (3.A), Nemčíková M. (3.A), Jenkutová T. (3.A), Šofranková S. (3.B), Tarovská D. (4.A), Styk S. (4.A), Tejbusová T. (4.A).
V 3.kole s Ľudmilou Podjavorinskou boli úspešní žiaci:
Nemčíková K. (2.A), Hronček P. (2.A), Antalová Z. (3.A), Nemčíková M. (3.A), Taratutová T. (3.A), Jenkutová T. (3.A), Šofranková S. (3.B), Kačurová A. (3.B), Tarovská D. (4.A), Styk S. (4.A), Tejbusová T. (4.A), Úrek M. (4.A)
Tu sú vylosovaní výhercovia a ich odmeny:
Nemčíková M. - Pyžamová párty
Šofranková S. - Kamienka a viťúz
Styk S. - Kamienka a viťúz.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa vždy v piatok nevedeli dočkať otázok,ktoré sme im s láskou pripravili a bojovali až do úplného KONCA.Dočítania priatelia...:-)
P. uč. Jacková M. a p. vych. Antolová M.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok