PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Po stopách kocúra Felixa

Po stopách kocúra Felixa

So žiakmi prvého ročníka sme navštívili knižnicu J. Henkela v Levoči, kde svoju knihu predstavila spisovateľka Lenka Šingovská. Porozprávala nám ako rozprávková kniha - Po stopách kocúra Felixa vznikala. Prostredníctvom knihy mali žiaci možnosť spoznať rôzne regióny Slovenska a hravým spôsobom spoznávali zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch.

Tr. uč. A. Hockicková

Deň kroja

Deň kroja

Deň kroja sa už druhý rok konal v Banskej Bystrici, kde sa prezentovali kroje z celého Slovenska. Táto pekná myšlienka podnietila aj nás.žiakov prvého stupňa. Po triedach kolovali bábiky oblečené do kroja a tak si žiaci mohli pozrieť, ako kroj vyzerá. Kabanica, čuha, halena, širica, guba a pod.(takto sa v minulosti volali časti kroja)boli pojmy s ktorými sa mnohí žiaci stretli po prvý krát. Dozvedeli sa, ako kroj vznikal a z akých materiálov bol zhotovený. Žiaci svojimi prácami zhotovili veľký kroj, ktorý zdobí chodbu školy.

Tr. uč. Kamenická

Beseda so spisovateľkou

Beseda so spisovateľkou

Knihy G. Futovej žiaci našej školy čítajú s veľkým záujmom, práve preto sme využili možnosť stretnúť  sa na besede s touto detskou spisovateľkou. Zúčastnili sa na nej žiaci piatych ročníkov. Konala sa 10. 9. 2019 v detskej knižnici Slniečko,  ktorá bola  v minulosti dva roky bydliskom P. O. Hviezdoslava. Pani Futová deti zaujala rôznymi zážitkami so zvieratami, dozvedeli sa niečo o jej tvorbe či o jej nových knihách. Po besede si mohli kúpiť nejakú knihu a dať si ju podpísať.    

p.uč.M.Koščová

Ako sa odhlásiť z obedu v ŠJ.....

Ako sa odhlásiť z obedu v ŠJ.....

Odhlásenie dieťaťa z obedu:

1/ www.skolahrhov.sk

2/ Klik na jedálny lístok /pravá strana kuchárik/

3/ Klik prihlásenie /horná lišta / na jedálnom lístku

4/ Zadať meno a heslo, ktoré zákonný zástupca dostal s čipom

5/ Odhlásiť   klikom na štvorček v aktuálnom jedálnom lístku na daný deň

Telef: 

0903 135 754, 053/ 4592205 - MŠ 

053/4699399 - kancelária ZŠ

Školský výlet 2019 – Košice

Školský výlet 2019 – Košice

V piatok 14.6.2019 viedli kroky žiakov IX.A do krásneho východoslovenského mesta Košice, kde strávili horúci slnečný deň plný napätia i adrenalínu. Najprv navštívili Escaperoom  a následne sa vyskákali v Jump aréne. Plný dojmov a zážitkov sa príjemne unavený vrátili domov. Pozri

zodp.uč.M.Bednáriková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok