KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň ľudovej rozprávky

Deň ľudovej rozprávky

Dňa 18.3.2013 sa žiaci IV.A zúčastnili v knižnici Levoča, kvízu - DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY. Deti mali prečítať 15 rozprávok od Pavla Dobšinského a z toho bol zostavený kvíz. Počínali si veľmi dobre, vedeli odpovedať na všetky otázky.

Zo správnych odpovedí budú vyžrebovaní traja výhercovia a deti možno získajú ešte aj čosi navyše, ale to je prekvapenie.

P.uč. J. Hollová

Okresné kolo Pytagooriády

Okresné kolo Pytagooriády

Dňa 19. a 20.3.2013 sa naši žiaci Patrik Kovalik V.A, Michal Pavlov V.A, Timea Bosáková IV.A a Natália Dzurňáková VIII.A zúčastnili okresného kola Pytagoriády.

Patrik Kovalik získal 1.miesto a Michal Pavlov 2.miesto v kategórii P5.

Víťazom blahoželáme.

p. zást. M. Kuchčáková

Karneval

Karneval

Pozývame všetkých žiakov našej školy na FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, ktorý sa uskutoční pre:
I.stupeň 7.2.2013 (štvrtok) od 9.00 hod. do 11.00 hod.,
II.stupeň 8.2.2013 (piatok) od 9.30 hod. do 11.30 hod..
Podmienkou vstupu je maska a dobrá nálada!
Nebudú chýbať rôzne súťaže, ako aj odmeny za najkreatívnejšie masky.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Pozri fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/66/

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 17.1.2013 sa žiaci 2. až 7. ročníka mohli prezentovať umeleckým prednesom slovenských ľudových povestí. Na školské kolo  súťaže Šaliansky Maťko sa pripravili veľmi zodpovedne a za svoju snahu boli viacerí ocenení.

1.kategória: 1. miesto – Nikola Ďurikovičová

                      2. miesto – Daniela Albertová

                      3. miesto – Ema Galiková 

2.kategória: 1. miesto – Terézia Oravcová

                      2. miesto – Benjamín Bednár

                      3. miesto – Jakub Dzurňák

                                         Dávid Dzurilla

3.kategória: 1. miesto – Dominika Janičková

                      2. miesto – Ambróz Eliáš

                      3. miesto – Jakub Pollák

                                         Gabriela Kačúrová

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 sa uskutoční 5.februára 2013 od 13.00 do 15.00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Poplatok za predlohové zošity a prvú knihu je 9 eur.

Čo ponúka naša škola_?

  • od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória s interaktívnou tabuľou a najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami
  • moderne vybavená učebňa informatiky, multimediálna učebňa, Ekoučebňa
  • školská knižnica, telocvičňa školy, multifunkčné ihrisko
  • možnosť zúčastniť sa plaveckého, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode
  • činnosť ŠKD, CVČ, ZUŠ, školské stredisko záujmovej činnosti (pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových)
  • zapojenie žiakov prvého stupňa do projektu zo zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka
  • množstvo zaujímavých aktivít - možnosť nahliadnuť na:  www.skolahrhov.sk, www.bylinkovamozaika.sk, www.sphrhov-poronin.sk/
  • stravovanie v školskej jedálni

Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok