KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Literárno-dejepisná exkurzia

Literárno-dejepisná exkurzia

Zradila Levočská biela pani Levoču? Ako vyzerala miestnosť, v ktorej zasadali v minulosti mestskí páni? Na čo slúžil dereš? Na tieto a iné podobné otázky nám odpovedala 22.11.2011 sprievodkyňa na radnici v Levoči. Žiaci si okrem starých historických predmetov mohli obzrieť aj obrazy známeho levočského maliara či zreštaurované sakrálne diela. To, že hrať sa chcú nie iba malí, ale aj tí starší, sme sa presvedčili aj pri ďalšej exkurzii. Navštívili sme Spišské múzeum, kde sa žiaci mohli dosýtosti vyblázniť v tajomnom labyrinte, v ktorom hľadali rozprávkových škriatkov.

p.uč. M. Koščová

Neberte nám princeznú!

Neberte nám princeznú!

Detské kočovné divadlo DRAK nám 15.11.2011 prišlo zahrať muzikál Neberte nám princeznú. Muzikál zaujal pútavým príbehom, tancom i peknými piesňami. Žiaci 1. až 9. ročníka sa nenudili a aj naši budúci školáci, deti z MŠ, odchádzali z predstavenia s úsmevom na tvári.

Floorbal

Floorbal

Utorok 8.11.2011 bol úspešný pre reprezentantov našej školy vo floorbale. Pri účasti 8 škol z Levočského okresu sme sa nestratili. Základnú skupinu presvedčivo vyhrali  5:0 a  postúpili do finále. Tam tesne prehrali 2:1. Školu reprezentovali Dominik Kuchčák, Marek Filičko, Matúš Eliaš, Róbert Tarajčák, Patrik Šarišský, Jakub Orlovský, Adam Hamburgbadžo a Tomáš Kurila.

p.uč. P. Bašta

Medzinárodný deň knižníc

Medzinárodný deň knižníc

Práci s encyklopédiami, slovníkmi, vymýšľaním nonsensu či oprave chybných textov sme sa venovali 26.10.2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Žiaci v sebe nezapreli súťaživosť, chuť vyhrať, núdza nebola o vtipné situácie. Po vyhodnotení súťaže sme si mohli prehliadnuť výstavu so záložkami do kníh. Vyrobili ich žiaci všetkých tried na hodinách výtvarnej výchovy.

p. uč. M. Koščová

Návšteva divadla

Návšteva divadla

Zabudla som. Názov divadelného predstavenia, na ktorom sa žiaci našej školy zúčastnili 25.10.2011. Divadelný súbor z Brezna nám svojím vystúpením priblížil, aké sú niekedy medziľudské vzťahy komplikované. Keďže ústrednou postavou bola staršia pani, o ktorú sa starali jej príbuzní, žiaci si mohli uvedomiť význam pripomenutia si úcty k starším.

Hre nechýbal humor, z divadla sme odchádzali príjemne naladení.

p.uč. M. Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok