PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vlakom za indiánskym letom

Vlakom za indiánskym letom

Prváci, druháci aj tretiaci sa zúčastnili školského výletu v Košiciach. Náš výlet sa začal na nástupnej stanici Čermeľ, jazdou na detskom vláčiku, ktorý mal konečnú zástavku v zábavnom areáli Alpinka. V tomto areáli mali možnosť vidieť a vyskúšať si život Indiánov. Potom nasledovala výstava motýľov v botanickej záhrade. Žiaci odchádzali domov plní zážitkov.

Mgr. Kubovčíková

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Žiaci I.A, II.A a III.A sa 25.05.2015 zúčastnili divadelného predstavenia SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY v Spišskej Novej Vsi. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo. Mgr. Kubovčíková

ANGLICKÉ OSEMSMEROVKY

ANGLICKÉ OSEMSMEROVKY

 Aj učenie môže byť zábava. Presvedčili sa o tom žiaci piateho a šiesteho ročníka, ktorí spoločnými silami vytvorili knihu vlastných anglických osemsmeroviek. Tie nám teraz slúžia nielen na zábavu, ale aj na zopakovanie toho, čo už poznáme, alebo na spoznávanie niečoho nového. Ďakujem svojím žiakom za skvelú spoluprácu. 

p.uč. M.Bednáriková
Sviatok detí

Sviatok detí

Deň detí  sme v škole oslávili netradične. Zavolali sme si kúzelníka. Zasmiali sme sa, boli sme   prekvapení, z toho, čo všetko nám predviedol. Žiaci boli spoluúčastníkmi niektorých čísel a ak dávali pozor, mohli sa jeden trik aj naučiť.

p.uč. M.Koščová

Školský výlet Čierny Balog

Školský výlet Čierny Balog

Čiernohorskú železničku a okolie Horehronia si vybrali filmári pre natáčanie filmu Pokoj v duši a my 3. júna 2015 na školský výlet. Dymiaci a pískajúci rušeň, ktorý kedysi zvážal drevo, nás ťahal do kopca na trati dlhej 12 km z Čierneho Balogu do Chvatimechu.

Horehronie skrýva aj podzemné krásy a tajomstvá, a tak sme si ešte prezreli Bystriansku jaskyňu s jej sintrovou výzdobou.

Horehronie nám tak naozaj prinieslo pokoj v duši.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok