KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Matematický klokan

Matematický klokan

Žiaci 1.-9.ročníka sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Úspešným riešiteľom P.Dičákovi z I.A a M. Pavlovovi zo IV.A blahoželáme.

p.zást. M. Kuchčáková

Noví členovia Rady školy ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Noví členovia Rady školy ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Zástupca zamestnancov MŠ: PaedDr. Petra Fecková
Zástupca ped. zamestnancov ZŠ: Janka Hollová
Zástupcovia rodičov ZŠ: Ing. Vladimír Dzurňák, Bc. Marián Pollák, Soňa Kovalíková

Komu sa nelení tomu sa zelení

Komu sa nelení tomu sa zelení

 Aj v tomto školskom roku sa naša škola  zapojila do akcie  „Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti dňa Zeme .Akcia je zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Už pred Veľkou nocou sme zorganizovali brigády . Čistili potok Lodzinu, sadili stromčeky, kvety, zveľaďovali školský dvor a nezabudli ani na okolie školy.             

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zmysluplnej akcie.

Foto viď fotogaléria

Malá scénická žatva

Malá scénická žatva

Stalo sa už samozrejmosťou, že sa žiaci 9.ročníka zúčastňujú na scénickej žatve. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Dňa 24.4. sme v mestskom divadle v Levoči mali možnosť  vidieť voľne spracovanú veselohru na motívy poviedky Martina Kukučína Rysavá jalovica. Veľmi zábavná bola aj paródia s názvom Futbalmánia.

p.uč. M.Koščová

Poďme zachrániť lesy Európy

Poďme zachrániť lesy Európy

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE  
"Nezdedili sme Zem od našich otcov, požičiavame si ju od našich detí" Lester Brown

 

Dňa 20.4.2012 sa v poľskom Poronine uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Poďme zachrániť lesy Európy, ktorej cieľom bolo podporovať myšlienku ochrany životného prostredia v Európe, racionálneho využitia prírodných zložiek životného prostredia, ako aj inšpirovať žiakov k umeleckej činnosti.
Súťažilo 435 prác v piatich vekových kategóriách. Medzi 20 ocenenými boli aj žiaci našej školy. V kategórii 11- 13 ročných kolektív žiakov 6.A triedy, v kategórii 14 – 16 ročných Mirka Kuchčáková, Evka Matvejová, Peter Matvej. Srdečne blahoželáme.

Foto viď fotogaléria

p.uč. D.Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok