PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hodnotilo sa

Hodnotilo sa

2.6.2015 ráno sme privítali koordinátorku programu Zelenej školy Mirku Pilárikovú a Michala Tomeka. Nadišiel deň hodnotenia nášho dvojročného úsilia. Hodnotitelia boli na všetko zvedaví, pýtali sa na všetky naše aktivity a na všetko čo sa týkalo Zelenej školy. Náš cieľ sme sa snažili splniť do poslednej bodky - získať certifikát Zelenej školy.

Držte nám palce, aby sme boli úspešní.

Hodnotenie sa dozvieme koncom júna.

koordinátor Zelenej školy p. uč. D.Hanulová

VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNÉHO PROGRAMU ,,ZELENÁ ŠKOLA“

VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNÉHO PROGRAMU ,,ZELENÁ ŠKOLA“

Milí žiaci!

Ukončili sme dvojročné certifikačné obdobie v medzinárodnom projekte Zelená škola, v ktorom sme realizovali rôzne aktivity podľa nášho vytvoreného Environmentálneho akčného plánu(EAP) na tému ,,Zeleň a ochrana prírody“. 2. júla 2015 nás čaká záverečné hodnotenie. Odviedli sme veľký kus práce, a tak dúfame, že dopadne dobre a dodá nám elán do ďalších  našich  enviro-aktivít. 

Poďakovanie za prácu patrí celému kolégiu, pedagógom a všetkým žiakom, ktorí ste sa aktívne zúčastňovali na našich spoločných aktivitách. Nuž a certifikát? Verím, že ho získame a budeme sa môcť zaradiť k ostatným Zeleným školám .

koordinátor projektu p.uč. D:Hanulová 

 

Deň mlieka

Deň mlieka

V stredu popoludní žiaci 1. - 4. ročníka navštívili farmu v Spišskom Hrhove pri príležitosti dňa mlieka. Pán majiteľ bol veľmi ústretový a ukázal nám  domáce zvieratká (ovečky, kravičku a prasiatka). Najprv nás zaviedol k ovečkám. Niektorí odvážlivci  mali možnosť pohladkať  malé jahniatko , či podržať ho na rukách. V maštali nám ukázal  kravičku. Žiaci na dvore ponaháňali  prasiatka a barany. Nakoniec nás pán majiteľ ponúkol sladkou žinčicou, na ktorej sme si pochutnali. Deň  sme ukončili krásnou prechádzkou po obci.

p. uč. A. Hockicková, p. vych. M. Antolová, p.vych. M. Galiková  

Hokejová výstroj

Hokejová výstroj

Z inštitútu hokejových štúdií Peter Žifčák odovzdal pre 10 žiakov 1. stupňa hokejovú výstroj na základe projektu školskej hokejovej a hokejbalovej ligy. 

p.uč. J.Ličáková, P.Bašta
Čo vieš o Slovensku

Čo vieš o Slovensku

Dňa 6. mája 2015 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali sily vo vedomostnej súťaži ČO VIEŠ O SLOVENSKU. Preukázali poznatky z rôznych oblastí, napr. prírodovedná, vlastivedná, literárna a všeobecný rozhľad. Popritom sa naučili aj niečo nové.

Vyhodnotenie: 1. miesto - Tamarka Kamarýtová, Dianka Vagnerová

                      2. miesto - Sárka Richtarčíková, Kajka Pavlovová

                      3. miesto - Dávid Bašista, Kristián Košút

                      4. miesto - Damián Dzurilla, Tamarka Taratutová

Všetkým srdečne blahoželám!!!

p. uč. J. Pavlanská

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok