KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

V posledný školský deň v roku 2011 zavládla na škole rozprávková atmosféra. Prostredníctvom kolied, básní, piesní, tanca a zdramatizovaných hier sme sa sviatočne naladili a spolu prežili príjemné predvianočné dopoludnie.

Bolo pekne.

Bolo krásne,

nech je tak vždy na Vianoce

i po celý rok.

Foto viď fotogaléria

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Preniesť sa do minulosti, vypočuť si povesť o Jánošíkovi, cisárovi Jozefovi či o iných historických postavách sme si mohli 15.12.2011. Zrealizovali sme školské kolo súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom prednášalo 16 žiakov 2. až 7.ročníka.

Na 19.ročniku súťaže sa umiestnili žiaci:

I.kategória:

1.miesto - Benjamín Bednár, III.A

2.miesto - Terézia Oravcová, III.A

3.miesto - Tomáš Taratuta, III.A

II. kategória:

1.miesto - Jakub Pollák, V.A

2.miesto - Ambróz Eliáś, V.A

3.miesto - Martin Dzurňák, V.A

III.kategória:

1.miesto - Andrea Dzurillová, VI.A

2.miesto - Lukáš Pastorek, VII.A

p.uč. M.Koščová

Hudba spája

Hudba spája

Názov výchovného koncertu, na ktorom sme sa zúčastnili 8.12.2011 v telocvični ZŠ. Boli sme aktívnymi účastníkmi hudobného predstavenia, na ktorom nám dvaja hudobníci odohrali množstvo známych rockových piesní. Spievali sme, súťažili, počítali napríklad koľko minie fajčiar na nákup cigariet. Výchovný charakter sa koncertu nedal poprieť. Skvelou atmosférou, ktorá vládla počas koncertu aj ďalšieho vyučovania potvrdil, že hudba spája.

M. Soľanová, IX.A

Mikuláš 2011

Mikuláš 2011

Na 6. december sme sa veľmi tešili. Bol to pre nás deviatakov dôležitý deň. V tento deň sa oslavoval Mikuláš a my sme si pripravili pre našu školu kratší program. Príprava nám trvala asi dva týždne. Hlavným cieľom tohto programu bolo zabaviť ľudí, čo si myslím, že sa podarilo. Na začiatku sme spoločne v prvej scénke privolali Mikuláša. Ďalej nám s tancami vystúpili žiačky z V.A a VII.A. Peknú scénku nám predviedli aj deti z ŠKD. Pripravili si pre deti aj súťaže, ktoré sa veľmi páčili. Po skončení sme boli všetci spokojní, že sme to zvládli.

M.Soľanová, IX.A

Foto viď fotogaléria

Vianočné dielne

Vianočné dielne

Naši žiaci aj v tomto školskom roku pripravujú na vyučovacích hodinách ako aj v rámci krúžkovej činnosti vianočné darčeky a výrobky, ktorými sa budú prezentovať na Vianočných trhoch v Levoči a v Spišskom Hrhove.

Pozývame rodičov ako aj širokú verejnosť pokochať sa výrobkami z dielne našich majstrov a podporiť ich.

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu srdečne ďakujeme.

Foto viď fotogaléria


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok