KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň detí

Deň detí

Deň detí v našej škole bol skvelý, všetci sme sa zabávali. Žiaci 9. ročníka pripravili  rôzne súťaže pre všetkých žiakov ZŠ Spišský Hrhov. Po chvíli sa nám to všetko zamiešalo a trochu sme sa báli, ako to celé skončí, ale nakoniec to dopadlo výborne. Po ukončení všetkých disciplín sme spočítali body a vyhlásili víťazov. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 4.ročníka, na druhom siedmaci a tretie miesto obsadili deti z III.A. Deň detí v našej škole sa každému páčil, dokonca aj vyučujúcim. Bol to super deň!

A.Dzuriková, IX.A

Foto

Zázraćný bicykel

Zázraćný bicykel

Dňa 28.5.2014 sa žiaci našej školy v Roškovciach zúčastnili divadelného predstavenia Zázračný bicykel. Predstavenie  poučilo deti o bezpečnom správaní sa na ceste, chodníku, v autobuse či na bicykli. Žiaci sa zapájali do hrových aktivít počas predstavenia. Dopravný panáčik zabával deti pesničkami a básničkami.

Tr. učiteľky
Deň mlieka

Deň mlieka

Tento významný deň sa oslavuje od roku 1957. Pri tejto príležitosti sme si ho pripomenuli aj na našej škole 26.5.2014. Žiakov 1.stupňa čakala poznávacia cesta mlieka s kravičkou Eličkou a veľa zábavy.

Súčasťou tejto akcie bola aj anketa, z ktorej sme sa dozvedeli, že každý žiak má rád mlieko, ale málo z nich ho pije každý deň. Nakreslili aj pekné obrázky, ktoré si môžete pozrieť na nástenke v škole. Veríme, že aj vďaka Dňu mlieka, deti nikdy nevynechajú mlieko a mliečne výrobky zo svojho stravného lístka.

p.vych.Galliková

Záhrada, ktorá učí v praxi

Záhrada, ktorá učí v praxi

Žiaci našej školy sa zúčastnili praktického kurzu „ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ V PRAXI“  v eko-stredisku Chaloupky v Čechách. Program bol náročný a pestrý. Počas piatich dní kurzu  sme toho stihli naozaj veľa. Zažili sme  vyučovanie v záhrade, boli na celodennej exkurzii v tých najlepších školských záhradách na českej Vysočine, začali sme plánovať aj našu školskú záhradu.  Z Čiech sme si odniesli veľa zážitkov, plných skúsenosti a radosti.

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci/clanky/fotoreportaz-z-praktickeho-kurzu-zahrada-ktora-uci-v-praxi

Foto

p.vych. M.Antolová

Čo vieš o Slovensku

Čo vieš o Slovensku

Dňa 16. mája 2014 sme si potrápili hlavičky vo vedomostnom kvíze "Čo vieš o Slovensku". Družstvá 3. a 4. ročníka odpovedali na rôzne otázky z oblasti vlastivedy, prírodovedy, literárnej výchovy...  Najlepšie sa darilo žiačkam Laure Holotňákovej a Katke Kubíkovej. Blahoželáme všetkým účastníkom.

p. uč. Pavlanská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok