PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Správna voľba povolania

Správna voľba povolania

V dňoch 27. – 28. októbra 2014 sa uskutočnila prezentácia odborov stredných škôl na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi  v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Základnou myšlienkou bolo predstaviť školy 21. storočia, ich princípy, zmysluplnosť a systémovosť. Výber strednej školy je vážnym rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť budúcu pracovnú kariéru mladých ľudí.

p.uč. D.Hanulová

On-line súťaž Informatický bobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 11.-18.11.2014 sa 48 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

  • kategória BENJAMÍN

L. Holotňáková, V.A - 64,01 bodov

P. Kovalik, VII.A - 62,68 bodov

T. Oravec, VII.A - 55,02 bodov

N. Ďurikovičová - 50,69 bodov

  • kategória KADET

M. Vaškeba, VIII.A - 71,00 bodov

J. Pollak, VIII.A - 61,00 bodov

M. Jánošík, VIII.A - 60,34 bodov

T. Filičko, VIII.A - 60,02 bodov

E. Kavulič, IX.A - 52,35 bodov

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

  • kategória BOBRÍK nemala úspesného riešiteľa

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Keramická tvorivá dielňa

Keramická tvorivá dielňa

11.11.2014, skupina 20-tich žiakov II.stupňa našej školy sa zúčastnila Tvorivých dielní s hlinou. Žiaci pod odborným vedením Občianského združenia ANNOGALLERY absolvovali teoretickú časť (rozprávanie o hline, o rôznych pracovných technikách.....). Do rúk potom dostali hlinu a vyrobili si vlastné výrobky podľa vlastnej fantázie. Hotové výrobky potom putovali na výpal do pece a pozrite si fotogalériu, či sa to našim žiakom podarilo...

p.uč. M. Ondrušová

Svetový deň jablka

Svetový deň jablka

V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka a my sme si tento deň na našej škole pripomenuli 22. októbra.Počas hodín a prestávok, viac ako inokedy, v triedach rozvoniavali červené jabĺčka. Deti 1. – 4. ročníka ZŠ riešili jabĺčkové hádanky, spievali veselé pesničky o jabĺčkach a rozdávali ich v celej škole. Dozvedeli sa od pani učiteliek rôzne zaujímavosti. Pritom si pochutnávali na šťavnatých jabĺčkach. Žiaci z druhého stupňa prichystali rozhlasové okienko venované jablku. Oboznámili nás o tom, aká je jeho konzumácia prospešná pre naše zdravie. Preto nezabúdajme naň a každý deň si doprajme toto chutné a hlavne zdravé ovocie.
Mgr. Petra Štramová, Mgr. Marcela Koščová

Šarkaniáda

Šarkaniáda

Na piatok sme sa tešili hádam všetci. Slniečko svietilo, vietor pofukoval, deti prišli s dobrou náladou a so  šarkanom v ruke. Zábava mohla začať. Tým zdatnejším v behu sme mohli len závidieť, ako im šarkany krásne vyleteli do výšky. Kde tu, sa našla aj slzička, pretože ich šarkany nevyleteli .  Verím, že o rok  opäť zorganizujeme takého krásne popoludnie v púšťaní šarkanov a možno aj v oveľa väčšom počte.

p. uč. A. Hockicková  a  p.vych. M.Antolová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok