KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hotel pre hmyzích pomocníkov

Hotel pre hmyzích pomocníkov

Na jar sme si spomenuli aj na tých, čo žijú v tráve. Naši žiaci postavili krásny príbytok užitočným chrobáčikom a dravému hmyzu ako sú lienky, bystrušky, ucholaky, pavúky, ploštice, zlatoočky, lumky a lumčíky, svilušky, stonožky...... Hotel pre hmyz je niekedy nazývaný aj ako domček pre hmyz, pretože im slúži k hniezdeniu, ako úkryt cez deň (noc) a na prezimovanie, teda nielen na prespávanie. Ako kostra tohto hotela poslúžili europalety a ako výplň žiaci použili: šisky, ihličie, mach, lišajníky, slamu, seno, suché byle tráv a rastlín (lopúch, rákos, cirok), drobný stavebný odpad (tehly, škridľa, omietla), drevo (konáriky, polienka s kôrou, čiastočne rozložené drevo) a suché lístie. V našom školskom areáli sa nachádzajú aj iné úkryty: kôpky kameňov pre bystrušky, kôpky lístia pre slimáky, previsnuté suché dutiny pre pavúky, suché múriky...

p.uč. M. Ondrušová

Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe

Pri príležitosti celoslovenskej kampane „Les ukrytý v knihe“ sa žiaci 6.A triedy zúčastnili besedy v mestskej knižnici v Levoči. Cieľom  bolo upriamiť pozornosť žiakov na fungovanie lesného ekosystému, na význam lesa a zároveň na potrebu ochrany životného prostredia cez zdanlivo obyčajnú papierovú knihu, ktorá v sebe ukrýva tisícky tajomstiev.

p.uč. D.Hanulová

Exkurzia na Dreveník

Exkurzia na Dreveník

Tradíciou našej školy sa stala exkurzia do Národnej prírodnej rezervácie Dreveník. Dňa 24.4.2014 ôsmaci využili krásne jarné slnečné počasie, aby obdivovali najväčšie a najstaršie  travertínové územie na Slovensku a jeho okolie. 

p.uč. D.Hanulová

Deň Zelených škôl – Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zelených škôl – Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zelených škôl oslavujú školy zapojené v programe Zelená škola. Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený  s Dňom Zeme, žiaci a učitelia skrášľujú okolie svojich škôl a netradičnými spôsobmi poukazujú na environmentálne témy. 23. apríla sme oslavovali aj my. Deň bez počítača, zelený interiér školy, čistenie potoka Lodzina, sadenie stromčekov, infokampaň Nezmyselný zlozvyk, čistenie areálu školy, hmyzí hotel či  exkurzia na Dreveník, biofarmu Odorica... to sú zelené aktivíty, ktorými sme sa snažili pre naše prostredie, prírodu, pre nás, niečo dobré urobiť. Samozrejme, že tým nekončíme. Kedže sme Zelenou školou budeme sa snažiť, aby každý deň bol Dňom Zeme.

 Ďakujeme všetkým za pomoc.

p.uč. D.Hanulová

FOTO: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/81/

Anglický jazyk stále populárnejší

Anglický jazyk stále populárnejší

Prostredníctvom projektu: ,, Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," naša základná škola zakúpila množstvo zaujímavej klasickej a dobrodružnej anglickej literatúry, ktorú si žiaci veľmi obľúbili. Žiaci prvého aj druhého stupňa pracujú pod vedením vyučujúcich inovačnými metódami pri spracovávaní obsahov jednotlivých diel, a následne pripravujú čitateľské denníky a nástenky s ilustráciami a výpiskami z jednotlivých kníh.

Vyučujúci anglickéko jazyka

viac informací viac informací


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok