KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Matematický klokan 2013

Matematický klokan 2013

Blahoželáme úspešným rieśiteľom medzinárodnej súťaže Matematický klokan P. Dičákovi z II.A, S. Macejovej z II.A a školskému šampiónovi P. Kovalikovi z V.A, ktorí sa zaradili medzi 20% najúspešnejśích riešiteľov v SR.

p.zást. M. Kuchčáková

Múdra hlavička

Múdra hlavička

Dňa 17.4. 2013 sa konal vedomostný kvíz MÚDRA HLAVIČKA. Súťažili 4 družstvá z prvého stupňa. Snažili sa všetci, ale víťaz bol len jeden...

p.uč. J.Pavlanská

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/69/

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

 

Osláv Dňa Zeme sa už tradične zúčastňujú všetci žiaci našej školy. V tomto školskom roku sme sa sústredili predovšetkým na úpravu nášho okolia. Vybrali sme hrable, fúriky, metly a hurá do práce. Každá trieda mala vymedzený priestor, ktorý potreboval vyčistiť. Práce po zime bolo neúrekom, ale hravo sme to zvládli. Nielen slovami, ale predovšetkým činmi sme teda oslavovali sviatok našej krásnej modrej planéty.

„ Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.“ Verte, že aj budúci rok budeme určite chcieť...

p.uč. D.Hanulová

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/68/

Súťažili sme...

Súťažili sme...

Preveriť si svoje znalosti z pravidiel športu  mohli žiaci na vedomostnom kvíze, ktorý sa uskutočnil 9.4.2013. Kvíz bol zameraný na základné znalosti, no preveril aj fyzickú zdatnosť žiakov. Bonusové body mohli získať aj knihou o športe, ktorú priniesli na súťaž a prezentovali ju pred ostatnými spolužiakmi.  


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok