KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

SLOVÍČKA V MALÍČKU 2019

SLOVÍČKA V MALÍČKU 2019

Učenie cudzích jazykov môže byť aj zábava. Presvedčili sa o tom žiaci 7. a 8. ročníka počas hodín nemeckého jazyka. Každý z nich si vytvoril 3 tajničky, ktoré doplnil o vlastnoručné kresby. Zapojiť museli nielen svoje vedomosti, ale aj svoju kreativitu. Pozri
Víťazom sa stala Viktória Marčišaková
Srdečne blahoželáme.
zod.uč. M.Bednáriková

Tatranský dóm, ľadové sochy a sánkovačka na Hrebienku

Tatranský dóm, ľadové sochy a sánkovačka na Hrebienku

 Deti majú odjakživa radi pohyb. Posledný deň 1. polroku, po odovzdaní vysvedčenia, žiaci 2. stupňa strávili v tatranskej prírode. Vybrali sme sa obdivovať ľadové sochy na Hrebienku. Pobyt v prírode sme ukončili  sánkovačkou z Hrebienka do Starého Smokovca, na trati s dĺžkou 2,5 km. Domov sme prišli patrične unavení ale zato plní radosťou zo skvelých zážitkov. Pozri prílohu. 

P. uč. Jurečková, p. uč. Pastoreková
Karneval Roškovce

Karneval Roškovce

Triedne učiteľky Šefčíková, Sivecová, Fedáková, Maľáková, Polláková, kaplán Rataj, asistentky Hamburgová a Kubašková si spolu s deťmi z Roškoviec pripravili rôzne masky a prežili spolu príjemný deň plný hier, tanca a zábavy. Vyvrcholením bol fašiangový karneval spojený s prezentáciou zhotovených škrabošiek.

tr. uč. Z. Polláková

Zimná prechádzka Slovenským rajom

Zimná prechádzka Slovenským rajom

Z turistického krúžku sme sa vybrali na okružnú trasu Smižianska Maša - Čingov. Ide o krátky náučný chodník v Slovenskom raji. Spoznali sme okolité vrchy- Sovia skala, Matka Božia, videli sme kúpať sa ľadového medveďa v rieke Hornád (pozri prílohu) a obdivovali sme vtáčie hniezdiče - v kmeni stromov inštalované drevené vtáky - sovy. Spoločne sme zažili veľa zábavy, krásne výhľady, detské ihrisko a náučný výklad nášho sprievodcu. 
P. uč. Jurečková, p. uč. Pastoreková
Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Rozvíjanie finančnej gramotnosti

Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov bolo uskutočnené počas vyučovacej hodiny matematiky.  Žiaci pracovali v skupinách,  podľa pokynov učiteľa a riešili praktické úlohy, v ktorých si najprv vystrihli papierové peniaze a vyskúšali si reálne životné situácie, ktoré súvisia s peniazmi. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov a taktiež rozvíjanie  ich osobností, zodpovedného správania.

p. uč. Šefčíková, Fedáková, Sivecová, Polláková, Kubášková a Hamburgová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok