KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

UČENIE INAK

UČENIE INAK

 Naša škola sa zapojila do projektu Fenomény sveta, čím získala prístup k rôznym edukačným materiálom. Žiaci dostali možnosť súťažiť o zaujímavé vecné ceny. Hlavnou cenou je expedícia do Nórska pre celú triedu. Súťaž pokračuje do 30.5.2019.

 Žiaci súťažia a pritom sa učia. Spoznávajú svet inak. Učenie sa stáva inovatívne, zaujímavé a hravé.

Vážení rodičia, pomôžte svojím deťom zaregistrovať sa, vdelávať a vyhrať.

tím učiteľov školy

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2019

DEŇ SVÄTÉHO PATRIKA 2019

Existuje jeden deň v roku, kedy sa hovorí: „Everybody is Irish.“  Je to 17. marec – sviatok Sv. Patrika. A hoci ide predovšetkým o národný sviatok Írov a ich kultúry, tento deň oslavujú ľudia po celom svete. Ani my sme na tento sviatok nezabudli. Štvrtáci spoznali jeho históriu, tradície a zvyky.

 zod.uč. M.Bednáriková

viac informací viac informací

Školský výlet Rakúsko – južná Morava

Školský výlet Rakúsko – južná Morava

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Presvedčil nás o výlet, ktorého cieľom bolo spoznávanie histórie a prírodných krás Rakúska a Čiech. Zúčastnili sa na ňom žiaci 4. – 8. ročníka. Vyrazili sme veľmi skoro 26.3.2019. Po príchode do rakúskeho Kitsee sme navštívili  čokoládovňu Hauswirth, kde sme si obzreli výrobňu čokolády. V národnom parku DonauAuen pri zámku Orth  nás čakal edukačný program, ktorý nám pútavo prezentoval slovenský sprievodca. Ide o posledné pririečne územie lužnej krajiny v strednej Európe a každý z účastníkov si tam našiel niečo zaujímavé. Po príchode do Viedne nás čakalo stretnutie s posledným potomkom Csákyovcov zo Spišského Hrhova Stefanom Csákym. Po pútavom rozhovore sme si prezreli zámok Schönbrunn a prešli sa cisárskymi záhradami. Vo večerných hodinách sme dorazili na južnú Moravu do dediny Veľké Bílovice, kde sme strávili noc v miestnej základnej škole. Po raňajkách sme navštívili archeopark Pavlov – unikátne múzeum pod zemou. Po tomto nezabudnuteľnom zážitku sme dorazili do mesta Mikulov, prezreli si záhrady a niektoré časti  zámku Mikulov. Domov sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. 

p.riad.Strážik, p.uč.Koščová, p.uč. Jurečková, p.uč.Rataj  

Kniha

Kniha

Pri príležitosti mesiaca knihy sa naši štvrtáci rozhodli, že si vytvoria vlastné knižné diela, ktoré si vyberali z rôznych žánrov literatúry. Týmto  výtvorom nechýbali žiadne znaky knihy. Svoje knižné prvotiny obohatili vlastnými ilustráciami a predstavili ich mladším spolužiakom, ktorí si ich mohli prelistovať,  či prečítať. 

Tr.uč. Hockicková
Návšteva predškolákov

Návšteva predškolákov

...dokedy bude nôcka trvať?Pekáreň voňaj,svieť už stánok...(Dana Podracká:Nedočkavý prvák).
Možno aj tieto slová si hovorili prváci v noci 5.marca,keď sa už nevedeli dočkať návštevy predškolákov v našej triede.Prváci svojim kamarátom ukázali, ako sa v škole hráme s čítaním, počítaním a písaním.Predškoláci nám pomohli navariť polievočku a kompót a pozvali nás na návštevu do MŠ.Pozvanie sme prijali a na návštevu sme so sebou “priniesli” aj zhudobnenú rozprávku “Pod hríbom”, v ktorej sa prváci predstavili ako zmoknuté zvieratká. V závere žiaci a budúci žiaci, spoločne v skupinkách tvorili skladaciu knihu - leporelo na tému videnej rozprávky.Ďakujeme za krásne spoločne strávené chvíle.
Tr.uč. Jacková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok