KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočné prianie

Vianočné prianie

 

Milí kolegovia, žiaci, rodičia, Hrhovčania!
Všetkým Vám zo srdca prajem krásne prežitie vianočných sviatkov, plné rodinnej pohody, lásky a vzájomnej blízkosti. Nech čaro najbližších dní je odmenou za Vašu celoročnú prácu, pomoc a ochotu spolupracovať na zveľaďovaní našej školy.

V novom roku Vám prajem veľa zdravia, optimizmu a úspechov v rodinnom aj pracovnom prostredí. Želám si, aby bol pre nás všetkých taký úspešný ako práve odchádzajúci rok.

Mgr. Peter Strážik

Mikulášska nádielka

Mikulášska nádielka

A je to tu! Tak dlho očakávaný a deťmi milovaný deň . Už od samého rána sa školou šírila nervozita z príchodu Mikuláša. Prišiel. A nie sám. Spoločnosť mu robili jeho pomocníci anjeli a čerti. Žiaci 9.ročníka v spolupráci s CVČ pripravili dňa 6. 12. 2012 pre žiakov školy program. Po speváckych , tanečných a hereckých číslach žiakov sa deti zapájali do rôznych súťaží. Po odchode Mikuláša sa otvárali balíčky a všade bolo  vidieť spokojné a rozžiarené tváre detí.

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/65/

Matica slovenská v Martine

Matica slovenská v Martine

Martin - stredisko kultúrneho a politického života našich predkov. V rámci implementácie projektu: "Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," dňa 14.12.2012 navštívili žiaci našej školy Maticu slovenskú, Múzeum Jozefa Cígera Hronského a Národný cintorín v Martine. Aj keď počasie bolo mrazivé zohrieval nás dotyk s kultúrou a históriou slovenského národa. Uvedomovali sme si svoju hrdosť na minulosť a zároveň mohli vystriedať školskú teóriu za kontakt s reálnym miestom slovenskej kultúry.

MVDr. Daniela Hanulová, Ing. Marta Ondrušová

Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/63/


Slovenská národná knižnica v Martine

Slovenská národná knižnica v Martine

Dňa 13. 12. 2012, skupina žiakov našej školy spolu s pedagogickým dozorom navštívili v rámci implementácie projektu: "Sociálna inklúzia inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," priestory Slovenskej národnej knižnice  v Martine. Zaujímavý výklad o poslaní tejto inštitúcie, ukážky najstarších archivovaných tlačených kníh a obhliadka zaujímavých priestorov študovní a archívov boli silným zážitkom a spestrením pre všetkých zúčastnených žiakov. Zaujímavé momenty z exkurzie si pozrite v galérii našej webovej stránky.
Mgr. Peter Strážik, Ing. Viera Wassermannová

Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/62/

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Dňa 4.12.2012, skupina žiakov našej školy spolu s pedagogickým dozorom navštívili v rámci implementácie projektu: "Sociálna inklúzia inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," priestory Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Po výklade o histórii divadla sme si obhliadli Veľkú a Malú scénu. Bolo nám umožnené pozrieť si rôzne divadelné kulisy, ktoré sa používajú na jednotlivých predstaveniach. Ohúrili nás informácie, koľko ľudí sa podieľa na príprave jedného divadelného predstavenia. Vďaka ochotnému sprievodcovi sme mohli nahliadnuť aj do priestorov nad javiskom.

Mgr. Marcela Koščová, Mgr. Pavel Bašta

Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/64/


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok